Közel 40%-os zöldülés egy év alatt minimális pénzbefektetéssel

Interjú Kállai Brigittával, a Zöld Tanszék program koordinátorával környezettudatos tanszékekről, önkéntes munkáról és zöld jövőről a Műegyetemen.

"Évről-évre hallva-látva az eredményeket, úgy tűnik töretlen a lelkesedés, hogy ezt a mozgalmat még zöldebbé tegyük" - jelentette ki Péceli Gábor rektor a Zöld Tanszék Verseny ünnepélyes díjátadóján. A BME vezetője köszönetet mondott a közreműködőknek: a Zöld Kör részéről a versenykiírásért és lebonyolításért, a résztvevők részéről az elkötelezettségért. Ezután Kovács Andrással, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnökével és Pétervári Csillával, a BME Egyetemi Zöld Kör elnökével közösen adták át a versenyben résztvevő tanszékek és egyetemi szervezetek képviselői részére a Zöld Tanszék minősítést, illetve a számos más kategóriában meghirdetett különdíjakat.

A BME Egyetemi Zöld Kör (BME EZK) által évente megszervezett, így immár hagyományosnak mondható Zöld Tanszék Verseny fő célja az egyetem tanszékeinek és szervezeti egységeinek támogatása és környezettudatosságra buzdítása. A program eredményeiről és távlatairól a bme.hu beszélgetett Kállai Brigittával, a Zöld Tanszék Program koordinátorával, a BME biomérnök hallgatójával.

Mennyire elégedett az eredménnyel, a "zöldülés" sebességével a BME-n?

Saját erőforrásainkat nézve teljesen elégedett vagyok. Az idei versenyben 38,61%-os (közel 40%-os) javulást értek el a nevezők, a kezdeti auditon felmért szinthez képest. Nem szabad elfelejteni, hogy ezt a legtöbben minimális pénzbefektetéssel érik el. Az igazi értéket úgy a kapcsolattartók, mint a BME Egyetemi Zöld Kör részéről is, az ebbe fektetett önkéntes órák, vállalások képviselik. A “zöldülés” sebessége jó, de lehetne sokkal jobb is, ha a megtakarításokat az egyetemi dolgozók számszerűsítve is érezhetnék valamilyen formában. Az ebből eredő nehézségeket a kapcsolattartó érzi meg leginkább a kollégák segítő készségében, hiszen a jelentkezés önkéntes alapú és a villanyóra nem náluk pörög.

Ki és hogyan ellenőrzi, amit az egyes tanszékek magukról állítanak a kérdőívben adott válaszok alapján?

A BME Egyetemi Zöld Kör önkéntes tagjaiból képzett auditor csoport, a záró audit során, a lehető legtöbb szempontot ellenőrzi. A tapasztaltakat egy szöveges értékelésben a kérdőíven és a saját belső feladatmegosztó rendszerünkben is is rögzíti. Ez utóbbiban minden, a nevezőknél történt eseményt rögzítünk.

Egyes tanszékeknek a szakterületük miatt könnyebb megfelelniük. Hogyan kezelik az ilyen aránytalanságot?

A szakterület nem okoz aránytalanságot, hiszen a kérdések témakörökre vonatkoznak. Ezekből idén 7 csoportot alakítottunk ki: egyetem, papír, víz, villany, hulladék, nyomtatás, üzemeltetés és közlekedés. Így például a tanszékeknél specifikus hulladékokra (pl. építőipari hulladékok) nem térünk ki. Az eredmény pedig százalék alapú.

Változhatnak-e, szigorodhatnak-e a kérdések és a követelmények, amelyeknek meg kell felelni, ahogy halad a világ is előre környezetvédelemben, energiahatékonyságban?

Igen, az előkészületeknek része az is, hogy átnézzük a kérdéssort, és az aktualitásoknak megfelelően frissítjük. Kiemelnék egy idén bekerült teljesen új kritérium feltételt, mégpedig a komposztálást. Ez azzal függ össze, hogy tavaly ősztől az Üzemeltetési Osztály támogatásával sikerült egy Komposztpontot létesíteni az Egyetemen, a G és a J épület között, amelyet minden egyetemi polgár igénybe vehet a kifüggesztett használati útmutató betartásával.

Honnan jött a „zöld” ötlet? Ütköztek-e valamilyen ellenállásba az elején? Milyen volt a fogadókészség?

