Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

A pálosokkal elkezdődött valami – Guzsik Tamás Emlékkonferencia

2013. 01. 08.

Több mint száz érdeklődő vett részt decemberben az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék kétnapos szakmai konferenciáján, amelyet Guzsik Tamás emlékére rendeztek.

A Tanszék szakmai konferenciával kívánt megemlékezni neves oktatójáról, Guzsik Tamásról, aki tíz éve, 55. születésnapja előtt váratlanul elhunyt. A konferencia célja volt többek között egy olyan alkalom, illetve hely megteremtése, ahol Guzsik Tamás személye, kutatásai és azok hatása újra diskurzusba kerülhettek egykori tanítványai, munkatársai és barátai segítségével. Az egyes előadások néhol anekdoták, néhol pedig konkrét kutatások, rajzok, példák formájában elevenítették meg azt a gazdag tudásanyagot, amely a mai napig meghatározza a magyar építészettörténet egyes szakaszait.

A konferencia első napján meghívott előadók rajzolták meg a Guzsik Tamáshoz köthető kutatások keresztmetszetét és mai állását, míg a második napon az aktuális tanszéki doktori kutatásokkal emlékeztek a témavezetők és a doktorandusz hallgatók a tanszék egykori oktatójára. Mind a konferencia széles spektrumát, mind Guzsik Tamás változatos érdeklődési területét mutatja, hogy építészek mellett régészek, művészettörténészek és történészek is kapcsolódtak előadásaikkal a konferenciához. Az első napi előadások beszámoltak az egyes hazai épületkutatások jelenlegi állásáról, valamint Guzsik Tamás kedvelt kutatási témájának, a pálos építészeti kutatások legújabb eredményeiről.

A rendezvényt minden várakozást felülmúló érdeklődés jellemezte, amely első nap mindvégig kitartott, egészen a záró adventi Vesperásig, melyet a Gellért-hegyi Sziklakápolnában tartottak, s amely méltó lezárását adta a megemlékezésnek. A tanszéki doktori kutatások bemutatását - dacára annak, hogy jelentősen rövidebb programmal készült -, szintén nagyarányú részvétel és szintén élénk érdeklődés jellemezte.

A címben megidézve a konferencia egyik előadójának, Nagy Gergelynek, az ICOMOS elnökének előadáscímét, miszerint „Magyarlónán elkezdődött valami…”, egyszerre talán az a szándék is kifejezésre jut, hogy a jövőben akár rendszeressé válhat a Guzsik Tamás emlékére rendezendő tudományos konferencia, ahol külsős előadók mellett sor kerülhet a tanszéken folyó kutatások nyilvános bemutatására is.