Egyetemtörténeti pillanat: magyar-német kettős diploma villamosmérnököknek

Elsőként adtak át német-magyar kettős diplomákat a Műegyetemen: az oklevelet a BME VIK és a Karlsruhei Technológiai Intézet (KIT) közös, villamosmérnök végzettjei vették át.

A Műegyetem Dísztermében ünnepélyes keretek között vehették át diplomáikat azok a hallgatók, akik a BME és a KIT közös, német nyelvű képzésén folytatták villamosmérnök alapszakos tanulmányaikat. 2022. március 31-én első alkalommal osztottak ki ilyen okleveleket a frissen végzett műegyetemi mérnököknek.

A BME és a KIT  1992 óta oktat közösen hallgatókat német nyelvű mérnökképzés keretében a BME Gépészmérnöki Karon (BME GPK), illetve a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon (BME VIK).

A két kar német nyelvű képzésére felvételt nyert hallgatók megfelelő nyelvtudás esetén az első 4 szemeszterben német nyelven folytathatják tanulmányaikat, majd egy szemesztert a németországi Karlsruhe-ben töltenek. Ezek a hallgatók német nyelvű tanulmányaikról betétlapot kapnak a diplomájukhoz.

A két intézmény 2019 áprilisában szorosabbra fűzte az immáron közel három évtizedes együttműködést: azok a hallgatók, akik 2018 szeptemberében kezdték meg tanulmányaikat a BME VIK német nyelvű villamosmérnök BSc-képzésén, mindkét egyetem diplomáját megszerzik. A 2021/2022-es tanév őszi szemeszterében végzett az első évfolyam, amely idén márciusban elsőként vehette kezébe a végzettséget igazoló magyar-német kettős diplomát.

 

(A hírről a bme.hu is beszámolt egy korábbi cikkében – szerk.)

A remények szerint hagyományteremtő eseményen több intézményi, kari, szakmai vezető és kiemelt vendég is köszöntötte a frissen végzett ifjú mérnököket.

Koczkáné Csiszár Emília, a BME nemzetközi rektorhelyettese hangsúlyozta, hogy a mostani ünnepi alkalom a hallgatók, a család és a barátok mellett az egyetem számára is nagy örömöt jelent. Elismerően nyilatkozott a jelen lévő fiatalokról, akik vállalták, hogy anyanyelvük mellett német nyelven is folytatják tanulmányaikat. A nemzetközi rektorhelyettes asszony kiemelte azt is, hogy a Műegyetem partnere, a KIT előkelő helyet foglal el a világ egyetemeinek rangsorában, emellett Európa egyik legnagyobb tudományos intézménye. A diplomájukat átvenni készülő ifjú mérnökök két kiváló intézményben tanultak és magas színvonalú oktatásban részesültek, a nemzetközi képzésben szerzett kompetenciáik és az ehhez párosuló kettős diploma is jelentős versenyelőnyt jelent majd számukra a munkaerőpiacon. A rektorhelyettes szerint a nemzetközi közösségben folytatott tanulmányok a nemzetközi kapcsolatépítésre kiváló lehetőséget biztosítottak. Felhívta a figyelmet a kialakult barátságok ápolásának jelentőségére, ezekre ugyanis a fiatalok akár évtizedek múlva is támaszkodhatnak a magánéletben és a szakmai karrierjük során egyaránt. A BME egyetemi és kari szinten is kiemelten kezeli az oktatási és kutatási terület nemzetköziesítését. Stratégiai cél, hogy a Műegyetem a hazaihoz hasonlóan figyelemreméltó szerepet töltsön be nemzetközi színtéren is. (A BME legújabb, nemzetközi QS rangsorban elért kiváló eredményeiről a bme.hu tudósított – szerk.) Az intézményfejlesztési célok között megfogalmazott nemzetköziesítés fontos része a kettős diplomát adó képzések számának növelése, amelyhez a BME és a KIT együttműködése nagymértékben hozzájárul.

