Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

„A doktoranduszoknak legyen céljuk, hitük és kitartásuk!”

2013. 09. 10.

Ünnepélyes tanévnyitón köszöntötte hallgatóit a BME Gépészmérnöki Kar Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskolája.

Kutatási területük hazai és a nemzetközi szakértőivé válnak azok, akik úgy döntöttek, az alapok letétele után, immár szakmájuk mestereként mennek tovább ezen a rögös úton – köszöntötte doktori iskolájuk hallgatóit elsőként Czigány Tibor, a Gépészmérnöki Kar dékánja.

Czigány Tibor bízik abban, hogy lesznek az oktatói-kutatói munka mellett döntő fiatalok, akik biztosítják a kar utánpótlását. A Gépészmérnöki Kar dékánja, aki egyúttal a kari Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnökhelyettese, azt tanácsolta a tanulmányaikat most kezdő doktoranduszoknak, hogy legyenek nyitottak és merjenek kérdezni, mert úgy a továbblépéshez szükséges információ birtokába jutnak. Czigány Tibor azt ígérte, hogy a kar vezetése minden segítséget megad hallgatóinak doktori tanulmányaik folytatásához és befejezéséhez. „Egy beszélgetés is segíthet továbblendülni egy alkotói válságon” – fogalmazott a Gépészmérnöki Kar vezetője, aki maga is szívesen áll a doktoranduszok rendelkezésére. „Legyenek céljaik, hitük, legyenek kitartóak!” – buzdította a doktori iskola hallgatóit Czigány Tibor.

A mi versenyszintünk a nemzetközi porond – üdvözölte doktoranduszait Stépán Gábor professzor. A Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy e hallgatók erős versenyben, jó eredménnyel, erős doktori iskolába nyertek felvételt. Az akadémikus hisz abban, hogy a maiaknak is nagyon vonzó a gondolkodás szabadságát biztosító, nemzetközi közösségben zajló kutatói élet, amelynek értékét nem is lehet pénzben kifejezni.

A BME Gépészmérnöki Kara a Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola irányításával négy doktori alprogramot, azokon belül pedig összesen 11 részprogramot hirdetett meg műszaki tudományterületen a Gépészeti tudományok PhD programban. Az iskola törzstagjainak száma 11, a témavezetők száma 46, az oktatók száma 108. Az iskola törzstagjai közül négyen az MTA tagjai, heten az MTA doktora címmel rendelkeznek, kilenc törzstag emeritus.

Kovács Ádám, a kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese a doktorandusz lét előnyeiről beszélt a hallgatóságnak. Úgy vélekedett, hogy nem zárja ki egymást a hallgatói jogviszony és a munkaerő-piaci részvétel diploma után, hiszen a doktorandusz lét anyagi része is „húsbavágó kérdés”. Kovács Ádám hangsúlyozta, hogy számos tanszék-specifikus megoldás létezik a kutatói lét mindennapjainak finanszírozására, és bátorította a hallgatókat ezek kihasználására. A dékánhelyettes a doktorandusz lét előnyei közé sorolta a hallgatói teljesítmények rendszeres mérését, ezzel is segítve a tudományos célok elérését, a zsákutcák elkerülését. A mérési pontokat, az elvárásokat természetesen nekik is tisztán kell látniuk – tette hozzá Kovács Ádám, – és úgy kell indulniuk, hogy már eldöntötték, mi a céljuk a doktori fokozat megszerzése után.

A doktori iskola a 2013/2014-es tanévre 7 új hallgatót vett fel, akik havonta 100 ezer Ft-os állami ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíjat a doktori képzés teljes időtartamára, 3 évre a legmagasabb pontszámmal felvett Lehotzky Dávid kapta meg.

