Szakkollégiumok

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen több szakkollégium működik. Az egyes szakkollégiumok többnyire egy szakmacsoporthoz és így egy kar tevékenységéhez kapcsolódnak. 

A következő szakkollégiumok találhatók az egyetemen:

 

 • BME Építész Klub Szakkollégium
 • BME Gépész Szakkollégium
 • BME Management Szakkollégium
 • BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium
 • BME Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium
 • Energetikai Szakkollégium
 • Építész Szakkollégium
 • Gillemot László Szakkollégium
 • KommON BME Kommunikációs Szakkollégium
 • Közlekedésmérnöki Szakkollégium
 • Liska Tibor Szakkollégium
 • Simonyi Károly Szakkollégium
 • Wigner Jenő Szakkollégium

 

BME Építész Klub Szakkollégium

A BME Építész Klub Szakkollégium, egy az Építészmérnöki Karon működő szakkollégium. A szervezet 2008-ban hallgatói körként alakult, 2019 tavaszától hivatalosan is a kari Hallgatói Képviselet által befogadott szakkollégium, és az Országos Szakkollégiumi Mozgalom által felkért Minősítési Bizottság döntése alapján minősített szakkollégiumi címet kapott. Fő fókuszunk természetesen az építészet, és annak minden vonatkozása.

Nagy hangsúlyt fektetünk az egyetemi oktatáson felüli ismeretek gyakorlatias elmélyítésére, a különböző határterületekkel való együttműködésre és programok szervezésére. Előadóink nem csak építészek vagy az építészethez tartozó szakágak képviselői, látókörünk tágítása érdekében nagyon sok más szakembert, művészt hívunk meg félévről félévre, akik az építészet határterületein, illetve egyéb, a munkánkat segítő szakterületen tevékenykednek. Nem csak az előadóknál, de a programok résztvevőinél is törekszünk erre a diverzitásra. Fontosnak tartjuk a szakmai közösség építését, ugyanakkor a minél szélesebb rétegek elérését.

Az Építész Klub nyitott szakmai műhely. A klub tagjai és tagjelöltjei azok a hallgatók, akik az egyetemi tanulmányaikon túl is érdeklődnek az építészet aktuális vagy örök kérdései iránt. Az Építész Klub tag jelöltje mindenki, aki fogékony ezekre a problémákra, aktívan akar tenni a környezetéért, a társadalmi problémákra nyitott, és cselekvő. Célkitűzése, hogy a tagjai és tagjelöltjei számára inspiratív közeget teremtsen és elősegítse az építész hallgatók szociális és szakmai fejlődését.

Elsősorban szakmai előadásokat, épület bejárásokat és egyéb szakmai programokkal vegyített közösségi programokat szervezünk, de rendszeresen besegítünk nagyobb kari rendezvények szervezésébe is, valamint ezen felül vannak évente ismétlődő eseményeink, mint a Piknik.

Célunk a kari közélet színesebbé tétele, a hallgatók mozgósítása, valamint saját és hallgatótársaink ismereteinek bővítése. Reméljük, hogy szerves részévé tudunk válni a szakkollégiumi mozgalomnak is, ezzel segítve társadalmunk épülését.

 

BME Gépész Szakkollégium

A Gépész Szakkollégium 2012-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán működő szakmai öntevékeny körök összefogásával alakult. A tagozataink jelenleg az Alakítástechnika, Áramlástan, Épületgépész, Gyártás, Hegesztés, Polimer, Mechatronika, Számítástechnika, és Tervező.

A Gépész Szakkollégium célja, hogy tagjai az egyetemi tanulmányokat kiegészítő, elmélyítő szakmai ismereteket szerezhessenek. A szakosztályok összefogásával komplex, több szakosztályon átívelő szakmai feladatok végzésére nyílik lehetőség. A szakkollégistának lehetősége van a saját szakosztályán kívül a szakma más területeit is megismerni, hiszen minden szakosztály szervez a teljes szakkollégium számára elérhető szakmai programokat, úgy mint előadások, gyárlátogatások és különböző laborfoglalkozások és workshopok.

