A jövő szerkezeti anyagainak újszerű vizsgálata

Akadémiai Ifjúsági Díjjal ismerte el az MTA Renner Károlynak, a BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék tudományos munkatársának kutatási eredményeit.

A nyertes fiatal tudós a terhelés hatására az anyagon belül lejátszódó folyamatokat és azok befolyásolhatóságát vizsgálta.

Renner Károly a bme.hu kérdésére elmondta, hogy Mikromechanikai deformációs folyamatok polimer kompozitokban című pályamunkája az után íródott, hogy munkatársaival több éven át modellezte a vizsgált anyag tönkremenetelét a mikromechanikai deformációs folyamat során. Azt vizsgálta, hogy milyen feszültségnél, mekkora deformáció mellett indulnak el a különböző makroszkopikus folyamatok, mekkora a terhelési határ, mi történik különböző anyagok hozzáadásakor. Hétköznapi példákkal világította meg, hogyan befolyásolhatják ezek az anyagvizsgálatok egy egyszerű műanyag kerti szék vagy egy lélegző fólia tulajdonságait, és így a fogyasztói árát.

Munkája részeként akusztikus emissziós vizsgálatokat is végzett a tanszék Műanyag- és Gumiipari Laboratóriumában. Azt hallgatta meg, hogy melyik folyamat milyen rezgéssel jár, ugyanis ez utóbbiakból is következtetni lehet a deformációs folyamatok jellemzőire. Megfelelő beavatkozással, például töltőanyagok hozzáadásával vagy kémiai reakciók kialakításával az anyagok szilárdsága, vagyis az élettartama meghosszabbítható. A kutatása során sikerült meghatároznia a vizsgált anyagok kölcsönhatásának mértékét a feldolgozott eredmények szintéziséből egy korábban kidolgozott modell segítségével. E kölcsönhatás semmilyen más módon nem mérhető.

A fiatal tudományos kutató kiemelte, hogy kutatásaihoz elengedhetetlen volt a megfelelő műegyetemi infrastruktúra, és külön szólt a közös munka élményéről és fontosságáról a hallgatóival. Renner Károly két hallgatója is TDK-nyertes dolgozatot készített, az egyikük által feldolgozott téma eredményeit már ő is fel tudta használni pályamunkájában. Mindkét dolgozatból tudományos publikáció készül.

Renner Károly 2005-ben szerzett műanyagipari szakirányú vegyészmérnöki oklevelet egyetemünkön. Diplomamunkáját és doktori értekezését is a töltőanyagot tartalmazó polimer kompozitok, valamint heterogén polimer rendszerek határfelületi jelenségei és mikromechanikai deformációs folyamatai témában készítette, témavezetője Dr. Pukánszky Béla tanszékvezető volt. Jelenleg a BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék tudományos munkatársa és az MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézetben csoportvezető. A fiatal kutató már több tudományos díjban is részesült, köztük a magyar műszaki kémiai kutatás, fejlesztés és oktatás terén elért kiemelkedő eredmények elismeréseként átadott akadémiai Varga József Díj egyetemi fokozatában (2011), illetve az egykori műegyetemi professzorról elnevezett Wartha Vince Díjban (2012), amely a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar saját elismerése.

Renner Károly a díjátadó ünnepségen (a hátsó sorban balra az első)

Fotó: mta.hu