Az ötlet a 2009-es év elejére vezethető vissza. Egy korábbi projektünk megvalósításakor – amely a "Papírreform" címet viselte – tanszékeket kerestünk fel, és a papírtakarékosság, valamint a szelektív gyűjtés lehetőségeit mutattuk be. Így számos együttműködés alakult ki, és innen jött az ötlet, hogy szorosabbá kellene fűzni a kapcsolatot a tanszékekkel. A verseny ötletét és módszertanát az akkori tagok dolgozták ki, élükön Fehér Krisztával és Portik-Bakai Zsuzsával. A Zöld Tanszék Verseny alapjai azóta is változatlanok. A kezdetekben célzottan kerestünk meg olyan tanszékeket, amelyek nyitottak voltak a Papírreform projektünkre, ezért ellenállást nem tapasztaltunk. A fogadókészség jó volt, hiszen egyből 12 szervezeti egység érdeklődött a kezdeményezés iránt.

Hogyan tudják tanítani a hallgatóknak a zöld szemléletet a zöld tanszékek?

Nem minden nevező esetében beszélhetünk a diákok oktatásáról. Amennyiben igen, a tanítás úgy is megvalósítható, hogy a már meglévő előadásokat egészítik ki a tanszékek a fenntarthatósági szempontokkal. Erre már most is számos jó példa van, és nem csak a kifejezetten környezetvédelmi témájú tárgyakban. Egyszerűbb megoldások is vannak: például az egyoldalasan használt papírokra vagy újrapapírra történő ZH íratás, a tanszéken kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők, a tanteremben kihelyezett firkapapír gyűjtő, tájékoztatás a honlapon és közösségi oldalakon, illetve egyéb innovatív megoldások.

Hol tart ma a BME környezettudatosságban? Milyen irányok láthatók?

A nemzetközi példákat és tapasztalatokat hasznosítva szeretnénk fejlődni, újabb szintre lépni. Ehhez elkötelezett és konstruktív emberekből álló csapatra van szükség, amely kifejezetten ezzel foglalkozna és a környezetvédelmi szempontból fontos területeken döntéseket is hozhatna. Olyan csoport működhetne, amelynek lennének egyetemi vezetői, oktatói, alkalmazottai és diák tagjai is, és lehetőleg mindannyian elkötelezett pragmatikus problémamegoldók.

A BME Egyetemi Zöld Kör létrejöttekor azt a fő feladatot fogalmazta meg, hogy ismeretterjesztő tevékenységet folytasson a BME hallgatói, oktatói és dolgozói részére. Útmutatást nyújtanak a környezettudatos életmódhoz és közvetlen környezeti hasznot hozó programokat szerveznek. Ezen felül céljuk a szemléletformálás, az egyetemi polgárok környezeti felelősségtudatának felébresztése. A Zöld Tanszék Program keretein belül nemcsak a tanszékek, hanem az egyetem más szervezeti egységei is versenghetnek egymással. Így arra is lehetőség nyílik, hogy a környezettudatos szemlélet szempontjából jónak bizonyult gyakorlatokat a résztvevők egymástól átvehessék, közkinccsé tehessék.

A Zöld Tanszék minősítés elnyeréséhez idén a 35 kérdésből álló kérdőívből legalább 18 kritériumnak kellett megfelelni. Ezt az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, a BME OMIKK, az Elektronikus Eszközök Tanszéke, az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék, a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék, a Középülettervezési Tanszék, a Szociológia és Kommunikáció Tanszék, valamint a Távközlési és Médiainformatikai Tanszék teljesítette.

A Legzöldebb Tanszék kategóriában különdíjban részesült az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, amelynek munkatársai a díjátadó után a BME kertjében kapták meg a 2013 Legzöldebb Tanszékének járó fát, míg az Örökzöld Tanszék elismerést az Elektronikus Eszközök Tanszéke nyerte. Ez utóbbi címet idén először osztotta ki a BME Egyetemi Zöld Kör. A cím feltétele három Zöld Tanszék Minősítés egymást követő években és legalább egy Legzöldebb Tanszék díj.

A Legtöbbet Zöldült Tanszék, illetve a Legtöbbet Zöldült Hallgatói Képviselet kitüntető címeket idén a Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék, illetve a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviselete kapta.

Emléklapot kapott továbbá Danila Attila, a BME OMIKK munkatársa a negyedik Zöld Tanszék Versenyben végzett kiemelkedő kapcsolattartói munkájáért, valamint a BME Idegennyelvi Központ a versenyben tanúsított kiemelkedő munkájáért.

A díjátadó teljes fotógalériája itt tekinthető meg.

Fotó: Philip János