A siker záloga a kiemelkedően teljesítő hallgató és oktató

Évzáró és teremavató ünnepségen értékelte a tanévet a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar.

Minden egyetem minőségét legalább felerészben a hallgatók befolyásolják. Hozzánk kiváló képességű fiatalok jönnek, magas belépő pontszámmal – hangsúlyozta Pokol György, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar leköszönő dékánja. A felvettek túlnyomó többsége emelt szintű érettségivel érkezik, legtöbbjük már a felvételi előtt nyelvvizsgázott is. A vegyészmérnöki szakra 2012-ben átlagosan 452 ponttal vettük fel a jelentkezőket– sorolta Pokol György. A kar vezetője fontosnak tartja a folyamatos kapcsolattartást a középiskolákkal, és dicsérte a kar Szent-Györgyi Albert Szakkollégiumának tagjait a nyílt napok és egyéb programok megszervezésében végzett értékes munkájukért. Hozzátette, ez utóbbi mellett a két éve létrejött ChemGeneration Roadshow program is rengeteg középiskolásnak nyújtott lehetőséget a laborokban folyó kísérletek kipróbálására.

Ünnepi beszédében Pokol György elmondta még, hogy a jó eredmények és a középiskolásoknak szervezett programok ellenére a karon is sokat kell tenni azért, hogy a különböző szintű tudással felvett hallgatók sikeresen teljesítsenek az első félévekben. Sokan jelentkeznek az öt mesterszakra is – osztotta meg a kari tapasztalatokat a dékán. „Úgy tűnik, hogy eljött az idő, amelyről évek óta beszélünk, hogy a jók között is szelektálni kényszerülünk” – utalt a jelentkezőknek a támogatott helyekhez viszonyított nagy arányára Pokol György.  A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar leköszönő vezetője kiemelte az Oktatók Hallgatói Véleményezésének jelentőségét, mint az oktatás minőségének hatékony mérőeszközét. „Nálunk is megfigyelhető az a tendencia, amely a BME egészére jellemző, hogy a lista élén szereplő tanárok nem a legkönnyebb, hanem gyakran éppen a nehéz szakmai tárgyakat oktatják. Vannak köztük, akik több éve az elsők között szerepelnek” – hangsúlyozta Pokol György, megjegyezve, hogy növekedett a minősített oktatók száma is a karon.

A kar nemzetközi kapcsolatait ecsetelve kiemelte a Babes-Bolyai Egyetemmel kötött megállapodás alapján kolozsvári hallgatóknak Budapesten tartott kurzusokat. Az együttműködés célja, hogy a BME hathatós segítséget nyújtson partnerének, amelynek szerényebbek a tapasztalatai és lehetőségei a műveleti és technológiai képzés területén. Egy másik megállapodás keretében a 2013 őszétől a Műegyetemre érkező brazil hallgatók közül huszonheten tanulnak majd a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon. Mint Pokol György hozzáfűzte, a program előkészítése nagy munkát ró a karra, de véleménye szerint hosszú távú és anyagilag is kifizetődő munkaterv született meg.

A kutatás területén szintén sikeres évet zártunk – jelentette ki a kar vezetője. Kiemelte, hogy az Országos Tudományos Diákkör konferencia vegyipari és kémiai szekciójában a kar hallgatói az első helyeknek több mint a felét szerezték meg. Szintén nagy büszkeséggel említette, hogy a kar két kutatója, Gyurcsányi E. Róbert és Kállay Mihály a Lendület pályázaton elnyert támogatásból saját, több éves kutatói programot valósíthat meg. (A kutatókkal hamarosan interjú is készül a bme.hu-n, a hír a BME Sajtótükörben itt olvasható.)

Az innováció területén azonban sajnos kevésbé pozitív a kép – jelentette ki Pokol György. Mint fogalmazott, hiába mutatják a fokozott közérdeklődést a magyar műszaki-tudományos újítások iránt az olyan rendezvények, mint a Tudományok Hídja, ha nincs lehetőség szerződést kötni a cégek innovációs járulékára, így biztosítani az innováció pénzügyi hátterét.

Az ünnepséget megelőzően teremavatás, míg a rendezvény zárásaként kari díjak, jutalmak átadása történt meg.

Az évzáró ünnepséget megelőző névadó rendezvényen a Ch 205-ös számú előadó kapta a Zemplén Géza-terem elnevezést. Szántay Csaba emeritus professzor – egyike azoknak, akik még személyesen ismerhették Zemplén Gézát – avató beszédében kiemelte, hogy Zemplén professzor – a Nobel-díjas Emil Fischer tanítványa – legnagyobb erénye abban állt, hogy Magyarországra hozta korának legmodernebb szerves kémiai kutatásait. Zemplén Gézát 1913-ban nevezték ki a Műegyetemen akkor létrehozott Szerves Kémia Tanszék egyetemi tanárává, amelynek 43 éven át, haláláig tanszékvezetője volt. Ő tette a tanszéket a hazai szerveskémiai kutatás központjává, ahol számos kiváló kémikust neveltek ki, köztük az 1994-ben Nobel-díjat kapott Oláh Györgyöt.

