A természettudományos alaptudás megkerülhetetlen a mérnöki pályán

Pipek János dékán a BME Természettudományi Karának elmúlt tanévi munkájáról és eredményeiről számolt be a kar ünnepi ülésén.

Nem adhatjuk fel a természettudományos tudást megalapozó képzéseinket – adott hangot Jobbágy Ákos oktatási rektorhelyettes az ipari cégekben is megfogalmazódó igénynek a Természettudományi Kar ünnepségén. Tegyenek meg mindent – folytatta –, hogy az ide kerülő diákok felzárkózzanak matematikából, fizikából, és a természettudományos alapozáson túljutva jó mérnökké váljanak – kérte a 15. születésnapját ünneplő kar munkatársaitól.

A Természettudományi Kar felismerte, hogy a hallgatók idevonzásáért tenni kell, és az elmúlt tanévben számos erőfeszítést tett ennek megvalósításáért – mondta Pipek János, a kar dékánja, ünnepi beszédében. Bizonyos szakokon a hallgatók létszáma meg is növekedett – számolt be a kar vezetője ezen intézkedések eredményeit sorolva. A dékán a BME Alfa online gyakorlófelületet emelte még ki, amely az érdeklődők, a felvételizők számára matematikai és fizikai feladatok gyakorlását és fórumok segítségével akár megvitatását teszi lehetővé, néhány héten belül már angol nyelven is. A sikeres kezdeményezésre külön költségvetési támogatást biztosított az egyetem – hangsúlyozta Pipek János.

A dékán szólt a kar képzési kínálatának bővítéséről (pl. az alkalmazott matematikus MSc képzés két specializációja angol nyelven indul). Ide tartozik, hogy új, operációkutatási szakirányú továbbképzési szak indul 2013 szeptemberétől. Szintén figyelemre méltó a Nukleáris Technikai Intézet által vietnami szakembereknek szervezett továbbképzés (a témáról a bme.hu beszámolója itt olvasható). Szeretnénk vonzóbbá tenni szakjainkat – jelentette ki a dékán, utalva arra, hogy az országos szakstruktúra felülvizsgálat tapasztalatait felhasználva átvilágítják a szakokat.

Pipek János fegyelmezettnek és konstruktívnak minősítette munkatársai hozzáállását a költségvetésüket érintő 16%-os csökkenéshez. Mint mondta, a Természettudományi Kar minden szervezeti egysége áldozatot hozott.

A BME 2012 őszén üzembe helyezett szuperszámítógépének kapacitását a kar kutatói nagymértékben kihasználják – erősítette meg Pipek János a TTK tudományos eredményeit is összegezve. Ide sorolta egyebek között a fizikusképzésben és a kutatásban is jelentős szerepet játszó nanofizikai laborfejlesztést, amiről a bme.hu szintén beszámolt. A beszerzési tilalom által nem befolyásolt minden tervezett beruházást megvalósítottunk a pályázati támogatásokból – számolt be az eltelt tanévről Lángné Lázi Márta dékánhelyettes a kar pályázati tevékenységét méltatva. A Természettudományi Karon jelenleg is futnak egyetemi, kari és intézeti szintű pályázatok.

Pipek János külön kiemelte a hallgatók új tudományos eredményeit felvonultató OTDK Fizika, Földtudományi és Matematika (FiFöMa) szekcióját, amelyet idén a BME Természettudományi és Építőmérnöki Kara közösen rendezett (a rendezvényről itt olvasható a bme.hu részletes tudósítása). A kar vezetője az ünnepi ülés végén elismerések átadásával köszönte meg a szervezésben résztvevők áldozatos munkáját, valamint további dicséreteket, jutalmakat, vezetői kinevezéseket adott át. Az ünnepség résztvevőit a Wigner Jenő Kamarakórus köszöntötte.

Fotó: Philip János

 

Név

Kinevezés/kitüntetés

Intézet/Kar

fokozat/beosztás

Dr. Károlyi György

tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Nukleáris Technikai Intézet

egyetemi tanár

Dr. Horváth Miklós

intézetigazgató

Matematika Intézet

Analízis Tanszék

tanszékvezető, egyetemi tanár

Dr. Babarczy Anna

egyetemi docens

Kognitív Tudományi Tanszék

adjunktus

Dr. Pesznyák Csilla

egyetemi docens

Nukleáris Technikai Intézet

adjunktus

Dr. Fritz József

Professor Emeritus

Matematika Intézet

Differenciálegyenletek Tanszék

egyetemi tanár

Dr. Molnár Emil

József Nádor Emlékérem

Matematika Intézet

Geometria Tanszék

Professor Emeritus

Gyúró Angéla

Sztoczek József Emlékérem

Nukleáris Technikai Intézet

titkárnő

Dr. Barabás Béla

Rektori Dicséret

Matematika Intézet Sztochasztika Tanszék

egyetemi docens

Dr. Gyurkovics Éva

Rektori Dicséret

Matematika Intézet

Differenciálegyenletek Tanszék

egyetemi docens

Dr. Erdei Gábor

Rektori Dicséret

Fizikai Intézet Atomfizika Tanszék

egyetemi docens

Dr. Héthelyi László

Dékáni Dicséret

Matematika Intézet Algebra Tanszék

egyetemi docens

Dr. Koós Krisztiánné Szilágyi Brigitta

Dékáni Dicséret

Matematika Intézet Geometria Tanszék

egyetemi docens

Dr. Pokol Gergő

Dékáni Dicséret

Nukleáris Technikai Intézet

egyetemi docens

Sauer Gézáné

Dékáni Dicséret

Matematika Intézet Algebra Tanszék

előadó

Dr. Szabados Tamás

Dékáni Dicséret

Matematika Intézet Sztochasztika Tanszék

egyetemi docens

Szatmári Ágnes

Dékáni Dicséret

Fizikai Intézet Atomfizika Tanszék

előadó

Szabó Attiláné

Dékáni Dicséret

Matematika Intézet Differenciálegyenletek Tanszék

előadó

Dr. Andai Attila

A Kar Kiváló Oktatója

Matematika Intézet Analízis Tanszék

egyetemi docens

Dr. Udvardi László

A Kar Kiváló Oktatója

Fizikai Intézet Elméleti Fizika Tanszék

tudományos főmunkatárs

Dr. Szirmai Jenő

A Kar Kiváló Oktatója

Matematika Intézet Geometria Tanszék

egyetemi docens

Horváth László

A Kar Kiváló Hallgatója

Fizika BSc

 

Kovács István

A Kar Kiváló Hallgatója

Matematika BSc

 

Guszejnov Dávid

A Kar Kiváló Hallgatója

Fizikus MSc

 

Virosztek Dániel

A Kar Kiváló Hallgatója

Matematikus MSc