Ugrás a tartalomra

Versenycsapatok

autó
Műegyetemi Versenycsapat Közösség (MVK)

A Műegyetemi Versenycsapatok Közössége (MVK) fogja össze a BME-n működő hallgatói versenyjárműépítő formációkat, amelyek különböző szárazföldi, vízi és légi konstrukciókat terveznek és építenek. A diákok hazánkat és a Műegyetemet képviselve a legismertebb hazai és nemzetközi konstruktőri versenysorozatokon vesznek részt ezekkel a járművekkel.

autó
BME Motorsport

A Műegyetem egyik legfiatalabb versenycsapata 2018-ban alakult. A team kezdetben egy klasszikus, belsőégű formula típusú versenyautó megtervezésére és megépítésére vállalkozott, amit 2023-ban hibridhajtásra cserélt. 

motorsport
BME Formula Racing Team (BME FRT)

A BME Formula Racing Teamet 2007-ben alapították mérnökhallgatók azzal a céllal, hogy első és anno egyetlen magyar csapatként versenyautót építsenek, és részt vegyenek a világméretű Formula Student versenysorozatban. A formáció legújabb autója a „Zoe” nevet kapta. A versenyautó egy elektromos hajtású EV/DV jármű, amely képes manuális és autonóm versenyszámokon való megmérettetésre is.

 

hajó
BME Solar Boat Team

A 2014-ben, eredetileg 3 gépészmérnök kezdeményezésére alapított BME Solar Boat Team egy kizárólag napenergiával működő, ember által vezetett, teljesen elektromos hajtású versenyhajó tervezésére és építésére vállalkozott.

 

rakéta
BME Suborbitals

A versenycsapat szuborbitális rakéta-rendszereket és hozzájuk tartozó tudományos méréseket tervez, fejleszt, épít és tesztel. Tevékenységével lehetőséget szeretne biztosítani minden űrkutatás iránt érdeklődő hallgató számára arra, hogy szélesítse érdeklődési körét, megvalósítsa újszerű ötleteit és gyakorlati mérnöki tapasztalatokat szerezzen. A team részt vett az első magyar országos CanSat verseny megszervezésében 2023-ban.

 

rakéta
BME Aerospace Team

A csapatot 2022-ben műegyetemi mérnökhallgatók alapították oktatási célú szuperszonikus kutatórakéták kifejlesztésére. A csapat tevékenységével ötvözni szeretné az egyetemi hallgatók lelkesedését és tudásvágyát, valamint a hazai űrszakma legnevesebb szakembereinek tudását.

 

autó
BME Shark Team

A versenycsapat 2014-ben alakult kifejezetten a 2015-ös rotterdami Shell Eco-marathonra (SEM), a kontinens legnagyobb üzemanyag-hatékonysági versenyére. A megmérettetésen rajthoz álló teamek feladata, hogy járműveikkel a lehető leghosszabb utat megtegyék egyetlen liter üzemanyaggal, vagy 1 kWh energiával. A formáció 2023-ban újjáalakult, jelenleg egy saját fejlesztésű, egyedi, egyhengeres dízelmotorral rendelkező járművet fejleszt.

 

mobil
BME Műszakik Pneumobil Team

A csapat egy fő fedélzeti vezetős, 4 kerekű és pneumatikus, sűrített levegővel hajtott versenyjármű tervezésén és megépítésén dolgozik.

 

löködönc
Löködönc Pneumobil Racing Team

A csapat sűrített levegővel meghajtott autókat fejleszt, amelynek célja a minél nagyobb hatótáv és minél jobb gyorsulás elérése. Az autók egy 200 bar nyomású palack energiájából nyerik a sebességüket, így a jó teljesítmény elérése érdekében kellően könnyűnek kell lenniük, és magas hatásfokot kell elérniük.

 

Szakkollégiumok

muszak
Szakkollégiumok a BME-n

A BME-n több karokhoz, illetve szakmacsoporthoz kötődő szakkollégium működik. A szakkollégiumok az egyetemi tanulmányokon túl, ám ehhez kapcsolódóan szerveznek tehetséggondozó, ismeretterjesztő vagy akár piaci vállalatokkal együttműködésben megvalósuló programokat a hallgatóknak.

A BME-n működő szakkollégiumok ernyőszervezete a Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége (MŰSZAK).

