Kooperatív Doktori Program 2023

 

Pályázati kiírás:

2023. június 6-án megjelentek a Kooperatív Doktori Program 2023/2024. tanév pályázati kiírások az NKFIH oldalán. Jelen pályázati kiírás keretében egy pályázó doktori hallgató 1 darab pályázatot nyújthat be és az ösztöndíjat egyszer nyerheti el.

 

A KDP ösztöndíjas jogviszony időtartama: a KDP ösztöndíjas jogviszony kezdete jelen kiírás keretében 2024. február 1. Az ösztöndíjas időszak legfeljebb 2027. augusztus 31-ig tarthat

Ösztöndíj havi összege: 400 eFt/hó

Ösztöndíjas jogviszony kezdete: 2024. feb. 1.

Megpályázható időszak hossza: 24, 31, 36, 43 hónap

Pályázatok benyújtásának határideje: 2023. június 19. – 2023. július 20. 12.00 óráig

Pályázatok benyújtásának módja: https://kfivelemeny.nkfih.gov.hu/ felületen

 

Pályázhatnak:

  • a pályázat benyújtása előtt a fogadó felsőoktatási intézmény által a 2023/2024-es tanévre meghirdetett doktori képzésre 2023-ban bármely munkarendben felvételi jelentkezési kérelmet nyújtottak be és vállalják, hogy az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt végig, folyamatosan hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek;
  • a pályázat benyújtásakor doktori képzés keretében a fogadó felsőoktatási intézménnyel bármely munkarendben doktori hallgatói jogviszonyban állnak, amely jogviszonyt a 2022. évben létesítették és a 2023/2024-es tanév kezdetéig a komplex vizsgán még nem vesznek részt, kutatásukról tényszerűen megállapítható, hogy innovációs tartalommal bír és kooperativitásban valósul meg és vállalják, hogy az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt végig, folyamatos hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. (1)

 

(1): a 2023. évi Kooperatív Doktori Program pályázati kiírásának 4.1.1. pontjában definiált pályázói kör jelenleg nem teszi egyértelművé, hogy a pályázat benyújtására a 2023. februárban doktori hallgatói jogviszonyt létesítők is jogosultak. A támogatónak nem szándéka ezen doktori hallgatók kizárása a pályázásból, ezért kezdeményezte a pályázati kiírás pontosítását ebben a tekintetben.

 

Befogadó szándéknyilatkozat kiadásának rendje:

A Doktori Iskolák javaslata alapján a befogadó nyilatkozatokat a rektor adja ki.

Az intézményi befogadás kérelmezése céljából a teljes pályázati anyagot előzetesen a Doktori Iskola ügyintézőjéhez kell benyújtani július 10-ig.   A pályázók az aláírt befogadó nyilatkozatot a Doktori Iskola ügyintézőjétől elektronikus formában fogják megkapni legkésőbb július 18-ig.

 

További információk:

Kérdés esetén a pályázók a Doktori Iskola ügyintézőhöz vagy a kar KDP ügyintézőjéhez fordulhatnak.