Átadták a 2012. évi Gábor Dénes-díjakat a Parlamentben

BME-s oktatók és hallgatók jelentős műszaki-szellemi alkotásait, a technológiai fejlesztés terén nyújtott kiemelkedő teljesítményeit is díjazták. Az ünnepélyes díjkiosztóra 2012. december 20-án került sor.

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján MVM Gábor Dénes Energetikai Nemzeti Díjban részesült Dr. Dán András villamosmérnök, az MTA doktora, a BME Villamosenergetikai Tanszékének egyetemi tanára a villamos hálózatok zavartalan üzemét befolyásoló különféle jellegű nemlineáris zavarforrások-felharmonikusok, aszimmetria, feszültségletörés, flicker torzításainak keletkezési helyét, a zavarok mértékét, hálózati terjedését meghatározó elméleti, mérési és kiértékelési módszer kidolgozása és az alkalmazást biztosító műszer fejlesztése terén nyújtott alkotó tevékenységéért, a harmonikus és alapharmonikus hálózati veszteség együttes kezelésére kidolgozott eljárásáért, továbbá a középfeszültségű szabadvezeték hálózatok földzárlati hibahelyének igen gyors meghatározási módjának kidolgozásáért, az első hazai tervezésű kisszeles háztartási méretű szélerőmű villamos berendezéseinek tervezésében és üzembe helyezésében nyújtott alkotó közreműködéséért, valamint a fiatal doktoranduszokból és doktorokból álló „smart grid” egyetemi kutatóhely létrehozásáért, fenntartásáért és tudományos életbe való bevezetéséért.

 

Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíjban részesült Sik Dávid, a BME villamosmérnök-hallgatója, aki a tudományos munka igényességével elkészített szakszerű és igényes diákköri dolgozatában az új atipikus tanulást támogató elektronikus tanulási környezetek alkalmazhatóságát vizsgálta. Dolgozatához kötődően bekapcsolódott a Természettudományi Kar által kezdeményezett BMA Alfa Moodle tanulási környezet fejlesztőcsapatának munkájába, melynek során a tananyagtartalmak felvitelében is jelentős részt vállalt. Sik Dávid mérnöki szemléletmódjának megtartása mellett e fejlesztő és kutató munkának köszönhetően felvértezte magát a tanítási-tanulási folyamattal kapcsolatos pedagógiai ismeretekkel, készségekkel is, valamint az elektronikus tanulás e téren rejlő lehetőségeivel, valamint ennek pedagógiai mérési módszereivel. Dolgozata készítése során kiemelkedő önállóságról, kreativitásról és terhelhetőségről tett tanúságot, mely kulcskompetenciák, az egyetemen megszerzett tudás mellett fontos útravalóként szolgálhatnak majd számára a munka világában a megfelelően széles látókör biztosítása mellett.

 

Sor került a 2011/12. tanévben meghirdetésre kerülő Gábor Dénes szakdolgozat és diplomaterv pályázatok nyerteseinek ünnepélyes köszöntésére is. A zsűri döntése alapján az első fordulóban a BME VIK két hallgatója, Farkas Csaba (Villamos Energetika Tanszék) és Tóth Márió (Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék) megosztott első helyezést ért el. Míg Farkas Csaba diplomájának témája a villamos autók töltésének elosztóhálózati hatása volt, addig Tóth Márió dolgozata az elektromos motorkerékpár tervezéséről és a működéséhez szükséges elektronika kivitelezéséről szólt. A zsűri döntése alapján ösztöndíjat érdemelt a két legjobb, BSc szintű szakdolgozat szerzője is. A VIK két hallgatója, Papp Szabolcs és Takács Kristóf (Villamos Energetika Tanszék) dolgozatukat az alternatív illetve megújuló energiaforrások témájában írták.

A pályázat második fordulójában a zsűri döntése alapján a legjobb MSc szintű dolgozatot Bock Dávid (Villamos Energetika Tanszék) nyújtotta be. A mű témája a valószínűségi alapú hálózatszámítás alkalmazása hálózattervezés során. Második helyen Orosz Tamás (Villamos Energetika Tanszék) végzett, témája a hagyományos és szupravezetős transzformátorok összehasonlító elemzése és optimalizálása volt. A harmadik legjobb dolgozatot Polgári Beáta (Villamos Energetika Tanszék) készítette a smart mérők alkalmazási lehetőségeiről. A BSc szintű dolgozatok közül a zsűri Várgedő Lajos (Villamos Energetika Tanszék) és Ludmán Balázs (Elektronikus Eszközök Tanszék) munkáját találta a legjobbnak. Míg az előbbi dolgozat témája az alternatív és megújuló erőforrások, addig a másodiké a világítástechnika fejlődése a XXI. századi autóiparban. Különdíjat kapott ebben a kategóriában Elek Norbert (Villamos Energetika Tanszék), aki az elektromos meghajtású közlekedési eszközökről írt dolgozatot.