Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Új tagokat választott a Magyar Tudományos Akadémia

2013. 05. 08.

Az MTA 184. közgyűlésén a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hét oktatója lett az Akadémia rendes, illetve levelező tagja.

 

Az MTA új rendes tagjai

VI. Műszaki Tudományok Osztálya

Cságoly Ferenc, a Középülettervezési Tanszék egyetemi tanára, az Építészmérnöki Kar Doktori Iskolájának vezetője. Az építész szűkebb szakterülete az épülettervezés, a hazai építészet tartalmi és stiláris jövőjének a kutatása. Cságoly Ferenc pályáját azonos mértékben jellemzi az alkotás és az oktatás, valamint az építészetelmélet kutatása, bár egész tevékenysége kivételes tehetséggel létrehozott építészeti életművén, tervein és felépített házain alapul. A Magyar Tudományos Akadémiának 2007 óta levelező tagja, 2011-ben az MTA Építészeti Tudományos Bizottsága vezetőjévé választották.

 

Palkovics László, a Gépjárművek Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a Knorr-Bremse Vállalat magyar és olasz fejlesztési tevékenységének irányítója. A 48 éves professzor szűkebb szakterülete a gépészet, ezen belül a járműgépészet, a járműirányítás és a hajtásrendszerek. 2007 óta az MTA levelező tagja. Akadémikusként elsősorban az irányított járműrendszerek vizsgálatával és tervezésével foglalkozott. E téren elért eredményeit főleg az egyedi járműirányításokban alkalmazott fék- és menetdinamikai rendszerek fejlesztése és gyártása terén hasznosítják.

 

Péceli Gábor, a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék egyetemi tanára, a BME rektora. Szűkebb szakterülete a műszaki informatika, ezen belül tudományos munkássága a jelek és rendszerek elméletéhez, a jelfeldolgozáshoz és a beágyazott rendszerek kutatásához kapcsolódik. Az MTA-nak 2007 óta levelező tagja. Eredményei számítógép-hálózatokon keresztül működtetett irányítási rendszerek analízisében és tervezésében játszanak fontos szerepet. Kutatási eredményei megalapozták tananyagfejlesztő tevékenységét is, amelynek során tudományos igényű, iskolateremtő tárgyakat dolgozott ki a villamosmérnöki alapoktatásban méréstechnika, elektronikus műszerek és intelligens műszerek témakörben, továbbá a posztgraduális oktatásban digitális jelfeldolgozás témakörben.

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

Horvai György, a Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékének egyetemi tanára, az MTA-BME Műszaki Analitikai Kémiai Kutatócsoportjának vezetője. A professzort 2007-ben választották az MTA levelező tagjává. Azóta új módszert dolgozott ki a folyadékok határfelületein a valódi határfelületi molekulák azonosítására, valamint a molekuláris lenyomatú polimer membránok előállítására is. Kutatócsoportjának fiatal tagjai nagy nemzetközi visszhangot kiváltó eredményeket értek el a mikro- és nanopórusos szenzorok megvalósításában, valamint mérési eljárások kidolgozásában.

 

 

Az MTA új levelező tagjai

VI. Műszaki Tudományok Osztálya

Józsa János, a Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. A tavak és folyók hidrodinamikájának neves kutatójaként munkájában magas szinten ötvözi az elméleti, a mérési és a számítógépes modellezési vizsgálatokat. A professzor a folyami kutatásokban a finomfelbontású sebességeloszlás-mérés meghonosítója, fontos Duna- és Tisza-szakaszok áramlási és morfológiai modellezésének irányítója. 2012-től az MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoportjának vezetője, a tehetséggondozásban doktori témavezetőként és doktoriiskola vezetőként vesz részt.

 

Czigány Tibor, a Gépészmérnöki Kar dékánja, a Polimertechnika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA-BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport vezetője. Szűkebb szakterülete a kompozit szerkezeti anyagok és technológiák, az anyagvizsgálat. Az 50 éves tudós jelentős eredményeket ért el új kompozit anyagok és kompozit-előállítási technológiák kifejlesztésében, valamint ipari bevezetésében. Számos nemzetközi és hazai szakmai-tudományos szervezet tisztségviselője, iskolateremtő oktató, a Mestertanár Aranyérem kitüntetés tulajdonosa.

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

Huszthy Péter, a Szerves Kémia és Technológia Tanszékének egyetemi tanára, tanszékvezető-helyettese. A szerves kémia, illetve a szupramolekuláris kémia területén belül elsősorban a heterociklus-egységeket tartalmazó, optikailag aktív receptormolekulák, illetve könnyen deprotonálható (savas hidrogént hordozó) analogonok szintézisével, molekuláris felismerőképességével és alkalmazásával foglalkozik. A professzor élénk kutatási és oktatási tevékenysége mellett 19 szakmai bizottságban végez, illetve végzett értékes munkát.
 

 

 

Forrás: mta.hu