építész klub
BME Építész Klub Szakkollégium

Az Építészmérnöki Karon működő szakkollégium 2008-ban még hallgatói körként alakult, majd 2019 tavaszától hivatalosan is a kari Hallgatói Képviselet által befogadott szakkollégium. Egy nyitott szakmai műhely, ahol a klub tagjai és tagjelöltjei azok a hallgatók, akik az egyetemi tanulmányaikon túl is érdeklődnek az építészet aktuális vagy örök kérdései iránt. A szakkollégium főként építészeti témájú előadásokat, épületbejárásokat és egyéb szakmai programokkal vegyített közösségi programokat szervez.

gépész szakkollágium
BME Gépész Szakkollégium

A Gépészmérnöki Karon működő szakkollégium 2012-ben jött létre a karon működő szakmai öntevékeny körök összefogásaként. Programjain a hallgatók az egyetemi tanulmányokat kiegészítő, elmélyítő szakmai ismereteket szerezhetnek. A szakkollégiumon belül működő tagozatok: Alakítástechnika, Áramlástan, Épületgépész, Gyártás, Hegesztés, Polimer, Mechatronika, Számítástechnika, Tervező.

management
BME Management Szakkollégium (MSZK)

A BME MSZK 1986-ban öntevékeny diákszervezetként jött létre. Mára egy önálló, nonprofit szervezet lett, ahol az elsősorban közgazdász és mérnökhallgatók a különböző szakkollégiumi programokon (például Menedzsment Akadémia, Szakmarathon ESET - Üzleti esettanulmányi verseny és esettanulmány-megoldó felkészítő képzés, Projektmenedzsment Klubdélután, előadások, kurzusok, tréningek, stratégiai menedzsment, üzleti angoltanulás stb.) magas szintű, menedzsment- és vállalkozói ismeretekre, projektvezetési szemléletre és gyakorlatra tehetnek szert.

szasz
BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium (SzASz)

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar szakkollégiuma 2001-ben jött létre eredetileg azzal a céllal, hogy a biomérnöki tevékenységet népszerűsítse a hallgatók körében. A társaság 2006 óta minden évben megrendezi a Szent-Györgyi Albert Konferenciát, ahol a vegyész- és biomérnöki tudományok területeiről (például anyagtudomány, biotechnológia, gyógyszertechnológia, molekulamodellezés, illetve környezetvédelem) kérnek fel előadókat a legújabb ipari, akadémiai kutatás-fejlesztési eredmények bemutatására. Nyaranta rendezik meg a Kémszámtábor eseményt, ahol a szakkollégisták egy héten keresztül intenzív matematika és kémia felzárkóztatással készítik fel a gólyákat az első félév megmérettetéseire. A lemaradók segítésére létrehozták az ingyenesen igénybe vehető tutor rendszert.

Zielinski
BME Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium

Az Építőmérnöki Karon létrejött szakkollégium több programot is szervez a kar hallgatóinak. Ilyenek a szakmai tanulmányutak (például 4-es metró állomásainak építkezése, Bős-Nagymaros vízlépcső elkészült részei vagy a Bátaapáti atomtemető stb.), a tematikus előadássorozatok és az éves szakmai konferencia. Az őszi Építőmérnöki szakmai7 című eseményen öt napon keresztül változatos szakmai programokat kínál az érdeklődő hallgatóknak. Ezen esemény részeként rendezik meg a nemzetközi Hídépítő versenyt: a résztvevő hallgatóknak egy-egy hidat kell megépíteniük az előre meghatározott feltételek alapján (alapanyagok, fesztáv, teherbírás, lehajlás stb.), majd a megmérettetés végén a zsűri pedig többek között próbaterheléssel is vizsgálja a diákok alkotásait.

energetikai
Energetikai Szakkollégium

A szakkollégium 2002-ben jött létre az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE), a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) és a Magyar Energetikai Társaság (MET) támogatásával, gépész- és villamosmérnök hallgatók együttműködésében. Rendszeres előadásokat, fórumokat, belső továbbképző kurzusokat és üzemlátogatásokat szervez az energetika tudományának és aktualitásainak alaposabb megismerésére. Szakmai programjai közül kiemelkedik a saját szervezésű, kétévente megrendezett nemzetközi International Youth Conference on Energy (IYCE) szakmai konferencia.

építész
Építész Szakkollégium

Az Építész Szakkollégium 1996-ban a BME Bercsényi Kollégiumában jött létre azzal a céllal, hogy a műegyetemi építészképzést kiegészítve komplex, nemzetközi színvonalú oktatási formát valósítson meg egy önképzésre épülő, állandóan fejlődni képes rendszer keretein belül. A szakkollégium rendszeresen szervez műterem munkákat, építészeti előadásokat, kurzusokat, workshopokat, hazai tanulmányutakat, hallgatói tervbemutatásokat, és segíti az építészeti írott kulturális örökség archiválását is.

gillemot
Gillemot László Szakkollégium

A 2018-ban alakult szakkollégium célja, hogy tagjai és a BME Gépészmérnöki Kar hallgatói számára lehetőséget biztosítson az egyetemi képzésben nem szereplő, azon túlmutató anyagtudományi ismeretek elsajátítására előadások, tanfolyamok, üzemlátogatások és különleges laborfoglalkozások keretein belül. A szakkollégium kiemelten támogatja tagjai szakmai fejlődését és tudományos diákköri tevékenységét, akár szakdolgozat, TDK témavezetéssel és konferencián való részvétel biztosításával.

