Felnőttképzés

A BME Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ (BME OIFK) látja el az Egyetemnek mint akkreditált felnőttképzési intézménynek a tevékenységével kapcsolatos koordinációs, igazgatási és szolgáltatási feladatokat, ideértve:

  • az egyetemi felnőttképzési tevékenység információs, adminisztratív-igazgatási és módszertani támogatását, a karok ez irányú tevékenységének segítését,
  • a felnőttképzési nyilvántartásba vétel és akkreditációk előkészítését, lebonyolítását és beszámolási feladatait,
  • az egyetem felnőttképzési tevékenységének fejlesztésére irányuló hazai és uniós pályázatok előkészítését és lebonyolítását,
  • az egyetemi felnőttképzési minőségbiztosítási rendszerének kialakítását és működtetését,
  • az információs és promóciós tevékenységet a felnőttképzés elfogadottságának növelése, az Egyetem e területen végzett tevékenységének megismertetése céljából.

Az OIFK tagja a Nemzeti Távoktatási Tanács által koordinált magyarországi regionális távoktatási központok hálózatának, valamint Európa legnagyobb távoktatási szervezetének, a European Distance and E-Learning Network-nek (EDEN, www.eden-online.org).

További információ: BME Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