A csúcsteljesítmény titka a szorgalmas, kitartó és értelmes hallgatói munka

Egyetemünk hallgatói idén is folytatták az eddigi OTDK-kon tapasztalható, a BME-re jellemző sikersorozatot.

Évtizedes múltra visszanéző, 16 tudományterületen folyó versengés. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia olyan megmérettetés, amelyen nemcsak az eredmény, hanem már a részvétel is tekintélyt jelent mind a versenyzők, mind a felkészítő tanárok számára. Az OTDK elismertségét jelzi, hogy a felsőoktatási intézmények megítélését és rangsorolását jelentősen befolyásolják az adott képzőhely hallgatóinak OTDK eredményei.

„Az OTDK résztvevői, pláne nyertesei sok időt fordítanak tanulmányaikkal kapcsolatos kutatásokra. Ennek kapcsán értékes, a diplomához szükségesnél több és mélyebb tudásra és kompetenciákra tesznek szert, amelyet a munkaerőpiac is elismer, így nagymértékben javulnak elhelyezkedési esélyeik” – összegezte az OTDK előnyeit kérdésünkre Jobbágy Ákos, a Műegyetem oktatási rektorhelyettese. A professzor szerint ma a magyar felsőoktatásban alapvetően tömegképzés folyik. A Műegyetem azonban kiemelten fontosnak tartja, hogy kiváló hallgatóinak elitképzést nyújtson. A rektorhelyettes úgy látja, hogy az OTDK-n elért hallgatói eredmények ma is növelik egy felsőoktatási intézmény tekintélyét. Óvatosságra int azonban a bme.hu-nak adott írásos interjújában, mondván, hogy a nagyobb hallgatói létszámból könnyebben kerülnek ki kiváló hallgatók. Másrészt – folytatja – az OTDK-ra még a legkiválóbb intézményből is csak korlátozott számban küldenek tovább TDK nyerteseket az OTDK-ra. „Néhány szakterületen szerintem találó az OTDK-ra és a Műegyetem hallgatóira az a hasonlat, hogy könnyebb olimpián jól szerepelni az úszódöntőben, mint az USA válogatón, mert az olimpián egy-egy számban csak két amerikai versenyző indulhat.”

A FiFöMat Szekció nyitóülése a Műegyetemen

Veress Árpád, a BME TDK Bizottság elnökének véleménye szerint mindkét megmérettetés, az OTDK és a TDK alapja a hallgató és az oktató közös munkája, a tehetséggondozás. Így nem célszerű a két rendezvényt szétválasztani. Az OTDK ma Magyarországon az egyetemek és a főiskolák közötti versengés egyik összetevője, ami információt szolgáltat az intézményben folyó kutatási tevékenységről, valamint a tehetségek felkarolásának mértékéről és színvonaláról – erősítette meg Veress Árpád. Úgy véli, hogy egyre nő az OTDK-n történő részvétel jelentősége, és az ott elért eredmények nemcsak a hallgatóknak jelentenek elismerést, hanem az oktatóknak és az intézménynek is – mutatott rá a BME TDK Bizottság elnöke. A TDK-n jól teljesítő fiatalok tudományos, szakmai és anyagi támogatásban is részesülnek. A legfontosabb, amit a hallgató megkaphat az oktatótól, a megfelelő szakmai támogatás, amellyel megalapozhatja mérnöki, illetve tudományos munkája, kutatása jövőjét – vallja Veress Árpád.

Az átlag felett teljesítő hallgatók díjazása a rendelkezésre álló források függvényében időszakonként és karonként változhat. A BME-n TDK-zó fiatalok dolgozatára idáig 20 ezer Ft támogatást biztosított az Egyetemi Hallgatói Képviselet, amit egy megfelelően definiált szempontrendszer alapján osztottak el az egyes szekciókban helyezést elért pályamunkák szerzői között. A Rektori Különdíjak (100 ezer Ft karonként), a Gábor Dénes díj (200 ezer Ft) és a Pro Progressio Alapítvány díjai (80 ezer Ft karonként) mellett támogatók és szponzorok sora járul hozzá a sikeres eredmények anyagi és egyéb ajándékokkal (pl. könyvutalvánnyal) történő támogatásához. E mellett az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság és a TÁMOP forrásait felhasználva lehetőség van keretet biztosítani a hallgatók részvételére olyan konferencián (pl. OTDK), amelynek programja TDK munkához kapcsolódik.

Veress Árpád elmondta, a BME TDK Bizottság tervezi, hogy a házi konferencián helyezést elért egyetemi hallgatók hivatalos „Oklevél melléklet” dokumentumába is belekerüljön, hogy hol, mikor, milyen szekcióban és milyen munkával szerepeltek. Érdemes megemlíteni azt is – tette hozzá –, hogy egyes karokon előnyt jelent a TDK-OTDK szereplés a mesterképzésre történő jelentkezésnél. A vállalatok, az ipar képviselői szintén kitüntetett figyelemmel kísérik a különböző projekteket és az azon részt vevő hallgatókat, hiszen ez a műszaki kiválóság, a megbízhatóság, az elhivatottság és a felelősségvállalás egyik ismertetőjegye is lehet – hívta fel a figyelmet a TDK Bizottság elnöke.