kommon
KommON BME Kommunikációs Szakkollégium

A KommON BME Kommunikációs Szakkollégium 2012 februárjában alakult meg az ország első kommunikációs szakkollégiumaként. Célja, hogy a társadalomtudományok, a kommunikáció és a média iránt érdeklődők számára gyakorlatorientált tudásmegosztó kezdeményezéseket szervezzen. Szakmai Estjein a hazai kommunikációs szféra és média szakemberei tartanak előadást. A „MaEste” program pedig a kommunikáció és médiatudomány mesterszakos hallgatók és oktatók szakmai kapcsolatépítésére ad lehetőséget.

kozlekedesmernoki
Közlekedésmérnöki Szakkollégium

2008 őszén azzal a céllal alakult meg a szervezet, hogy a közlekedési tudományok iránt érdeklődő hallgatóknak lehetőséget biztosítson szabadidőben önálló szakmai tevékenységek művelésére és választott szakterületük alaposabb megismerésére. Felzárkóztató és továbbképző oktatásokat, üzemlátogatásokat, szimpóziumokat, valamint mérnökversenyeket szervez. 2012-től önálló járműépítési projektet indított, melynek tervezési folyamatától a kivitelezésig mindent saját maga végez. Helyileg a BME Baross Gábor kollégiumában működik.

Liska
Liska Tibor Szakkollégium

A szakkollégium 2007-ben jött létre a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon. Szakmai tevékenysége részeként önálló előadásokat, szakmai tréningeket, esettanulmányi versenyeket és műhelybeszélgetéseket szervez. Minden évben életre hívja a Liska Tibor Szakmai Napokat, ahová szakmájukban elismert előadókat hív meg elsősorban a közgazdaságtudomány, pénzügy területéről. Kétévente megrendezi a névadója modelljén alapuló LisKaLand nevű tábort. Az őszi és tavaszi szemeszterben táborokat szervez. A LiskaEsteken a hallgatók a szakmai előadók mellett a szakkollégium támogatóival is találkozhatnak. A 2014 óta megrendezett LisKonferencia pedig egy egynapos előadássorozat, amelyen a BME GTK oktatói rövid prezentációk keretein belül számolnak be tudományos munkájukról és aktuális kutatási eredményeikről.

simonyi
Simonyi Károly Szakkollégium

A 2003-ban alakult szakkollégium a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Schönherz Zoltán Kollégiumában működik. Jelenleg 8 tagkörből áll, amelyek a villamosmérnöki és informatikai szakma szinte teljes egészét lefedik a stúdiótechnikától kezdve, a robotikán át a távközlési hálózatokig. A folyamatos szakmai tanfolyamok, bemutatók, és a több mint 80 millió forint értékű eszközpark kiváló lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók elmélyítsék elméleti tudásukat és a gyakorlatban is kipróbálják az iskolapadban tanultakat. A szakkollégiumi tevékenység részeként a hallgatóknak lehetőségük van az önálló fejlődésre, szakmai ötletek és innovációk megvalósítására is. A szakkollégium legfontosabb eseményei a Szakmai Est, a Simonyi Colours előadássorozat, illetve a Simonyi Konferencia, ahol minden évben olyan neves partnercégek is részt vesznek, mint a Google vagy a Microsoft.

wigner
Wigner Jenő Szakkollégium

A BME Természettudományi Kar szakkollégiuma 2011-ben jött létre fizikus és matematikus hallgatók kezdeményezésére. A szakkollégium rendszeresen szervez szakmai ismeretterjesztő előadásokat, feladatmegoldó- és programozó szemináriumokat, demonstrációs eszközépítéseket és elektronikai tanfolyamokat is. Kiemelt programja a TTK Szakhét, amelyen többek között a természettudományokban érdekelt vállalati partnerekkel is találkozhatnak a hallgatók. A szakkollégium része a Kísérleti Kör, amelynek keretében különböző projektmunkák és tanfolyamok zajlanak. A Wigner Kísérleti Kör több egyetemi szakmai és szabadidős rendezvényen is megjelenik látványos és interaktív bemutatóival, amellyel a szórakoztatás mellett cél a természettudományok népszerűsítése is.

