Újból élettel telhet meg az egykori dunai limes vidéke

2020 nyarán vette kezdetét a folyó mentén fekvő 10 ország partnerségével a „Living Danube Limes” projekt, amelyben a Műegyetem is jelentős szerepet vállalt.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) együttműködésével megvalósuló program célja, hogy segítse a teljes Dunai Limes UNESCO Világörökség részévé nyilvánítását, emellett fontos a történeti infrastruktúra védelme és a Duna mentén található csaknem 2000 éves római örökség turisztikai potenciáljának fejlesztése.

(Forrás: Living Danube Limes - Interreg Danube Transnational Programme Facebook-oldal)

Az Európai Unió által finanszírozott projekt az Interreg Duna Transznacionális Program” keretében valósul meg a dunai régió integritásának növelése érdekében, amely az írott és multimédiás anyagok segítségével, valamint az élő történelem bemutatásával szervezett programokkal hozzájárul a Duna menti római kori emlékek kutatásához. A projekttársulás munkája ezen építészeti örökség korszerű tudományos vizsgálatára, védelmére, továbbá az élő történelem módszertanával a vonatkozó társadalmi csoportoknak a turizmusfejlesztésbe való bekapcsolására terjed ki.

A „Living Danube Limes” projekttársuláshoz 10 ország (Németország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szerbia, Románia, Horvátország, Bulgária, Moldova) 19 szervezete (a régió vezető egyetemei, a témában komoly tapasztalattal rendelkező kutatóintézetek, régészeti intézetek, múzeumok, turisztikai intézetek), valamint
27 stratégiai partner tartozik, amelyek a régészet, az ókori történelem, a technológia, az építészet, virtuális rekonstrukció, múzeumi egyesülések, turizmus, kulturális örökségvédelem és az élő történelem területét felölelő egyedi kompetenciáikkal támogatják az együttműködést.

A 2020 júliusától 2022 decemberéig tartó, 3,2 millió euró költségvetésű projekt Németországtól indulva egészen a Fekete-tengerig fedi le a Duna vonalát.

A nemzetközi Interreg-pályázat nyertes konzorciumának projektpartnere a BME Építészmérnöki Kar (ÉPK) Építészettörténeti és Műemléki Tanszéke, amelynek valamennyi munkatársa részt vesz a programhoz kapcsolódó oktatási feladatokban, Pannónia antik építészetével összefüggésben. A szakemberek szeretnék, ha az építészhallgatók jobban belelátnának egy hasonló nemzetközi kutatási együttműködésbe, ezért idén, a tavaszi félévétől kezdve a projektben szerzett szakmai tapasztalatokat a tanszék az oktatási programjába is beilleszti, és mind az egyes, elsősorban tervezési tárgyak tematikáinak kidolgozása során, mind pedig TDK-dolgozatok készítésénél alapozni fog a projekt tartalmára. A műegyetemi kollégák kutatási munkát is végeznek, ehhez egyedülálló hátteret biztosít a tanszék Könyvtára, valamint Rajz- és Tervtára. A projekt vezetője Vukoszávlyev Zorán, az ÉPK Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének egyetemi docense, koordinátora pedig Kovács Máté Gergő tanszéki munkatárs.

.A „Living Danube Limes” az együttműködés kiterjesztése és a fenntarthatóság érdekében olyan uniós projektekre támaszkodik, mint a „Danube Limes Brand” és a BME Urbanisztika Tanszéke által vezetett DANUrB”. A tanszék által képviselt egyetemi munkacsoport további társult partnerei a Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT), valamint az őskori és ókori örökség iránt elkötelezett, százhalombattai Banner János Régészeti Alapítvány. 