Mindez egy olyan szakmai közösségben történik, ahol a cél és az értékrend meghatározói a szakmai elismertség és összetartozás.

A Gépész Szakkollégiumhoz csatlakozni a szakosztályokon keresztül lehet, melyek minden félév elején hirdetik meg tagfelvételüket.

 

BME Management Szakkollégium

A BME Management Szakkollégium (MSZK) egy olyan önálló, nonprofit szervezet, mely lehetővé teszi tagjai és a budapesti mérnök és közgazdász hallgatói számára a menedzsment- és vezetői ismeretek átlagon felüli elsajátítását és ezeknek gyakorlatban, projektjeinkben való alkalmazásával a tapasztalatszerzést.Szakkollégiumunk az Egyetemi Hallgatói Képviselet alá közvetlenül tartozó szakkollégium, mivel tevékenysége minden kar hallgatói számára elérhető és hasznos, a diszciplínák közötti együttműködés a célja. Célunk, hogy minőségi szolgáltatásainkkal elősegítsük a hallgatók szakmai és személyes fejlődését, és mindehhez egy értékes csapatot biztosítsunk. Törekszünk arra, hogy ez a tudás ne csak karrierjüknek adjon biztos alapot, hanem egész életüket sikeressé tegye. 

1986-ban alakult öntevékeny diákszervezetünk nem a szó hagyományos értelmében vett szakkollégium. Leadership Playground koncepciónk képezi egyedülálló képzési rendszerünk alapját, melynek célja szakterülettől függetlenül átadni a jó vezetők számára elengedhetetlen tudást. Mindezt elméleti tudást nyújtó képzéseink, készségfejlesztő kurzusaink és tréningjeink, továbbá az elsajátított tudás gyakorlati alkalmazásának lehetősége biztosítja. Széleskörű tevékenységünk ideális terep a menedzsment bármely területének közelebbi megismeréséhez. A területek vezetői nagy felelősséggel és széles döntési jogkörrel rendelkeznek, így megtapasztalhatják, hogy milyen egy csapat élén, adott erőforrásokból gazdálkodva elérni a kitűzött célokat. Hasonló gyakorlati tudásra tehetnek szert projektvezetőink is, akik a szakkollégium által szervezett nagyobb jelentőségű rendezvényekért felelnek.

Az MSZK 2013-ben az Országos Szakkollégiumi Mozgalom által felkért Minősítési Bizottság döntése alapján minősített szakkollégiumi címet kapott.

Főbb programok:

 • Menedzsment Akadémia
 • Szakmarathon
 • ESET - Üzleti esettanulmányi verseny és esettanulmány-megoldó felkészítő képzés
 • Projektmenedzsment Klubdélután
 • MSZK TDK díj
 • előadások, kurzusok, tréningek (pl: stratégiai menedzsment, üzleti angol)

Elérhetőség: info@mszk.bme.hu

 

BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium

A BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium (SzASz) 2001-ben alakult meg a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon. A SzASz kezdetben egy biomérnök hallgatókból álló baráti társaság volt, mely fő céljának a biomérnökség népszerűsítését tekintette. Az elmúlt évek során a Szakkollégium létszáma bővült, tevékenységi köre jócskán szélesedett, de a baráti hangulat megmaradt. Eközben Szakkollégiumunk a Kar szakmai és kulturális életének egyik meghatározó szereplőjévé vált.

A Szakkollégium programjai elsősorban a Kar hallgatóihoz szólnak, ám közülük sokat más karok hallgatói is érdekesnek és hasznosnak találhatnak. A legjelentősebbeket a következőekben részletesen ismertetjük.

A Szent-Györgyi Albert Konferencia 2006 óta a Szakkollégium egyik legnagyobb lélegzetvételű rendezvénye, mely évente kerül megrendezésre. A konferencia témája az elmúlt években a vegyész- és biomérnöki tudományok több jelentős területét fedte le, úgy, mint anyagtudomány, biotechnológia, gyógyszertechnológia, molekulamodellezés, illetve környezetvédelem. Előadónak az adott terület hazai szakértőit kérjük fel.     

