Adatvédelem

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Egyetem) elkötelezett a személyes adatok jogszerű kezelése iránt. Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezésein túl az egyetemi adatkezelések és az érintetti jogok gyakorlásának rendjét elsősorban az Egyetem Adatvédelmi Szabályzata, továbbá az egyes adatkezelési tájékoztatók határozzák meg.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hatályos Adatvédelmi Szabályzata

Adatkezelő neve és elérhetősége

Neve:                       Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Székhelye:              1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
E-mail:                     info@bme.hu
Központi telefon:    +36 1 463-1111

Adatvédelmi tisztviselő

Neve:                      dr. Frank Ágnes
Levelezési címe:  1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. R épület 2. emelet 206.
E-mail:                    dpo@bme.hu
Telefon:                  +36-1-463-3320

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adatkezeléseit érintő kérdéseivel, kérelmeivel közvetlenül fordulhat az Egyetem adatkezelésért felelős szervezeti egységeihez (BME Telefonkönyv) és az adatvédelmi tisztviselőhöz is.

 

Adatkezelési tájékoztatók

Adatkezelési tájékoztató a felvételizők tájékozódási gyakorlatával és BME kommunikációs tevékenységével kapcsolatos online kérdőív adatkezeléséről (2023.05.15.)

Tudományos kutatási céllal végzendő forgalmi mérésekhez kapcsolódó adatkezelés (2020.05.07.)

Adatkezelési tájékoztató az Egyetem nem természetes személy Szerződéses Partnerei részéről képviselőként, kapcsolattartóként eljáró személyek részére

BMEpartner hírlevél adatkezelési tájékoztatója

 

 

ARCHÍVUM