Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Közös fellépés a korszerű földtudományi oktatásért

2013. 03. 25.

Együttműködési megállapodást írt alá a BME Építőmérnöki Kar a Magyarhoni Földtani Társulattal, az egyik legrégebbi magyar tudományos szervezettel.

Összehangolja tevékenységét a két szervezet a közös és hosszú távú előnyök érdekében - jelentette be Dr. Lovas Antal dékán és Dr. Baksa Csaba elnök, miután kézjegyükkel látták el a megállapodást. Fontos célként fogalmazták meg, hogy érdekérvényesítő képességük növelése érdekében közösen lépjenek fel a hatósági és kormányzati szerveknél a civil szervezeteket és a geológiát érintő szakmai kérdésekben.

A társulat tagjai évek óta rendszeres meghívott külső előadók a BME Építőmérnöki Karán, és részt vesznek a földtudományi-geológiai oktatásban, hiszen a kar Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszékén számos geológiai jellegű tárgyat oktatnak. Szintén a szakmai együttműködés része, hogy a tanszék doktoranduszai, valamint a szerkezetépítő mesterszak mérnökgeológia szakirányos képzés hallgatói rendszeresen adnak elő a társulat szakmai rendezvényein. A tanszék és a társulat Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztálya 2006 óta közösen rendezi a Mérnökgeológia-Kőzetmechanika konferenciát a Műegyetemen. 2012-ben látott napvilágot a konferencia előadásaiból szerkesztett és szintén közös kiadású „Mérnökgeológia-Kőzetmechanika Kiskönyvtár” sorozat 14. kötete.

A mostani megállapodásban rögzítették, hogy a társulat szakmai segítséget nyújt a BME-nek, és részt vállal korszerű tananyagok összeállításában és oktatásában is.

Az 1848-ban alakult és azóta folyamatosan működő Magyarhoni Földtani Társulat több, mint 1000 taggal rendelkező szervezet, amelynek szakmai folyóiratát, a Földtani Közlönyt 1870 óta forgatják a geológia és a földtan iránt elkötelezettek. A kar az oktatási tevékenységen kívül is sok szállal kötődik a szervezethez, hiszen az 1864-ben alapított műegyetemi Ásvány- és Földtani Tanszék és mai jogutódja, az Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék professzorai közül többen is betöltötték a társulat elnöki posztját. Krenner József, Koch Antal, Mauritz Béla, Vendel Aladár vagy a hazai kőbányák kőanyagáról 1904-ben monográfiát megjelentető Schafarzik Ferenc is a társulat első emberei voltak egykor. A szakosztályok közül a BME a legnagyobb taglétszámú Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztállyal ápolja a legszorosabb együttműködést. Figyelemreméltó tény, hogy a szakosztály éppen Papp Ferenc akkori műegyetemi tanszékvezető javaslatára alakult meg 1962-ben.

Az együttműködés szakmai koordinátorai Dr. Török Ákos, az Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék docense, valamint Dr. Csernyi Tibor főtitkár.

 

Fotó: BME Építőmérnöki Kar