„Köszönjük, hogy hűek maradtak a Műegyetemhez!”

Csaknem ezer volt hallgató, köztük a BME több jelenlegi és egykori oktatója, professzor emeritusa vette át jubileumi diplomáját idén.

26 rubin, 100 vas, 161 gyémánt, 693 arany – mintegy 1000 egykori hallgató jelent meg az egy héten át tartó ünnepség-sorozaton a Műegyetemen, amelynek keretében karonként adták át részükre a 70, 65, 60 vagy 50 évvel ezelőtt szerzett okleveleik díszes másolatait. Az alma mater ezzel is elismeri értékes mérnöki teljesítményüket, tevékeny, alkotó munkájukat, amellyel hozzájárultak az egyes karok és az egyetem sikeréhez, nemzetközi elismertségéhez – olvasható a jubileumi diplomások tiszteletére megjelent évkönyvben. „Eredményes munkásságukra, hivatásszeretetükre büszkék vagyunk. Őszintén reméljük, hogy jelenlegi és jövőbeli diákjaink is az Önök nyomdokaiba lépnek, és tevékenységükkel tovább öregbítik egyetemünk hírnevét” – bizakodtak kiadványbeli köszöntőjükben a karok dékánjai.

A jubileumi okleveleiket átvevő egykori diákok Műegyetemhez való kötődését bizonyítja szakmai életrajzaik gondos összeállítása is. Egy aranydiplomás gépészmérnök azt írta: ha újrakezdené karrierjét, ismét a BME-t választaná. Többen fontosnak gondolták hangsúlyozni életpályájuk ismertetésekor azt is, hogy gyermekeik, unokáik közül milyen sokan szintén az intézményben tanultak tovább.

Az egyetem sok egykori vagy ma is aktív oktatója, valamint akadémikusok, Széchenyi-, Kossuth- és Ybl-díjas tudósok, mérnökök is átvették díszoklevelüket. A teljesség igénye nélkül mutatjuk be néhányukat.

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karról Liptay György c. egyetemi tanár vett át vasdiplomát, aki már hallgatókorában is az akkori Általános Kémia (ma Szervetlen és Analitikai Kémia) Tanszéken dolgozott demonstrátorként. Kemény Sándor professzor emeritus, aki oklevélszerzése óta a mai Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék (korábban Vegyipari Műveletek Tanszék) oktatója, aranydiplomát vett át. A BME-n szintén több évtizedet töltő munkatársak között volt a gyémántdiplomás Gábor Tamás (Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék), Klopp Gábor (Szerves Kémia és Technológia Tanszék), Ádám Éva (Szerves Kémia és Technológia Tanszék, majd Dékáni Hivatal), az aranydiplomás Anna Péter és Fetter József (Szerves Kémia és Technológia Tanszék), a szervetlen, majd szerves kémiával foglalkozó Zimonyi Emese, c. egyetemi docens, és a szintén több tanszéken, valamint a Dékáni Hivatalban is tevékenykedő Gagyi Pálffy Edit. Gyémántdiplomát kapott továbbá Sohár Pál Széchenyi-díjas akadémikus és felesége, Bándi Judit is. A kar iparral ápolt szoros kapcsolatát jelképezve a jubiláló hallgatók nevében Ürögdi László aranydiplomás vegyészmérnök, az első hazai biotechnológiai vállalkozás kutatási vezetője mondott beszédet.

 Liptay György átveszi vasdiplomáját Nagy József dékántól

Az Építőmérnöki Karról Horváth Kálmán professzor emeritus, aki 1949 óta a Geodéziai, majd Általános- és Felsőgeodézia Tanszék oktatója, rubindiplomáját vette át. Szintén ezen a tanszéken töltött közel 40 évet Dede Károly c. egyetemi docens, aki most aranydiplomát kapott. Ugyancsak aranydiploma birtokosa lett a szintén több évtizedes BME-s oktatói pályát befutó Kovács Miklós ny. egyetemi docens (Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék), Hegedüs László c. egyetemi docens (Hidak és Szerkezetek Tanszék), Nédli Péter ny. egyetemi docens (Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék) és Verőci Béla c. egyetemi docens (Hidak és Szerkezetek Tanszék). Az egykori hallgatók nevében a szintén aranydiplomás Mészáros Csaba c. egyetemi docens (Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék) tartott köszöntőt. A jubilálók között voltak olyan egykori építőmérnök hallgatók is, akik személyes emlékeikkel nagyban hozzájárultak az egyetem 1956-os történetének mélyebb megismeréséhez, így az egykori kollégista-nemzetőr Nacsa János vagy Dési Éva, akinek szintén kiadásra került forradalmi naplója, idén mindketten gyémántdiplomával gazdagodtak.