Öntevékeny körök

EZK
BME Egyetemi Zöld Kör

Somodi Áron Fábián
egyetemizoldkor@gmail.com

Squash
BME Squash Kör

Harmath Eszter
bmesquash@gmail.com

JÉG
Jövőt Építők Generációja

Bárdos Dávid
david.bardos.jeg@gmail.com

Vívókör
Műegyetemi Vívókör

Záhonyi Petra
muegyetemivivokor@gmail.com

Tíztánc
BME Tíztánc

Magyar Boglárka
bmetiztanc@gmail.com

Búvár
Műegyetemi Búvárklub

muegyetemibuvarklub@gmail.com

Lacrosse
Műegyetemi Lacrosse Sportkör

BMELAX@gmail.com

bme
BME Dekör

Bakonyvári Mónika
bakonyvarimonika@gmail.com

Rueda
BME Rueda Táncklub

Kocsis Ábel
rueda.bme@gmail.com

bme
Sollerita Student Club

Borchani Ahmed
sollertiaclub@gmail.com

UBC
BME University Business Club

Szalay Csenge
szalay.csenge@ubc-bme.hu

Hallgatói külügyi testület

esn
ESN BME

Az Erasmus Student Network (ESN) az egyik legnagyobb nemzetközi non-profit diákszervezet, amely már 15 éve van jelen a BME-n is! Az ESN azt a feladatot tűzte ki céljául, hogy segítse az ideérkező diákok beilleszkedését az új környezetbe, platformot biztosítson a hallgatók egymással való ismerkedésére, kulturális -, és egyéb programokat szervezzen számukra. Ez egy remek lehetőség arra, hogy

  • a tantermeken kívül is gyakorold/fejleszd meglévő nyelvtudásodat
  • új barátokat szerezz a világ minden pontjáról: Amerikától – Európa összes országán át – Dél-Koreáig,
  • más kultúrákat, szokásokat ismerhess meg és felkészülj külföldi tanulmányaidra.
iaeste
IAESTE BME

Az IAESTE-t 1948-ban tíz európai ország egyetemi professzora alapította azzal a céllal, hogy mérnökhallgatóik nemzetközi környezetben szerezhessenek értékes szakmai- és élettapasztalatokat, majd hazatérésük után saját hazájukban kamatoztassák tudásukat. Azóta az Egyesület több mint 85 országban van jelen világszerte, és több mint 300.000 hallgató vett részt csereprogramjában. Évente 7.000 diák kapja meg a lehetőséget, hogy szélesítse látókörét, és szakmai élményeket, tapasztalatokat gyűjtsön a világ egy másik oldalán. Magyarország 1983-ban csatlakozott az Egyesülethez. A résztvevők száma fokozatosan nőtt, eddig közel 4.000 magyar diák tölthetett több mint 250.000 napot külföldön csereprogramuk segítségével, amivel a legsikeresebb kiutaztató szervezet a műszaki felsőoktatásban. Fennállásuk 30 éve során tevékenységi körük jelentősen bővült, a csereprogramon kívül különböző karrierprogramokat, szakmai konferenciákat, előadásokat, kiállításokat, nemzetközi kirándulásokat és készségfejlesztő tréningeket szerveznek.

estiem
ESTIEM Budapest BME

Az ESTIEM LG Budapest egy olyan nemzetközi műszaki menedzsereket összefogó hallgatói szervezet, melynek célkitűzései között szerepel a nemzetközi konferenciák, a diákcsere programok, esettanulmányi versenyek és szemináriumok szervezése, lebonyolítása, és koordinálása. Országhatárokon átívelő új barátságok, teljesen új kultúrák megismerése, értékes élmények, amikre mindig emlékezni fogsz. 77 helyi szervezet, 30 ország, több mint 60.000 diák.

A Tumblr oldalukon található utazási beszámolókból még többet megtudhatsz a szervezetről.

Europe is waiting for you!

aiesec
AIESEC

Az AIESEC egy olyan globális, fiatalokból álló hálózat, ami pozitív hatással van a társadalomra azáltal, hogy vezetői tapasztalatot nyújt tagjainak és programjaiban részt vevőknek. Globális hálózatának köszönhetően, olyan nemzetközi önkéntes és szakmai programokat szervez, amelyek széles látókörrel és nemzetközi tapasztalattal rendelkező tehetséges fiatalokat képeznek, akik képesek globálisan gondolkozni és csapatban dolgozni. Önkéntes programjuk egy adott ország releváns kulturális, gazdasági vagy társadalmi kérdésével foglalkozik. Szakmai gyakorlat programjuk felsőbb évesek számára nyújt értékes munka-erőpiaci tapasztalatot.

best
BEST Budapest

BEST (Board of European Students of Technology) európai mérnökhallgatók nonprofit nemzetközi diákszervezete, amely mára 33 ország 92 műszaki egyetemén van aktívan jelen. Célja, hogy felkészítse a jövő mérnökeit a multikulturális környezetben folyó nemzetközi munkára. A szervezet 1989-es megalakulása óta innovatív és naprakész nemzetközi programjai biztosítják a mérnökhallgatók számára képességeik széles körű fejlesztését és más kultúrák megismerését. A BEST Budapest helyi csoport 1989-ben jött létre, programjait a műegyetemi hallgatóknak szervezi.