A Szakkollégiumi Napok egy több napos rendezvénysorozat, melynek keretében sor kerül gyárlátogatásokra, vitaestre és több szakmai előadásra. A gyárlátogatások során a hallgatók egy-egy gyárba vagy üzembe látogathatnak el, ahol egy ott dolgozó szakember részletesen bemutatja az üzemet és körbevezeti az érdeklődőket.

A Szakkollégium nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, ezért a tananyagon túlmutató ismeretek megszerzésére több témában is kurzusokat szervez. Nagy érdeklődésre tartanak számot az angol nyelvű, a biotechnológia, a vegyipari technológiák és a szerves kémiai kurzusaink.

A felsőbb éves szakkollégiumi hallgatók jelentős szerepet vállalnak az oktatásban, mintegy kiegészítve a Kar oktatási tevékenységét. Minden nyáron megrendezésre kerül a Kémszámtábor, ahol a szakkollégisták egy héten keresztül intenzív matematika és kémia felzárkóztatással készítik fel a gólyákat az első félév megmérettetéseire. A lemaradók segítésére jött létre az ingyenesen igénybe vehető tutor rendszer. Ennek keretében félév közben a tutorok (önkéntes diáktanárok) rendszeres csoportos konzultációkat tartanak matematikából, kémiából és fizikából a rászoruló diákoknak. Ezen felül tanév közben szinte az összes tantárgyból lehetőség van egyéni konzultációra is.

A fentieken kívül változatos programokkal várunk egész évben, melyek közül az alábbiakban adunk ízelítőt:

 • Szakmai és tudományos-ismeretterjesztő előadások érdekes, aktuális témákbanű
 • Vitaestek az adott szakterület legkiválóbb képviselőivel
 • Tehetséggondozó programok, önképző kurzusok
 • Vegyész-kupa: játékos vetélkedő a Vándorserlegért
 • Betekintés gyárak és laborok működésébe szakszerű kalauzolással
 • Karácsonyváró hangverseny, irodalmi és művészeti est

A szakkollégiumi munkával nem csak a kari közösségi életet színesítheted, hanem fejlesztheted szervezési képességeidet, és új barátokat szerezhetsz. Amennyiben szeretnéd segíteni munkánkat, látogass el nyilvános gyűléseink egyikére!

 

BME Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium

A BME Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium egy hallgatók által alapított, öntevékeny szakmai csoport. Legfontosabb célunk, hogy az építőmérnöki kar hallgatóinak minőségi, a tanulmányait kiegészítő szolgáltatásokat nyújtsunk, elősegítsük a mobilitást és hozzájáruljunk a magyar műszaki felsőoktatás színvonalának növeléséhez.

Szakmai programjaink között, ezért elsősorban a szakmai tanulmányutak szerepelnek. Az építőmérnök hallgatóknak minden évben színvonalas tanulmányutakat szervezünk, hogy ezzel is biztosítsuk a képzésük sokszínűségét. Lehetőségünk volt ellátogatni a 4-es metró állomásainak építkezéseire, a Bős-Nagymaros vízlépcső elkészült részeihez vagy akár a Bátaapáti atomtemetőbe. Évről évre bővítjük a szakmai tanulmányutak helyszíneit és immár évente közel 20-25 tanulmányutat is szervezünk.

Nemzetközi tanulmányutak között minden évben a bécsi adventi tanulmányút is szerepel, melynek keretei között Bécs aktuális építkezéseit, fejlesztéseit tekintjük meg. Többek kötött ellátogattunk: Maribor és Ljubljana (Szlovénia), Zágráb (Horvátország), Köln és Annaberg (Ausztria), legfontosabb aktuális építkezéseire is.

Szakmai tanulmány utak mellett a konferenciák, ill. előadás sorozatok keretein belül biztosítjuk a hallgatók számára a megfelelő szakmai háttértudást. Legjelentősebb szakmai konferenciánk a Zielinski Szilárd Konferencia, mely névadónkról Zielinski Szilárdről kapta a nevét. Minden évben biztosítjuk a hallgatók számára, hogy nemzetközi konferenciákon is részt vegyenek pl. BetonTag (Bécs).

Egyik legnagyobb szakmai rendezvényünk az Építőmérnöki szakmai7, melyet az építőmérnöki karral közösen rendezünk meg minden ősszel. Ezen rendezvény keretein belül számos szakmai tanulmányút, ill. cégek által tartott szakmai előadás kerül megrendezésre. Öt napon keresztül, minden nap változatos programokat kínálunk az építőmérnöki kar hallgatóinak.

Az Építőmérnöki Szakmai7 keretein belül rendezzük meg, egyik legfontosabb nemzetközi versenyünket a Hídépítő versenyt. A versenyen résztvevő hallgatók egy-egy hidat építenek előre meghatározott feltételek alapján (alapanyagok, fesztáv, teherbírás, lehajlás…) majd próbaterheléssel vizsgálva különböző szempontok alapján értékeljük őket.

Kiemelkedő versenyeink között szerepel még a Várostervezési Napok, melynek keretein belül a diákok egy aktuális problémát oldanak meg Budapest egy-egy városrészének fejlesztésével kapcsolatban. A versenyen több kar diákjai közös erővel, készítik el a fejlesztéssel, változtatásokkal kapcsolatos ötleteiket, terveiket, melyet többek között a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. is elbírál.

Rendelkezésünkre áll egy teljesen felszerelt, modern számítógép park, melynek segítségével a hallgatók lehetőséget kapnak, hogy a képzésükhöz szükséges szoftveres ismereteket elsajátítsák. Alap- és középfokon oktatjuk a számítógépes programokat, amelyek a nélkülözhetetlenek az építőmérnöki szakmai mélyebb megismeréséhez.

A programjaink elsődleges célja a diákok szakmai fejlődése, ezért az építőmérnöki szakma minden jelentős ágazata szerepet kap: a szerkezetépítés, az út- és vasútépítés, a vízépítés és a földmérés is.

Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet, látogass el hozzánk!

 

Energetikai Szakkollégium

A kétezres évek elején a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mérnök hallgatóinak egy csoportja, egyetemi oktatóik segítségével egy új társaság létrehozására vállalkozott. Úgy érezték, hogy az egyetemen megszerezhető alapok mellett a sikerhez elengedhetetlen, hogy a folyamatban levő iparági kutatásokkal és aktuális információkkal tisztában legyenek. Ezért 2002. október 17-én, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE), a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) és a Magyar Energetikai Társaság (MET) támogatásával, gépész- és villamosmérnök hallgatók együttműködésében megalapítottak az Energetikai Szakkollégiumot. A szakkollégium a kitűzött céloknak és elvárásoknak megfelelve immár több mint tíz éve szervez az energetika szerteágazó területéhez kapcsolódó programokat elsősorban a BME hallgatóinak és az egyre nagyobb számban jelentkező külső érdeklődőknek.

Nemzetközi kapcsolataink erősítése érdekében 2006-ban megalapítottuk az Association of Energy Engineers (AEE) nemzetközi, energetikai menedzsmenttel foglalkozó mérnöki egyesület magyarországi diáktagozatát. A 2007-ben Atlantában megrendezett AEE világkonferencián a szakmai munkánk elismeréseként először vehettük át a „Best Student Chapter” díjat, amelyet azóta is minden évben elnyertünk. Szakkollégiumunk az IYCE 2009 konferencián a nagyközönség előtt is bejelentette az „IEEE Budapest University of Technology & Economics Joint Student Branch Chapter of the Industry Applications and the Power & Energy Societies” tagozat megalapítását. A tagozat 2010-ben elnyerte az „IAS Outstanding Student Branch Chapter” díjat, melynek átvételére Houstonban került sor. 2011-ben, majd pedig 2012-ben az „IAS Countinoued Outstanding Performance Student Branch Chapter Award”-ot ítélték nekünk, amit a hagyományokhoz híven az IAS Annual Meetingen, Orlandóban, illetve Las Vegasban adtak át. 2012-ben tagozatunk átvehette a „Chapter Web Contest” díjat is.