 Mészáros Csaba átveszi aranydiplomáját Dunai László dékántól

Az Építészmérnöki Karról gyémántdiplomát vett át Petró Bálint professzor emeritus és egykori évfolyamtársa, későbbi felesége, Schäffer Zsuzsa. Több évtizedig oktatott a karon a szintén gyémántdiplomás Demény Tamás (Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék), valamint az aranydiplomás Hercsuth György (Középülettervezési Tanszék) és Szamosi György (Lakóépülettervezési Tanszék). A hallgatók nevében a vasdiplomás, 1956-ban emigráló Gereben Gábor építészmérnök, a gyémántdiplomás Kévés György Kossuth- és Ybl-díjas építészmérnök, valamint az aranydiplomás Gyulay Judit ny. egyetemi docens, korábbi tanszékvezető és oktatási dékánhelyettes szóltak egykori társaikhoz.

Gyulay Judit köszöntőbeszéde

A Gépészmérnöki Karról vasdiplomát vett át Filemon Józsefné Kocsis Erzsébet egyetemi magántanár, aki 1954 óta a Műszaki Mechanika Tanszék oktatója (férje, aki 1953 óta szintén a karon oktatott, tavaly jubilált). Ezen a tanszéken tanított sokáig a szintén vasdiplomás Hering József ny. egyetemi docens, és ugyancsak több évtizedes műegyetemi oktatói tevékenység áll a gyémántdiplomás Mosoni György, az aranydiplomás Bagi István János c. egyetemi docens és Frank Jenő mögött, Péter Tiborné Horányi Márta pedig húsz éven át a BME könyvtárának munkatársa volt. A hallgatók nevében az aranydiplomás Éva András, az Anyagtudomány- és Technológia Tanszék oktatója, egyben elismert ipari szakember tartott beszédet.

Filemon Józsefné átveszi vasdiplomáját Czigány Tibor dékántól

A Villamosmérnöki és Informatikai Karról gyémántdiplomának lett tulajdonosa Telkes Zoltán docens, aki oktatóként, oktatási dékánhelyettesként és dékáni hivatalvezetőként is dolgozott a karon. Szintén a kar korábbi dékánhelyettese, majd a BME Nemzetközi Oktatási Központ igazgatója volt az aranydiplomás Csopaki Gyula c. egyetemi tanár. Máig aktív az aranydiplomás Risztics Péter, az Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpont, és a Közigazgatási Informatikai Központ vezetője, Hanák Péter, az Egészségipari Mérnöki Tudásközpont elnöke, valamint Kondorosi Károly c. egyetemi tanár (Irányítástechnika és Informatika Tanszék). A szintén aranydiplomás Benkő Tiborné hosszú évekig két karon és a Mérnöktovábbképző Intézetben is oktatott. Gyémántdiplomát vett át a Széchenyi-díjas akadémikus, Csurgay Árpád is. A hallgatók nevében pedig az aranydiplomás Sugár András, a Westel, majd a T-Mobile vezérigazgatója köszöntötte a jubilálókat.

Sugár András köszöntőbeszéde

Ebben az évben is tucatnyi, egykori évfolyamtársból lett házaspár ünnepelhette együtt jubileumi oklevelét. Az öt kar ünnepségén 242 hölgy vett részt, a legnagyobb számban ezúttal a vegyészmérnökök jelentek meg (majdnem 80 fő).

A jubileumi diplomák kiadása évszázados hagyományokra tekint  vissza Műegyetemen. Az első jubiláris oklevelet 1886-ban Pották Lajos mérnök 50 évvel korábbi diplomaszerzésére emlékezve készítették el (az első aranydiplomás mérnök az Egyetemünk legkorábbi jogelőd intézményének számító Institutum Geometrico-Hydrotechnicumban szerezte meg képesítését. Az intézmény az akkori tudományegyetemhez tartozva egyetemi végzettséget adott az ott mérnöki tanulmányokat folytatóknak – szerk.).

A jubileumi diplomások névsorát az 1950-es évektől kezdődően az egyetemi évkönyvek közölték. Szintén ez idő tájt, az '50-es évek közepétől állnak rendelkezésre a legkorábbi fotók az ünnepélyes átadásokról, a felvételek megtalálhatók a BME Levéltárban. A diplomaosztó ünnepségekre megjelentetett és kiosztott, a jubileumi diplomások rövid életrajzait tartalmazó köteteket pedig 1978 óta adja ki az egyetem minden évben.

Jubileumi diplomaosztó az 1960-as évek elején (forrás: BME Levéltár)

A 2019-ban kiadott műegyetemi jubileumi oklevelek adatai:

Kar neve Rubin (70) Vas (65) Gyémánt (60) Arany (50) Összesen
ÉMK 3 17 34 147 201
GPK 17 40 39 203 299
ÉPK 5 17 29 89 140
VBK 0 21 36 86 143
VIK 1 5 23 168 197
Összesen 26 100 161 693 980

A KJK minden évben októberben tartja jubileumi és végzett hallgatóinak diplomaosztó ünnepségét. 2018-ban 33 arany és 8 gyémánt oklevelet adtak át. 

A jubileumi diplomaosztón készült képek hamarosan megtekinthetők a BME Fotótárában.

BK-GI
Fotó: Philip János