A legtöbb BME-s hallgató az egyeteme karai által oktatott és kutatott tudományterületekről vesz részt a versenyben. Fiataljaink hagyományosan jól szerepelnek a Műszaki, Kémiai és Vegyipari, Informatikai, illetve Fizikai, Földtudományi és Matematikai (FiFöMat) szekciókban. A tapasztalatok alapján a részvevők mintegy 40%-a nyer díjat valamelyik szekcióban. A Műegyetem hallgatói és oktatói több Pro Scientia, valamint Mestertanár Aranyérmet is szereznek az OTDK évében. Így 2011-ben és idén is 5-en nyertek Pro Scientia, illetve Mestertanár Aranyérmet. Mindkét évben a BME TTK egy-egy hallgatója nyerte el az OTDT Prezentációs Díját. Az idei díjazottakkal itt olvashatók a bme.hu interjúi.

A 2011. és 2012. évi TDK konferencia sikereként könyvelhető el, hogy a 2013 tavaszán megrendezendő XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára 461 BME-s hallgató jelentkezett (ÉMK: 58, (31), ÉPK: 106, (50), GPK: 92, (71), GTK: 51, (39), KJK: 15, (22), TTK: 48, (50), VBK: 52, (54) és VIK: 39, (32). (A zárójelben a 2011-es adatok találhatók – a szerk.). A Műegyetem képviseletében évről-évre kb. 20-30%-kal több hallgató vesz részt az OTDK-n – mutatott rá Veress Árpád.

A Műszaki Tudományi Szekció nyitóülése Kecskeméten

A legnagyobb sikert a Műszaki Tudományi Szekcióban aratták a BME versenyzői. Debreczeni Gábor egyetemi docens, a Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság titkára a bme.hu-nak elmondta, hogy egyetemünk hallgatói 28 darab I. díjat hoztak el a meglehetősen sok résztvevővel dolgozó szekcióból. (Érdekesség, hogy a rendezők számos szakmai programot is biztosítottak az érdeklődő hallgatók és oktatók részére, pl. a Mercedes, a Knorr-Bremse, a Phoenix Macano Kft. gyárlátogatása, a KÉSZ Holding telephelyének és a GAMF kari laborok, műhelyek megtekintése).

Majorosné Lublóy Éva az Építőanyagok és Mérnökgeológiai Tanszék adjunktusa nemcsak korábbi TDK I. helyezett, hanem idén konzulensként két OTDK győztest is felkészített.

Miben látja az OTDK elismertségének okát, és miért ajánlja minden olyan hallgató számára, akiben van ambíció a kutatói, oktatói pálya iránt?

A TDK-n, OTDK-n való részvétel számos előnnyel járhat a szorgalmas hallgatók részére. A hallgató először is megtanul önállóan dolgozni (akár laborban, akár az irodalmi forrásokat összegezni), következtetéseket levonni és előadni, ami nagyon jó gyakorlás és előkészítés a diplomára. Ráadásul a TDK-n és az OTDK-n elnyert helyezések plusz pontokat jelentenek az ösztöndíjaknál és a felvételiknél (Msc, PhD).

Mint egykori TDK nyertes nem először járul hozzá témavezetőként BME-s hallgatók szakmai útjának egyengetéséhez. Milyen szempontokra hívja fel a figyelmet? Ezek oktatói pályája során szerzett tapasztalatain vagy kifejezetten az OTDK-n előírt feltételrendszeren alapulnak?

Nagyon fontos hogy elég időt szánjon a konzulens a hallgatókra, hiszen akár elsőéves hallgatók is TDK-zhatnak. Amennyiben a hallgató labormunkát is végez, meg kell tanítani a kísérlet elvégzésére és kiértékelésére. A dolgozat megírásánál is több időt kell szentelni a hallgatókra, hogy a formai követelmények is teljesüljenek, és a dolgozat mindenképpen tartalmazzon valami pluszt, érdekességet, akár egy jó ötletet. Már az elején el kell gondolkozni azon, hogy a hallgatókkal közösen kiválasztott témát hogyan lehet sikeressé, esetleg rendhagyóvá, szokatlanná tenni.

Szerepet játszott-e tudományos pályája kezdetén a saját sikeres TDK és OTDK szereplése?

Igen. Az elnyert ösztöndíjpályázatok (Köztársasági, DAAD) során sokat számított a TDK-n elért eredmény. A PhD felvételin is plusz pontokat jelentett a TDK-n való sikeres szereplés.

Milyen érzés az oktatónak, konzulensnek, amikor versenyzői I. helyen végeznek egy ilyen rangos megmérettetésen?

Nagyon jó. Nagyon büszke vagyok a hallgatókra, mint általában minden hallgatóra, aki többletmunkát vállalva TDK dolgozatot készít.

Mi a nyertes dolgozat sikerének a titka?

Nagyon szorgalmas, kitartó és értelmes hallgatókkal dolgozhattunk együtt a konzulens társammal, Török Ákossal. Szerintem ez a dolgozat sikerének titka. A hallgatóink az óta is kiemelkedő munkát végeznek: Tóth Máté a Stuttgarti Egyetemen folytatta kutatásait, mint tanszéki mérnök, Hlaviczka Viktor pedig jelenleg az Msc diplomamunkáján dolgozik, és tervezi, hogy folytatja tanulmányait.