Főbb tevékenységeink:

 • Heti rendszerességű előadások, üzemlátogatások és fórumok szervezése.
 • A kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciánk (IYCE) megszervezése és lebonyolítása.
 • Középiskolások számára energetikai témájú tanulmányi verseny szervezése minden tavasszal.
 • A Műegyetem hallgatói számára egyes tantárgyakból felkészítő konzultációk tartása.
 • Az egyetemi oktatókkal is együttműködve energetikai feladatok önálló hallgatói tevékenység keretében történő megoldásának, kidolgozásának megszervezése.
 • TDK és diplomaterv pályázatok kiírása.
 • Tagjaink szakmai fejlődése érdekében az egyéni igényeknek megfelelő konzultációs lehetőségek és konferencia részvételek biztosítása.

Elérhetőségek, további információ: eszk@eszk.org

 

Építész Szakkollégium

Az Építész Szakkollégium / EASA Magyarország 1996-ban a Bercsényi Kollégiumban létrejött szervezet, saját műteremmel, ami iroda, társalgó és könyvtár is egyben (bentlakási lehetőségünket mára sajnos elvesztettük).

Azzal a célkitűzéssel jött létre, hogy a műegyetemi építészképzést kiegészítve komplex, nemzetközi színvonalú oktatási formát valósítson meg egy önképzésre épülő, állandóan fejlődni képes rendszer keretein belül.

Munkánkat az a felfogás hatja át, hogy az építészet összetett műfaj, így törekszünk a folyamatos eszmecserére egyéb tudományos és művészeti diszciplínákkal.

Az EASA (European Architecture Students’ Assembly) nemzetközi szervezet magyar képviselete.

Főbb programok:

 • Műterem munka
 • Építészeti előadás sorozatok
 • Építészeti kurzusok, workshopok
 • Tanulmányutak
 • Kiadványok szerkesztése
 • Építészeti írott kulturális örökség archiválása
 • Hallgatói tervbemutatások

Elérhetőségek: epitesz.szakkollegium@gmail.com

 

Gillemot László Szakkollégium

A Gillemot László Szakkollégium 2018-ban alakult, célja, hogy tagjai és a Kar hallgatói számára lehetőséget biztosítson az egyetemi képzésben nem szereplő, azon túlmutató anyagtudományi ismeretek elsajátítására előadások, tanfolyamok, üzemlátogatások és különleges laborfoglalkozások keretein belül. A szakkollégium kiemelten támogatja tagjai szakmai fejlődését és tudományos diákköri tevékenységét, akár szakdolgozat, TDK témavezetéssel és konferencián való részvétel biztosításával.

Elérhetőségek: info@glsz.bme.hu

 

KommON BME Kommunikációs Szakkollégium

A KommON BME Kommunikációs Szakkollégium 2012 februárjában alakult meg az ország első kommunikációs szakkollégiumaként, így nagy jelentőséggel bír későbbi kommunikációs szervezetek kialakulásában. Elődszervezetei a Mesterhallgatók Tanszéki Munkacsoportja (MTM) és a Tekhné Csoport (TC).

A szervezet célja, hogy a társadalomtudományok, a kommunikáció és a média iránt érdeklődők számára – azok közül is a legtehetségesebbek számára – az elméleti oktatás mellett biztosítsa a gyakorlatközpontú oktatás lehetőségét.

A szakkollégium fiatal kora ellenére számos projekten dolgozik, amelyet szakkollégiumi tagok valósítanak meg – olykor oktatók közreműködésével. A KommON – oktatási tevékenységén kívül – havonta Szakmai Esteket is szervez, amely minden érdeklődő számára nyitva áll. Szakmai Estjeinken olyan előadók tartanak előadást, akik a hazai kommunikációs szférában vagy a médiában dolgoznak. A szakkollégium lehetőséget biztosít MaEste programjának keretein belül, hogy a Kommunikáció és médiatudomány mesterszakos hallgatói és oktatói jobban megismerjék egymást.  

