A BME Építőmérnöki Karának professzora lett a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára

Az MTA 193., maratoni hosszúságúra nyúlt, online tartott közgyűlésén megválasztották az új tisztségviselőket és testületi tagokat.

A Magyar Tudományos Akadémia 24 órás szavazásán Freund Tamás akadémikust választotta meg új elnökévé. A neurobiológus a hat év után leköszönő Lovász Lászlót váltja az 1825-ben gróf Széchenyi István által alapított intézmény élén. A főtitkári posztot Kollár László Péter akadémikus, Széchenyi-díjas építőmérnök, a BME Építőmérnöki Kar (ÉMK) Hidak és Szerkezetek Tanszék egyetemi tanára tölti be. A professzor kutatási területe a kompozitszerkezetek, valamint a tartószerkezetek és földrengési méretezés. A főtitkárjelöltekre 425 fő voksolt: Kollár László Péter 278 igen szavazatot kapott (65,41%), Blaskó Gábor 136-ot (32%).

Erdei Anna immunológus professzor a főtitkárhelyettesi posztot tölti be a következő három évben, Kosztolányi György genetikus professzor az élettudományi, Lamm Vanda jogász, professor emerita a társadalomtudományi, Hudecz Ferenc kémikus professzor pedig a természettudományi alelnök lett. Az MTA vezetői – megbízatásuk lejárta után – egyszer újraválaszthatók.

Az idei akadémiai közgyűlés több okból is rendhagyó volt. Részben a járványhelyzet miatt, részben pedig azért, mert az MTA, illetve a tisztújításban részt vevő Jelölőbizottság több újítást is bevezetett. Ilyen volt például az, hogy az Akadémia történetében először tette nyilvánosan elérhetővé valamennyi választott pozícióra jelölt személy programját, illetve az, hogy első ízben kaptak lehetőséget az elnök- és főtitkárjelöltek arra, hogy bemutassák programjukat a közgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjainak. Számukra – szintén az idei közgyűlés újításaként – egy zárt online fórum is a rendelkezésére állt, ahol június 30-ig megvitathatták az elhangzottakat: a jelöltek koncepcióit, valamint a közgyűlés egyéb napirendi pontjait, továbbá feltehették kérdéseiket az elnök- és főtitkárjelölteknek, akik július 3-ig válaszoltak rájuk.

Freund Tamás elnöki nyitóbeszédében gratulált frissen megválasztott vezetőtársainak. „Sokféleségünk önmagában is nagy érték. Mostantól előre kell néznünk, és azon kell dolgoznunk, hogy törekvéseinket a közös értékek, közös célok határozzák meg” – mondta az MTA új elnöke utalva az elmúlt időszak tudománypolitikai vitáira. „A Magyar Tudományos Akadémia nemzeti kincs. A tudomány és a politika együttműködése pedig egy nemzeti érték. A tudomány és a politika világának megalkuvásmentes, jó kapcsolata, és kölcsönösen előnyös együttműködése egy ország jólétének, fejlődésének és a váratlan kihívásokkal való megküzdésének alapvető feltétele.” A legsürgetőbb teendőnek a 18 000-es Köztestület megszólítását nevezte, amelyre, „mint derékhadra” építi majd „a megújuló Akadémia legfontosabb feladatait, mint a tudományos minőségügyi szerepvállalás az egyének és a kutatóhelyek szintjén, a tudománykommunikáció a társadalommal, valamint a kormányzattal és az országgyűléssel fenntartott kétirányú kapcsolatokban felmerülő feladatok”.

Forrás: MTA
Fotó: BME Építőmérnöki Kar