Visual Learning nemzetközi konferencia a BME-n

A Műszaki Pedagógia Tanszék Képi Tanulás Műhelye harmadik nemzetközi konferenciáját rendezte. A Visual Learning: Communication - Cognition - Curriculum című, 2012. december 7-8-án tartott rendezvény programja a http://vll.mpt.bme.hu/vlconf_2012 lapon található.

A rendezvényt Dr. Aszódi Attila tudományos és innovációs rektorhelyettes nyitotta meg. A nyitóelőadást James E. Katz, a mobilkommunikáció-kutatás és e-learning úttörő személyisége tartotta (Boston University), a záróelőadást a nagy adathalmazok filozófiájának világhírű kutatója, Barry Smith (University at Buffalo). Előadást tartott többek között Balogh Balázs építész, a BME tanszékvezető professzora, Benedek András, a Műszaki Pedagógia Tanszék tanszékvezető professzora, Nyíri Kristóf akadémikus (Műszaki Pedagógia Tanszék) és Szabó György egyetemi docens (BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék).

A BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék Képi Tanulás Műhelye 2009 októberében alakult. Célja a mérnöki és társadalomtudományi gondolkodás kölcsönös közelítése, a képi kommunikációnak a kutatásban, tanításban és tanulásban betöltött integratív szerepe kiemelésével, a képi kultúra pedagógiai megalapozottságú terjesztése. A mai felsőoktatásban a fakultások, a tudományágak, a tantárgyak fragmentálódásának tanúi vagyunk: a képi gondolkodás jelentőségének bemutatása az inter- és transzdiszciplináris törekvések egyik leghatékonyabb eszköze.