A doktoranduszok évfolyamfelelősei (Hős Csaba egyetemi docens, Szalay Tibor egyetemi docens és Váradi Károly egyetemi tanár - utóbbi távollétében Kovács Ádám dékánhelyettes) megannyi hasznos tanáccsal látta el a hallgatókat. Hős Csaba figyelmeztetett a lelkesedés sodró hatására, és arra, hogy mindenkinek meg kell tanulnia beosztani a munkaidejét és felállítani a fontossági sorrendet. Így válik később vezetőként is hasznosíthatóvá a több évre tervezett, megalapozott és számon kérhető tudományos munkaszervezés tapasztalata. Szalay Tibor felhívta a figyelmet a második évben szükséges koncentrált munka kihívásaira és annak jelentőségére, hogy a doktoranduszok a negyedik félévre képesek legyenek felmutatni az eredményüket, amiről majd be tudnak számolni. A harmadik év csak a publikálásról szól – hangzott el végül, hiszen a tudományos fokozatszerzésnél az értékítélet alapja a megjelent publikációk száma, minősége és a szerzői részesedés.

Lehotzky Dávid I. éves doktorandusz hallgató kutatási témája a szerszámgéprezgések digitális szabályozása, témavezetője Insperger Tamás, a Műszaki Mechanika Tanszék egyetemi docense. Dávid a bme.hu kérdésére elmondta, hogy korábbi TDK munkájában már foglalkozott ezzel a témával, és az akkor lezáratlan kérdésekre szeretne választ kapni a továbbiakban. A termelékenységnek gátat szabnak a szerszámgépeken bizonyos megmunkálási paraméterek mellett fellépő úgynevezett regeneratív rezgések – magyarázza a megoldandó probléma lényegét a fiatal kutató. Olyan digitális szabályozást szeretnénk tervezni, amivel bővíteni lehet az alkalmazható megmunkálási paraméterek tartományát – mondja Lehotzky Dávid. Így például esztergálásnál nagyobb anyagleválasztási hányadot érnénk el, ami gyorsítaná a termelést és csökkentené a költségeket – mutat rá kutatásának várható gyakorlati eredményeire a BME Gépészmérnöki Karának I. éves doktorandusza.

Lehotzky Dávid azt is elárulta, hogy az elmúlt tanévet a dallasi University of Texas kutatói ösztöndíjasaként töltötte, ahol késleltetett differenciálegyenletek stabilizálásával foglalkozott Turi János matematika professzor irányításával. A professzor a késleltetett differenciálegyenletek vizsgálatának nemzetközileg ismert szakértője, így igen hasznos volt számomra a vele végzett munka – mondja Dávid, és ottani kutatásáról is szívesen beszél a bme.hu-nak. A munkadarab szerszámgépekkel való megmunkálása során az aktuális forgácsvastagság a szerszámgép jelenlegi és múltbeli helyzetétől függ – magyarázza a fiatal kutató. A forgácsoló erő a forgácsvastagság függvénye, a forgácsolási folyamatot leíró matematikai egyenletek késleltetett differenciálegyenletek – folytatja. A regeneratív rezgések fellépése ezeknek az egyenleteknek az úgynevezett stabilitási vizsgálatával kimutatható. A digitális szabályozás egy új tagként jelenik meg a folyamatot leíró matematikai egyenletekben, amelyet úgy tervezünk meg, hogy az a regeneratív rezgések fellépését csökkentse – foglalja össze a doktorandusz. Lehotzky Dávid úgy gondolja, hogy ennek a munkának a tapasztalatait minden bizonnyal hasznosítani tudja doktori tanulmányai alatt is. Doktorandusz létének hallgatói előnyei közül a kollégiumi bentlakást és a kar által neki megítélt hároméves állami ösztöndíjat használja majd ki. A fiatal kutató emellett a „Forgácsolási megmunkálások digitális szabályozása” kutatási témájára elnyerte a Nemzeti Kiválóság Program Eötvös Loránd hallgatói ösztöndíját is, amely tovább ösztönzi eredményei tudományos fórumokon való publikálására.

B.K.

Fotó: Philip János