Műegyetemi oktatókat és dolgozókat tüntettek ki a nemzeti ünnepen

A BME hat munkatársa részesült állami kitüntetésben, illetve miniszteri elismerésben augusztus 20-án.

A Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetésben részesült Bokor József, a Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék egyetemi tanára a rendszer- és irányításelmélet területén végzett, nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatási eredményei, valamint oktató- és tudományszervező tevékenységéért. A díjat a felterjesztő Pálinkás József, az MTA elnöke adta át.

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült Kalaus György, az MTA doktora, a BME professor emeritusa, a Szerves Kémia és Technológia Tanszék oktatója több évtizedes, az alkaloidkémia területén elért, nemzetközileg is számon tartott tudományos eredményeiért, kiemelkedő oktatói, publikációs és szakmai, közéleti tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést vehette át Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter javaslata alapján Palkovics László, a Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára a járműiparban elért kiemelkedő kutatási eredményei, valamint példaértékű iskolateremtő tevékenységének elismeréseként.

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést vehette át Petz Dénes, az MTA doktora, a BME Természettudományi Kara Analízis Tanszékének egyetemi tanára a kvantumelmélet matematikai megalapozásában végzett úttörő munkásságáért, a BME Matematikai Intézetének fejlesztésében és a szakmai utánpótlás nevelésében játszott kiemelkedő szerepéért.

A könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítményének elismeréseként Szinnyei József-díjat kapott Fonyó Istvánné, a BME OMIKK nyugalmazott főigazgatója.

A felsőoktatás területén végzett kiemelkedő munkájáért Trefort Ágoston-díjat kapott Sziráki Zsuzsanna, a BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatal főtanácsos ügyvivő szakértője, csoportvezetője.

A díjazottakkal hamarosan interjút olvashatnak a bme.hu-n.