Elérhetőségek: kommon.bme@gmail.com, www.facebook.com/kommonkszk

 

Közlekedésmérnöki Szakkollégium

A Közlekedésmérnöki Szakkollégium 2008 őszén alakult azzal a céllal, hogy a közlekedési tudományok iránt érdeklődő hallgatóknak lehetőséget biztosítson szabadidőben önálló hallgatói szakmai tevékenységek művelésére és a szakma közelebbi megismerésére. Alapvető cél, hogy a legkülönfélébb programok révén kapcsolat alakuljon ki a műszaki értelmiség és az egyetemen nevelkedő következő generáció között.

Az egyetemi képzés során sajnos nem jut elég idő gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. Más Karokon működő Szakkollégiumok tapasztalatai alapján, valamint a Közlekedésmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának támogatásával jött létre a Közlekedésmérnöki Szakkollégium.

A Szakkollégium felzárkóztató és továbbképző oktatásokat, üzemlátogatásokat, szimpóziumokat, valamint mérnökversenyeket szervez. 2012-től önálló járműépítési projektet indított, melynek tervezési folyamatától a kivitelezésig mindent saját maga végez.

A Közlekedésmérnöki Szakkollégium tevékenységét a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar szakmailag kiemelten támogatja. Több Tanszékkel van élő együttműködése, valamint a Kar Dékánja is kiemelten fontos tudományos utánpótlási Műhelynek tekinti.

A Szakkollégium történetének még a fejlődő időszakában jár, taglétszáma ennek megfelelően még viszonylag alacsony, de folyamatosan bővül. Az utánpótlás biztosítására, 2012-től az elsőéves hallgatók részére létrehozott interaktív képzés szolgál.

A Szakkollégium a BME Baross Gábor kollégiumában működik, tagja a Műegyetemi Szakkollégiumok Közösségének. Egyik társszervezete pedig a BME Formula Racing Team, melynek tagjai a szakkollégium Járműtechnika tagozatához tartoznak. A csapat nemzetközi és hazai szinten jelentős eredményeket ért már el eddig is.

A Közlekedésmérnöki Szakkollégium programjai minden érdeklődő személy és szervezet számára nyitottak és látogathatóak.

Reméljük a jövőben Te is tagja leszel a közösségünknek és számos szakmai sikert tudsz majd szakkollégistaként elérni.

 

Liska Tibor Szakkollégium

A Liska Tibor Szakkollégium a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon önállóan működő hallgatói szervezet. Létrehozásakor az alapító tagok az egyetemi tömegképzésben megvalósuló elméletközpontú oktatáson túlmutató valódi tehetséggondozás megvalósítását tűzték ki célul.

A fennállása óta eltelt öt évben a szakkollégium szakmai portfóliójában az önálló előadásoktól kezdve, a gyakorlati képzést előtérbe helyező tréningeken át, az egy adott témát részletesen körüljáró műhelyekig változatos programkínálat kapott helyet. Tagjaink – mind elméleti, mind gyakorlati – tudásukat már munkavállalás előtt is próbára teszik, így számos verseny- és TDK eredményt tudhatnak magukénak.

Szervezetünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tagjai elsajátítsák a munka világában szükséges és hasznos vezetői, szervezői készségeket is. A képzési rendszeren túl lehetőséget biztosít erre a szervezet alapját jelentő önszerveződés elve is. A mindennapi élet programjain túl a közösségi élet sarokpontjait jelentő Bevonótáborok mellett éves nyílt szakmai konferenciánkat és nyári, gazdaságszimulációs táborunkat is tagjaink valósítják meg.

A tagjaink saját tudásuk fejlesztése mellett mindig is szem előtt tartották, hogy a kar hallgatóit is segítsék szakmai tudásuk bővítésében. Bármely hallgató részt vehet nyílt előadásainkon, kurzusainkon, műhelyeinken.

Szervezetünk 2012-ben a Szakkollégiumok Egyeztető Fóruma által megvalósított minősítési eljárás keretében minősített szakkollégiumi címet kapott.

Főbb programjaink:

Elérhetőség: info@ltsz.hu

 

Simonyi Károly Szakkollégium

A Simonyi Károly Szakkollégium a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki Karának Schönherz Zoltán Kollégiumában működik. A szakkollégiumot alapító szakmai öntevékeny körök 30-40 éves tradícióval rendelkeznek (pl. Budavári Schönherz Stúdió alapítva 1962, Kollégiumi Számítástechnikai Kör alapítva 1976). Ezek a szakmai műhelyek azóta folyamatosan magas színvonalú munkát végeznek, kinevelve több száz kiemelkedően képzett mérnököt.