Az ünnepi rendezvényen felszólalt Charaf Hassan, a BME VIK dékánja is, aki beszédében többek között kiemelte az idén 30 éves német képzést, amelybe már egykori, e képzés keretében diplomát szerzett hallgatók is bekapcsolódtak. Külön kiemelte a kar oktatóinak kiváló, magas színvonalú munkáját, amely nagymértékben hozzájárul a képzés sikerességéhez. Köszönetet mondott a német partneregyetem kollégáinak is, akik mindig szívélyes vendégszeretettel fogadják a kiutazó műegyetemistákat, saját tanítványaikként tekintenek rájuk. Köszönetét fejezte ki továbbá a német képzést támogató vállalati partnerek, így a Bosch, a Siemens Mobility, az AVL, a Knorr-Bremse, az evosoft Hungary Kft., az Audi részére, továbbá az Ambassador Clubnak az évek óta tartó, rendszeres támogatásáért. A BME VIK dékánja az egyetem jövőbeli céljai között kiemelte, hogy a kettős diplomát adó képzési formát a Műegyetem további karjaira és szakjaira is szeretnék kiterjeszteni, így a mérnök-informatikus, a gépészmérnök és a mechatronikai szakokra.

A programban részt vevő német partnerintézmény képviseletében Uli Lemmer dékán elmondta, hogy a KIT és a Műegyetem valójában már 50 éve együttműködik egy 1970 májusában aláírt megállapodás értelmében. Mindkét nagy múltú intézmény a világ legrégebben alapított egyetemei közé tartozik, ám a BME 43 évvel több történelmi tapasztalattal rendelkezik. A KIT dékánja úgy véli, hogy a magyar-német barátság és együttműködés a 21. századi Európa egyik nagy esélye. Kiemelte, hogy a mérnöktudományi területeken (pl. az autóiparban, a gépiparban és az elektronikában) a jelentős kereskedelem fenntartásához, továbbfejlesztéséhez olyan kiemelkedő szakemberekre van szükség, akik mindkét országot ismerik. Uli Lemmer köszönetet mondott Nagy Lajosnak (egyetemi docens, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék, BME VIK), Kollár Zsoltnak (egyetemi docens, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék, BME VIK), Thomas Zwick professzornak (intézetigazgató, Institute of Radio Frequency Engineering and Electronics, KIT) és Theresa Antesnek, akik a képzési programot az elmúlt évben megszervezték és lehetővé tették.

Az ünnepi diplomaátadón jelen volt Hodosiné Márton Krisztina, a Német Nagykövetség tudományos referense is, aki kiemelte, hogy Magyarország és Németország akkori állam- és kormányfői 30 évvel ezelőtt egy magyar-német barátsági szerződésként emlegetett dokumentumot írtak alá. A partnerségi nyilatkozat számos fejezetben érinti a tudományos kooperációt, az együttműködés elmélyítésének szándékát az oktatás, valamint a kutatás területén. A Német Rektori Konferencia jelenleg 537 magyar-német egyetemi és főiskolai kapcsolatot tart számon. Ezek közül is kiemelendők azok az együttműködések, amelyek több évtizedes múlttal rendelkeznek, német nyelvű képzést biztosítanak Magyarországon, vagy esetleg még kettősdiploma megszerzésére is lehetőséget teremtenek a program hallgatóinak. A BME és a KIT közötti együttműködés az egyik legértékesebb példája a sikeres kétoldalú felsőoktatási kapcsolatoknak.

Köszöntötte a fiatal mérnököket D. A. Martin, az EELISA Szövetség elnöke, a Siemens Magyarország Zrt. korábbi elnök-vezérigazgatója is. Emlékeztetett, hogy a Siemens már 2008-ban az általa akkreditált legjobb egyetemek közé sorolta a Műegyetemet, ahol olyan kiváló kezdeményezések valósulnak meg, mint a BME FIEK. Hangsúlyozta, hogy a Magyarországon működő német vállalatoknak az angol mellett németül is jól kommunikáló szakemberekre is szükségük van, emellett bízik abban, hogy a német nyelvű képzés végzettjei az EELISA felsőoktatási hálózatában folytatják mestertanulmányaikat, és így is szert tesznek további nemzetközi tapasztalatokra.

A végzős hallgatók nevében Csiki Kitti Klaudia mondott köszönetet a két intézmény oktatóinak, akik szaktudásuk mellett emberségükkel is segítették a fiatalokat. A diáktársak nevében megköszönte a szülők, a családtagok és a barátok támogatását az egyetemen megkezdett úton. Beszélt a kezdeti nehézségek mellett a külföldi magyar összetartozás erejéről is. Hálával tartozik a KIT-en töltött tanévért, az ott megszerzett szakmai tapasztalatokért és barátságokért, amelyek egy életen át elkísérik majd a diplomájukat kézhez vevő fiatal mérnököket.

 

Az ünnepi rendezvényen készült fotók a SPOT alábbi galériájában találhatók.

 

BME VIK nyomán TZS-HA

Fotók: SPOT