 

A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésben részesült Dr. Bajnóczy Gábor egyetemi docens. Professor Emeritus címet kaptak:  Dr. Kemény Sándor, Dr. Sevella Béla és Dr. Veszprémi Tamás egyetemi tanárok. Címzetes egyetemi tanári címben részesült Réczey Istvánné dr. és Dr. Takács Mária. Címzetes egyetemi docens címben részesültek: Dr. Kánai Károly, Dr. Kovács András, Dr. Kristóf Katalin, Dr. Rácz László, Dr. Tömpe Péter.

Jutalmat kaptak az OHV-ban kiemelkedő eredményt elért oktatók: Dr. Bajnóczy Gábor egyetemi docens, Dr. Farkas László címzetes egyetemi docens, Dr. Gyurcsányi Róbert egyetemi docens, Dr. Hell Zoltán egyetemi docens, Dr. Hornyánszky Gábor egyetemi docens, Dr. Kupai József posztdoktor, Dr. Nagy József egyetemi docens, Dr. Veszprémi Tamás egyetemi tanár.

 A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Kiváló Hallgatója díjat kapták: Bakacsi Zoltán, I. évf. környezetmérnök (MSc) szakos hallgató, Bendes Ábris Ádám II. évf. biomérnök (MSc) szakos hallgató, Bojtár Márton II. évf. gyógyszervegyész-mérnök (MSc) szakos hallgató, Dudás Katalin II. évf. környezetmérnök (MSc) szakos hallgató, Juriga Dávid II. évf. gyógyszervegyész-mérnök (MSc) szakos hallgató, Kirsch Klára II. évf. biomérnök (MSc)szakos hallgató, Kirschweng Balázs II. évf. vegyészmérnök (MSc) szakos hallgató, Pánczél János Károly II. évf. vegyészmérnök (BSc) szakos hallgató, Vodicska Barbara II. évf. biomérnök (MSc) szakos hallgató.

Schay Géza-díjat kapott a fizikai kémiában és ezen részdiszciplinához kapcsolódó területeken elért kiemelkedő eredményéért Kelemen Zsolt PhD hallgató és Kunsági-Máté Éva I. évf. vegyészmérnök (MSc) hallgató.

Doszlop Sándor-díjban részesült kiemelkedő közösségi munkájáért Nagy Győr László PhD hallgató.

Csűrös Zoltán díjat kapott a technológiai oktatásban, a hallgatók mérnöki szemléletének kifejlesztésében, az oktatás-kutatás egységének megteremtésében elért kiemelkedő eredményéért Dr. Keglevich György egyetemi tanár, tanszékvezető.

Görög Jenő-díjban részesült kiváló oktatói, pedagógiai munkájáért Dr. Nagy József egyetemi docens, dékánhelyettes.

Erdey László Díjat kapott a szakmai tudományos munkában elért kiemelkedő eredményeiért Bódiné dr. Fekete Erika tudományos főmunkatárs és Dr. Simándi Béla egyetemi tanár.  Réffy József díjat kapott az oktatásban és annak fejlesztésében, szervezésében népszerűsítésében, valamint oktatási segédanyag készítésében kifejtett színvonalas munkájáért Dr. Bárkai János egyetemi adjunktus.

Wartha Vince díjban részesült kiváló mérnöki munkájáért, a műszaki fejlesztésért Dr. Pátzay György docens.

A Vegyészmérnöki Kar Kiváló Dolgozója kitüntetést ebben az évben Lengyel Tiborné dr. egyetemi adjunktus, ügyvivő szakértő, Mészárosné dr. Tőrincsi Mercédesz egyetemi tanársegéd, Frank Zsuzsa technikus, Kalocsai Attila technikus és Máté Szilvia technikus kapta.

A Ch Épületért Díjat ez évben Dr. Andor György tanszékvezető, egyetemi docensnek és Dr. Csőke Rita igazgató, vezető jogtanácsosnak ítélte oda a kar.

 

A bme.hu-n hamarosan interjú olvasható Pokol György leköszönő dékánnal, aki az ünnepség végén megköszönte munkatársait segítségét, valamint az új dékánnal, Faigl Ferenccel, aki reményét fejezte ki, hogy ugyanolyan jól fogja végezni munkáját, mint elődje tette.

Fotó: Philip János