Új ösvények nyíltak: tudás és diploma távol a hazától

Több mint 10 ország 22 végzőse vette át az angol nyelvű képzés diplomáját távol az otthonától, kilencen közülük kimagasló eredménnyel zárták műegyetemi tanulmányaikat. 

„Ne arra menj, amerre az ösvény vezet. Helyette menj arra, merre nincs út, és hagyj magad mögött egy ösvényt” - Ralph Waldo Emerson, költő, filozófus szavaival kezdte búcsúbeszédét Dokubo Koriota-a-Daniel, a Gépészmérnöki Karon frissen végzett hallgató, aki az öregdiákok nevében köszönt el oktatóitól, társaitól és az Alma Matertől az angol nyelvű képzésben részesülők diplomaosztó ünnepségén. Visszaemlékezett azokra a percekre is, amikor édesanyja irodájában a felvételi jelentkezési lapot kitöltötte. Álmairól, jövőképéről mesélt és arról a fájdalmas érzésről, amivel elhagyta családját, hogy egy távoli országban diplomát és szaktudást szerezzen.  

Az ünnepség levezető elnöke, Dvorszki László nemzetközi-tudományos igazgató egy anekdotával  emlékeztette a hallgatóságot, hogy az ő generációja megalkotta a mobiltelefont, de a jelen végzős mérnökeinek kell kreatívan tovább álmodni azt.

Dr. Jobbágy Ákos oktatási rektorhelyettes ünnepi beszédében arra biztatta a friss mérnököket, hogy térjenek vissza más kurzusokra, hozzátéve, hogy akár munkatársként is szívesen találkozna velük bárhol a világban. Az Egyetemi Hallgatói Képviselet nevében Somogyi József szólt a diákévek jelentőségéről. Az ünnepségen egyetemünk szimfonikus zenekarának szólistái, Fekete Ágnes (hegedű) és Molnár Csenge (gordonka) Beethoven és Bach műveinek interpretálásával köszöntötték az ünnepelteket, szüleiket és oktatóikat.

Kiemelkedő tanulmányi eredményéért Abekov Kubatbek vehetett át oklevelet a Villamosmérnöki és Informatikai Karról. A kar vezetése tandíjkedvezménnyel honorálta a hallgató szorgalmas felkészülését a mérnöki pályára, aki Charles De Gaulle szavaival búcsúzott el végzős társaitól: „Válaszd a legnehezebb ösvényt és nem fogsz találkozni ellenségekkel utad során.”

A diplomaosztón készült összes fotó megtekinthető itt.

 

Dvorszki László nemzetközi és tudományos igazgató köszöntője és az elnökség tagjai: Dr. Jobbágy Ákos oktatási rektorhelyettes, valamint a karok nemzetközi dékánhelyettesei és programigazgatói

(Dr. Orbán Annamária GTK, Dr. Vetier András TTK, Dr. Levendovszki János VIK, Dr. Hell Zoltán VBK, Dr. Mályusz Levente ÉPK, Dr. Kovács Ádám GPK, Dr. Vigh László Gergely ÉMK)

 

 

Dr. Jobbágy Ákos oktatási rektorhelyettes ünnepi beszéde

 

Dokubo Koriota-a-Daniel gépésznérnök hallgató búcsúbeszéde

 

Somogyi József kari hallgatói képviselő, Erasmus és csereprogramfelelős

 

Köszönetnyilvánítás Nagy Margitnak, a Nemzetközi Oktatási Iroda munkatársának

 

Köszönetnyilvánítás Balázs Nórának, az Építészmérnöki Kar koordinátorának

 

Köszönetnyilvánítás Szalai Editnek, a Nemzetközi Oktatási Iroda munkatársának

 

A BME szimfonikus zenekarának szólistái: Fekete Ágnes (hegedű) és Molnár Csenge (gordonka)

 

Abekov Kubatbev átveszi kitüntetéses diplomáját Dr. Levendovszky János dékánhelyettestől

 

Diplomások: Ive Sinan (GPK) és Le Linh Bang (VBK)

 

Dokubo Koriota-a-Daniel és családja

 

Diplomás építészek: Niki Zacharioudaki, Johny Tannus, Sanam Moraveihosseini, Dósa Zoltán

 

(Fotók: Philip János)