Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program

A Kormány ösztöndíjat alapít Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program néven (EKÖP), valamint ennek részeként Kooperatív Doktori Program (EKÖP-KDP) néven, amely a felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatokat foglalja magában.

A kutatóintézetek, valamint a gazdaság összekapcsoltságának erősítéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 673/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet módosította a 24/2013. (II. 5.) Korm. rendeletet a nemzeti felsőoktatási kiválóságról, amely rögzíti az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) alapítását. Az EKÖP ösztöndíjpályázatokat az egyetemek alakítják ki és hirdetik meg a jogszabályban meghatározott keretek között azzal, hogy a pályázatot az EKÖP Tanács véleményezi A 24/2013. (II. 5.) kormányrendelet módosítása 2024. január 1-jén lépett hatályba.

Az EKÖP a 2016-ban indult Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) folytatása és kibővítése. Az integrált kiválósági ösztöndíj program célja a kutatói kiválóság elismerése, valamint a kiemelkedő képességű fiatalok kutatói életpályán való elindulásának támogatása.

A program meghirdetésre kerülő pályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktori hallgatók, doktorvárományosok, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményekben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.

2024-tol az EKÖP keretén belül kerül meghirdetésre Kooperatív Doktori Program (EKÖP-KDP), amelynek célja, hogy a kutatás-fejlesztés és az innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági hasznosításában.

 

A 2024/25-ös tanévre vonatkozó pályázatokkal kapcsolatos információk:

EKÖP-24

 

Pályázati kategóriák:

 

5 hónap

2024.09.01 - 2025.01.31.

5 hónap

2025.02.01 - 2025.06.30.

7 hónap

2025.02.01 - 2025.08.31.

10 hónap

2024.09.01 - 2025.06.30.

12 hónap

2024.09.01 - 2025.08.31.

Ösztöndíj összege

Alapképzés

igen

 

 

igen

 

125.000 Ft / hó

Mesterképzés

igen

igen

 

igen

 

150.000 Ft / hó

Doktori képzés

igen

 

igen

 

igen

200.000 Ft / hó

Fiatal oktató, kutató I.

igen

 

igen

 

igen

250.000 Ft / hó

Fiatal oktató, kutató II.

 

 

 

 

igen

250.000 Ft / hó

 

*Részletek a felhívásban

 

Kari EKÖP Ügyintézők elérhetőségei

 

Kar neve

EKÖP kari ügyintéző neve

e-mail cím

telefonszám

Építőmérnöki Kar

Dr. Kövesdi Balázs

kovesdi.balazs@emk.bme.hu

+36 (1) 463-1726

Gépészmérnöki Kar

Dr. Hős Csaba

hos.csaba@gpk.bme.hu

+36 (1) 463-3897

Építészmérnöki Kar

Dr. Kádár Bálint

tdh@epitesz.bme.hu

+36 (20) 410-2858

Vegyészmérnöki és

Biomérnöki Kar

Mészárosné dr. Tőrincsi Mercédesz

vbk.kfi@vbk.bme.hu

+36 (30) 632-6602

Villamosmérnöki és

Informatikai Kar

Dr. Horváth Gábor

unkp@vik.bme.hu

+36 (1) 463-1045

 

Közlekedésmérnöki

és Járműmérnöki Kar

Bónáné Mózer Krisztina

mozer.krisztina@kjk.bme.hu

+36 (1) 463-3618

Természettudományi

Kar

Adamis Viktória

adamisviki@ttdh.bme.hu

+36 (1) 463-3758

Gazdaság- és

Társadalomtudományi

Kar

Dr. Grad-Gyenge Anikó

unkp@gtk.bme.hu

+36 (1) 463-4220