Az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék a 2020 júliusában elindult egyeztetések óta részt vesz a különféle szakmai programok – nemzetközi nyári egyetem, nemzetközi tudományos konferencia – előkészítésében, és a magyarországi projekthelyszínek kijelölésében. Utóbbi területeken egyrészt helyszíni kutatás zajlik majd építészhallgatók bevonásával, másrészt a helyszínek történeti állapotáról tudományos vizsgálatokon alapuló virtuális rekonstrukció is készül. Mindezen eredmények a konzorciumban részt vevő tíz ország közös tudásbázisát gazdagítják. A BME-s munkacsoport legfontosabb két alapelve: a tudományosság igénye és a projekt keretében létrejövő nemzetközi szakmai együttműködés által biztosítandó lehetőségek oktatásba történő integrálása, a műegyetemi fiatalok bevonása a közös gondolkodásba. Ennek egyik első lépéseként a tanszék, valamint az MTA Építészettörténeti, Építészetelméleti és Műemléki Állandó Bizottsága (további támogatói a BTM Aquincumi Múzeuma, a Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti Kulturális Alap) online nemzetközi konferenciát szervezett Krähling János tanszékvezető egyetemi tanár vezetésével a BME iskolateremtő építészprofesszora, Hajnóczi Gyula születésének 100. évfordulója alkalmából Scientific conference in Memory of Gyula Hajnóczi (1920-1996)”  címmel. A programon azok a partnerek is részt vettek, akikkel a tanszék a Living Danube Limes című nemzetközi pályázatban 2020 nyara óta együttműködik. Az esemény előadásai az Építés – Építészettudomány című tudományos folyóirat különszámaként jelennek meg, köztük a néhai akadémikus egy fontos, de magyarul nehezen hozzáférhető munkájával, az „Építészeti tér genezise” c. írással, angol nyelven.

A projekt különlegességeként a nürnbergi Friedrich Alexander Egyetem szervezésében rekonstruálnak egy 4. századi dunai hajót, amelyet a rómaiak használtak.  A felszerelt, személyzettel is ellátott bárka 2022 júliusától 2022 decemberéig lehajózik a kísérleti helyszínek között a Duna mentén, majd 2023-tól egy évig valamennyi helyszínen kiállítják.

A római kori történeti dunai hajó háromdimenziós modellje (Lusoria-típus, Kr. u. 4. sz.), amelyet a ’Lehrstuhl Graphische Datenverarbeitung’ Friedrich Alexander Egyetem (Erlangen-Nürnberg) Grafikai Adatfeldolgozási Tanszéke készített. A fenti modell mutatja, amint a történeti lelet a rekonstruált hajó modelljének alapjául szolgál. A történeti maradványok adatait a © RGZM (Römisch-GermanischesZentralmuseum, Mainz) bocsátotta a projekt rendelkezésére

Csaknem 2000 év elteltével a római kori örökség továbbra is mindennapjaink részét képezi, az ókori kultúra lenyomatai a Duna teljes hosszában jelen vannak. A folyó mentén fekvő országok fővárosainak mindegyike büszkélkedhet római múltjával, és számos kisebb település is lenyűgöző, római kori emléket tudhat magáénak. A dunai limes hálózati szerepe nemcsak a határvédelemben, hanem a kereskedelmi útvonalak szempontjából is alapvető volt, most pedig a projekt részeként kidomborodhat kulturális, szimbolikus és turisztikai jelentősége egyaránt: az egykori Carnuntum (a Római Birodalom Pannonia, majd Pannonia superior provinciájának fővárosa, katonai tábor és polgárváros volt az ókorban, a mai Ausztria területén) területén lévő szabadtéri múzeum sajátossága a római épületek látványos, hiteles és teljes értékű funkcionális rekonstrukciója, emellett egyre nagyobb tér biztosítása a történelem élő bemutatásához.

Carnuntumi fürdő rekonstrukciós rajza: AMT. Der nö. Landesregierung III/2 Zivilstadt Carnuntum Petronell Grosse Thermen (Palastruine) 1989. Szerzők: Hajnóczi Gyula; Hajnóczi Péter;  Mezős Tamás; Krähling János. BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék Rajz- és Fotótára, jelzet: 100069. https://repozitorium.omikk.bme.hu/handle/10890/5900

 

A kísérleti helyszíneket – eddig nem ismert területek felkutatása céljából – a projekt szakértői nagy pontosságú geofizikai szkennerrel vizsgálják át. A program résztvevői a tudományos vizsgálatok minden adatát egy szabadon elérhető Danube Limes alkalmazásba integrálják; eredményeik a munka során elkészülő applikációban jelennek majd meg, amelyek felhasználhatók lesznek a Limes-pontok objektumainak VR-modellezéséhez is.

 

– GI –

Bélyegkép forrása: Living Danube Limes - Interreg Danube Transnational Programme Facebook-oldal