A Műegyetem sok szeretettel köszönti új hallgatóit!

Tájékoztató a Műegyetem 2013. szeptemberében induló képzéseire felvettek eredményeiről.

A BME-re felvett hallgatók a Központi Tanulmányi Hivatal oldalain találják meg a beiratkozáshoz szükséges információkat. A BME 2013. őszén induló képzéseire felvettek felvételi pontszámai itt találhatók meg. A pótfelvételi lehetőségekről itt tájékozódhat.

Országosan mintegy 15 százalékkal kevesebben jelentkeztek a felsőoktatás valamelyik 2013 szeptemberében induló szakára, mint egy évvel korábban. A Műegyetemre összesen felvettek száma változatlan maradt: idén 5152-en kezdhetik meg nálunk tanulmányaikat (2012-ben 5166-an). Ez a kitűnő eredmény nem járt együtt a felvettek pontszámának romlásával: csak magas felvételi pontszámmal lehetett hozzánk bekerülni. Az alapképzéseinkre felvettek átlagpontszáma 411!

Néhány példa az államilag támogatott képzésre felvettek eredményéről (nappali alapképzés):

Szak

 

BME-re felvettek

 

minimális pontszáma

 

átlag pontszáma

Alkalmazott közgazdaságtan

 

465

 

475

Mechatronikai mérnök

 

441

 

463

Vegyészmérnök

 

424

 

454

Az osztatlan építész szakhoz már évek óta előírás az emelt szintű érettségi. Idén az építészmérnöki és az energetikai mérnöki BSc szakunkhoz is legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségit kellett tenni. Nem csökkent az érdeklődés, a túljelentkezés ezekre a szakokra ötven százalékosnál is nagyobb volt (csak az elsőhelyes jelentkezőket véve figyelembe). Tapasztalatunk szerint az emelt szintű érettségivel rendelkezők az átlagnál sokkal kisebb arányban morzsolódnak le.

A jó felvételi eredményekkel bekerülő hallgatóknak nyújtott magas színvonalú képzéssel meg fogjuk tartani a Műegyetem diplomájának nemzetközileg is elismert presztízsét.

A mesterképzéseinkre jelentkezők létszáma is megnőtt. Ennek eredményeként államilag támogatott helyre több hallgatót vettünk fel, mint 2012-ben. A mesterképzésben megszerezhető ismeretek és készségek alapján az itt végzettek olyan eszközök és technológiák fejlesztésére és használatára is alkalmassá válnak, amelyek tanulmányaik idején nem is léteztek. A hazai gazdaság eredményességéhez elengedhetetlenül szükségesek mesterdiplomával rendelkezők. Javasoljuk a Műegyetem alapképzéseire felvetteknek, tervezzék be valamelyik mesterkurzus elvégzését is! Tanulmányozzák a mesterképzési szakjainkat – akár az alapszaktól eltérő mesterszakot is választhatnak.

 

Budapest, 2013. július 24.

Dr. Jobbágy Ákos egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes