Kutatók üzleti szemlélettel – nemzetközi doktori képzési központ nyílt Budapesten

Tizenhat hazai informatikus-doktorandusz kapcsolódik be a BME és az ELTE új nemzetközi doktori programjába.

„A Műegyetem kutatási tevékenysége szorosan kapcsolódik az ipari partnerek igényeihez. Ebben meghatározó a doktoranduszok munkája, akik egyetemi témavezetőik iránymutatásával és az ipari szakemberek javaslatai szerint alakítják kutatásaikat. E hagyományt fejleszti tovább az EIT ICT Labs doktori képzése” – emelte ki Dr. Levendovszky János, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánhelyettese, a BME Informatikai Tudományok Doktori Iskola vezetője a budapesti doktori képzési központ megnyitóján.

Emlékezetes, hogy az ELTE, a BME és a Cisco által vezetett konzorcium mintegy egymilliárd forintos támogatást nyert „Az EIT KIC társulásokban való magyar részvétel és partneri közreműködés támogatása” című, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásában megvalósuló pályázaton. A projekt két hónappal ezelőtti nyitóünnepségén (amelyről a bme.hu is beszámolt), Dr. Péceli Gábor, a BME rektora felhívta a figyelmet, hogy az újszerű kutatási irányokban leginkább az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont munkájában közvetlenül is részt vevő Villamosmérnöki és Informatikai Kar jár elől.

Az Európai Unió informatikai tudományos és innovációs közössége új képzési központjának célja, hogy az ipari partnerek bevonásával és üzleti mentorok közreműködésével folytatott képzésen, a tudományos eredmények mellett, üzletileg sikeressé fejleszthető alkalmazásokat dolgozzanak ki fiatal szakemberek. Az EIT ICT Labs doktori képzési központja Helsinki, Párizs, Rennes, Stockholm és Trento után nyílt meg Budapesten is.

Az új budapesti doktori képzés diákjainak üzleti ötletei többek között az új navigációs alkalmazásokat, a mobil hálózatok energia-hatékonyságának javítását, a világhálóra kapcsolt eszközök kérdéseit, valamint egyes felhőalkalmazások fejlesztését érintik. Az EIT ICT Labs célja, hogy a kontinens versenyképességét javítsa azokon a területeken, ahol kiaknázhatóak az EU kutatási és tudományos hagyományai. Így természetes, hogy a tevékenység az informatikai doktori képzést is érinti, üzleti szemlélettel gazdagítva a tudományos kutatást. Mint a megnyitó ünnepségen Willem Jonker, az EIT ICT Labs vezérigazgatója hangsúlyozta: „a budapesti doktori képzési központ jelentős ösztönzést ad az egyetemi és az üzleti szféra közötti kapcsolat erősítésének. Azáltal, hogy a nagy hagyományú doktori iskolák alapos technológiai tudására és tudományos eredményeire építhetnek, a vállalatoknak könnyebben nyílik lehetősége új technológiák és jól képzett munkatársak bevonására.”

 „Az új képzési központ lehetőséget teremt a doktori hallgatók számára, hogy a kutatási eredményeik üzleti hasznosítását segítő innovációs és vállalkozási ismeretekből nemzetközi program keretében kapjanak gyakorlatközpontú felkészítést, valamint folyamatos kapcsolatban legyenek az infokommunikációs csúcstechnológia kutatás-fejlesztésben élen járó vállalataival, és egy szemesztert Nyugat-Európa legkiválóbb egyetemeinek egyikén tölthessenek el” – hangsúlyozta Dr. Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai Kar dékánja, az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont vezetője.

Az ELTE és BME együttműködésében szervezett EIT ICT Labs doktori képzésre évente két-három ütemben jelentkezhetnek azok az informatikus szakemberek, akik az ELTE vagy a BME informatikai, illetve villamosmérnöki doktori iskoláinak hallgatói. A hallgatók az ELTE, illetve a BME saját doktori képzése mellett, kiegészítő képzésként hallgathatják az EIT ICT Labs doktori képzési központ kurzusait, amelyek középpontjában az üzleti ismeretek állnak. Dr. Istenes Zoltán, a budapesti EIT ICT Labs doktori képzési központ menedzsere elmondta: „Az egyetemi mesterképzést követő doktori tanulmányok ideje alatt elméleti kurzusok mellett, vállalati gyakorlatok és külföldi képzések színesítik a programot. A 6 hónapos, ipari partnernél eltöltött időszak alatt a doktorandusz hasznos tapasztalatot szerezhet egy vállalat működéséről, sőt arra is lehetősége van, hogy saját start-up vállalkozást indítson, és így tapasztalhassa meg egy cég működtetésének folyamatait.” Dr. Istenes Zoltán kifejtette, további 6 hónapos időszakot az EIT ICT Labs konzorcium egyik csomópontjánál tölt el a hallgató, így lehetősége nyílik nemzetközi szintű kapcsolatokat építeni, valamint megismerkedni más kutatócsoportok tevékenységével. Ezek helyszínéről a témavezetővel közösen dönt a hallgató, így a külföldi képzés és a gyakornoki időszak a doktorandusz kutatási programjához szorosan kapcsolódhat.

Az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont nemzetközi mesterképzési programhoz is csatlakozott, amelyen az informatikai és kommunikációtechnológiai képzést vállalkozásfejlesztési és innovációs ismeretek egészítik ki. A 2013-as felvételi időszakban felvett EU állampolgárok számára tandíjmentes oktatás során a diákok két európai nagyvárosban tanulnak, amelyek mellett, nyári egyetemen és ipari partnerekkel közösen szervezett gyakornoki programban is részt vesznek. A Kelet- Közép-Európában kizárólag Budapesten működő EIT ICT Labs mesterképzésére továbbra is várják a jelentkezéseket.

Forrás: ICT Labs sajtóközlemény