Doktoranduszi Kiválósági Ösztöndíj Program (DKÖP)

A program általános célja a fiatal kutatók pályafutásának támogatása, a program rész-célja a tudomány és az ipar között meglévő együttműködés elmélyítése és érvényesítése:

  • a hazai Állami Ösztöndíjas (ÁÖ) doktoranduszok kutatói életpályán való elindulásának támogatása,
  • a tudomány és az ipar között meglévő együttműködések elmélyítése,
  • magas szintű kutatások és az innovációs teljesítményre való motiválás,
  • az ipari hasznosítás ösztönzése,
  • tudománynépszerűsítő, tehetséggondozói és egyéb kutatáshoz/innovációhoz kapcsolódó tevékenység vállalása.

Az ösztöndíj összege havi 150 ezer forint, amelyből 100 ezer forintot a fenntartó biztosít. Amennyiben a kutatás nem kooperatív jellegű, 50 ezer forintot az egyetem, amennyiben a kutatás vállalati kooperációban valósul meg, a vállalat (vagy ennek hiányában az egyetem) biztosítja.

Pályázhatnak: a kibővített STEM (matematikai, természettudományi, műszaki, informatikai, agrártudományi, orvos- és egészségtudományi és művészeti) területeken doktori képzésben tanuló, komplex vizsga előtt álló állami ösztöndíjas doktori hallgatók.

  • Az ösztöndíjra 2023. augusztus 31-ig lehetett pályázatot benyújtani a vonatkozó Doktori Iskola (DI) dékáni hivatalánál

 

Kari kapcsolattartók:

Kar

DKÖP kapcsolattartó

Beosztás

E-mail cím

ÉMK

Dr. Kövesdi Balázs

dékánhelyettes

kovesdi.balazs@emk.bme.hu

GPK

Dr. Hős Csaba

dékánhelyettes

hos.csaba@gpk.bme.hu

ÉPK

Dr. Balizs Dániel

tudományos munkatárs

balizs.daniel@epk.bme.hu

VBK

Dr. Kállay-Menyhárd Alfréd

dékánhelyettes

menyhard.alfred@vbk.bme.hu

VIK

Dr. Horváth Gábor

dékánhelyettes

horvath.gabor@vik.bme.hu

KJK

Mózer Krisztina

hivatalvezető

mozer.krisztina@kjk.bme.hu

TTK

Adamis Viktória

hivatalvezető

adamisviki@ttdh.bme.hu