Maga a Szakkollégium 2003-ban alakult. 2009-ben Junior Prima Primissima díjjal tüntették ki, oktatás és köznevelés kategóriában. Az országos szakkollégiumi mozgalomban a kezdetek óta jelen van, a Szakkollégiumok Egyeztető Fóruma első akkreditációs eljárásának keretében 2011-ben három évre ruházta fel a Minősített Szakkollégium címmel.

A szakkollégium jelenleg 8 tagkörből áll, amelyek munkássága a villamosmérnöki és informatikai szakma szinte teljes egészét lefedik, a stúdiótechnikától kezdve, a robotikán át a távközlési hálózatokig. A folyamatos szakmai tanfolyamok, bemutatók és a több mint 80 millió forint értékű eszközpark elősegíti az elméleti tudás elmélyítését és annak gyakorlatba ültetését, illetve lehetőséget ad az önálló szakmai munkára, innovatív szakmai ötletek megvalósítására.

A tagkörök és a szakkollégium működését menedzsment csoportok segítik, melyben a hallgatók megtanulhatják, milyen egy körülbelül kétszáz fős szervezetet működtetni, és ezáltal - különösen vezetői posztokon - értékes tapasztalatokat szerezhetnek a menedzsment és gazdaság területén.

A Szakkollégium nagysikerű rendezvényei közé tartozik a Szakmai Est, a Simonyi Colours előadás sorozat, és a Simonyi Konferencia. Utóbbi szakkollégiumunk legnagyobb és egyben legsikeresebb rendezvénye. Az iparral ápolt kitűnő kapcsolatnak hála minden évben olyan neves cégek képviselik magukat rendezvényünkön, mint például a Google vagy a Microsoft. Az érdeklődők száma évről évre nő a magas színvonalnak köszönhetően. A legutóbbi, 9. Simonyi Konferenciára regisztálók száma meghaladta az 1400 főt, a résztvevőké pedig a 800-at. Volt olyan előadás, amelyet összesen több mint 500-an követtek élőben, illetve online. Ezzel konferenciánk az egyik legnagyobb, hallgatók által szervezett rendezvény.

 

Wigner Jenő Szakkollégium

A Wigner Jenő Szakkollégium a BME Természettudományi Karának szakkollégiuma, amit pár lelkes fizikus és matematikus hallgató alapított 2011 tavaszán, így az egyik legfiatalabb a Műegyetemen.

Szakkollégiumunk célja, hogy összefogja a lelkes és érdeklődő hallgatókat, színesítse szakmai és közösségi életüket, mindennapjaikat az egyetemen. Szívesen látunk mindenkit, aki az egyetemi órák kötöttsége nélkül szeretne elmélyedni a fizika vagy a matematika érdekes témáiban. Igyekszünk egyensúlyban tartani az elméleti és a gyakorlati vonalat, a fizika és matematika, illetve ezek határterületeinek legkülönbözőbb részeit érintve.

A Szakkollégium programjai között találhatók például nagyobb előadások, feladatmegoldó- és programozó szemináriumok, de részt lehet venni demonstrációs eszközök építésében vagy elektronikai tanfolyamokon is, melyekről a Szakkollégium honlapján értesülhetsz. Kari rendezvényeink a Szakhét (Szakest, Cégvilág, laborlátogatások), illetve a most induló BME fizikaverseny, amelyre sok szeretettel várunk minden versenyzőt.

Főbb programok:

 • Előadások, szemináriumok
 • TTK Szakhét
 • Kísérleti Kör (projektmunkák, tanfolyamok)
 • Tehetséggondozó szakkör
 • BME fizikaverseny

Elérhetőség: wjsz.bme@gmail.com

 

MŰSZAK

Az egyetemen belül a Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége (MŰSZAK) teremt belső fórumot a szakkollégiumok közötti együttműködésre.