Ugrás a tartalomra

Minőségbiztosítás

A BME minőségpolitikai rendszere illeszkedve a nemzetközi (európai) felsőoktatási térség iránymutatásainak, a nemzetközi és magyar törvényi előírásoknak a European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) által kialakított struktúrában építkezik. 

Az Egyetem minőségpolitikai célkitűzéseit és a minőség iránti elköteleződését kifejező stratégiai dokumentum a minőségpolitikai küldetésnyilatkozat. 

Kép
minoseg

Az egyetemi minőségbiztosítási munka célja a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjei (Standards and Guidelines in the European Higher Education Area, a továbbiakban: ESG) szerinti minőségközpontú működés feltételeinek megerősítése és továbbfejlesztése. A minőségbiztosítási rendszer működtetése során az alábbi alapelvekre kell tekintettel lenni: 

– minden érintett részvételének biztosítása,

– a szervezeti egységek és valamennyi érintett felelősségvállalásának támogatása,

– az egyetem szervezeti egységei között a nyílt, folyamatos és interaktív információáramlás és tudásmegosztás biztosítása, 

– az értékalapú visszacsatolásokon alapuló döntéshozás, 

– a folyamatok és a rendszer egészének állandó monitorozása, felülvizsgálata, értékelése (PDCA ciklus), 

– rövid- és hosszú távú célkitűzések egyidejű meghatározása. 

A BME minőségmenedzsment rendszerét az ESG 2015 standardok szerkezetében, azokhoz kapcsolódóan fogalmazza meg. A rendszer működését a Minőségmenedzsment Szabályzat rögzíti.

A MAB intézményakkreditációs eljárásának részeként készített önértékelési jelentést a Szenátus IX./2./2021-2022. számú határozatával fogadta el.

Az Egyetem minőségbiztosításával összefüggő kérdésekben bővebb tájékoztatás kérhető az Oktatási Igazgatóságon Dr. Verderber Éva, minőségbiztosítási ügyvivő szakértőtől (verderber.eva@bme.hu).

Tagjai:
 • Dr. Bihari Péter, oktatási rektorhelyettes, a Bizottság elnöke

 • Dr. Kovács Nauzika, ÉPK oktatási dékánhelyettes

 • Dr. Tóth Blanka, VBK oktatási dékánhelyettes

 • Dr. Györke Gábor, GPK oktatási dékánhelyettes

 • Dr. Lógó Emma, GTK oktatási dékánhelyettes

 • Dr. Mészáros Ferenc, KJK oktatási dékánhelyettes

 • Dr. Sujbert László, VIK oktatási dékánhelyettes

 • Dr. Pluzsik Anikó, ÉPK oktatási dékánhelyettes

 • Dr. Prok István, TTK oktatási dékánhelyettes

 • Garbai Ádám, ÉSZI, a kancellár delegáltja

 • Dr. Vígh László Gergely, igazgató INYOI, a rektor delegáltja

 • Pál Erika, igazgató KTH

 • Dr. Lovas Tamás, ÉMK minőségügyi megbízott

 • Dr. Bell Evelin, VBK minőségügyi megbízott

 • Dr. Hős Csaba, GPK minőségügyi megbízott

 • Szalmáné Dr. Csete Mária, GTK minőségügyi megbízott

 • Dr. Csiszár Csaba, KJK minőségügyi megbízott

 • Dr. Barbarics Tamás, VIK minőségügyi megbízott

 • Dr. Pék Johanna, ÉPK minőségügyi megbízott

 • delegálás alatt, TTK minőségügyi megbízott

Állandó meghívottak:
 • Dr. Nyulászi László, EHBDT elnöke

 • Szebeny Ádám, igazgatóhelyettes KTH

 • Dr. Bojtárné Dr. Bagi Katalin, elnök Tehetségsegítő Tanács

Ülések és főbb napirendek:

2022. szeptember 27. - Alakuló ülés

2023. május 23. - Helyzetfeltárás – SWOT analízis

2023. július 11. - Helyzetfeltárás – ESG standardok feltérképezése

2023. november 28. - Intézményakkreditációs cselekvési terv tárgyalása

2024. január 30. - 2024. évi Minőségfejlesztési Program tárgyalása

2024. március 5. - Oktatói kompetenciaprofil előkészítése

2024. március 26. - Hallgatók pszichológiai profiljai

2024. május 7. - MAB Integrált intézményakkreditációs eszközének bemutatója