Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére

Még csak 2. tanévének közepén járt a másfél évvel korábban megnyílt Ipartanoda, amikor az 1848. március 15-én kitört forradalomhoz hallgatói rögtön csatlakoztak, 12 pontban foglalva össze követeléseiket.

A Műegyetem egyik legkorábbi jogelőd intézményének hallgatóinak lényegében a következőket követelték: műegyetemmé szerveződés, megfelelő épület, felszerelés és könyvtár, magyar tankönyvek, ingyenes nyelvoktatás, szabad tanítás, hallgatói képviselet, függetlenség a bécsi politechnikumtól és az egyetem tanártestület általi igazgatása.

A szabadságharc alatt az oktatás szünetelt, az intézet épületében hadikórház működött. 1849 novemberében indult újra a tanítás, több oktatót azonban elért a megtorlás: állásukat vesztették, Juhbal Károly rajztanárt pedig ki is végezték.

 

Fotó: BME Levéltára