Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

„A matematikusok tipikusan utálják a kvantumelméletet.”

2013. 09. 16.

Az augusztus 20-i nemzeti ünnepen tüntették ki Petz Dénest, a BME TTK kvantumelmélettel foglalkozó matematikus kutatóprofesszorát.

Petz Dénes, az MTA doktora, a BME Természettudományi Kara Analízis Tanszékének egyetemi tanára a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést vehette át „a kvantumelmélet matematikai megalapozásában végzett úttörő munkásságáért, a BME Matematikai Intézetének fejlesztésében és a szakmai utánpótlás nevelésében játszott kiemelkedő szerepéért.”

A kvantumelmélet az atom és az atomnál kisebb részecskék viselkedésére vonatkozó matematikai és fizikai elméletek összessége, amely statisztikailag leírja, hogy ezeknek a részecskéknek a tulajdonságai diszkrét értéket vehetnek fel. A modern fizikai gondolkodás megindító elmélet alapjait 1900-ban Planck tette le.

A professzor a bme.hu kérdésére elmondta, hogy az elismerés meglepetés volt számára, mivel „a matematikusok tipikusan utálják a kvantumelméletet, a fizikusok pedig, akik a kvantumelmélettel foglalkoznak, nem szeretik a matematikát.” A kitüntetést Petz Dénes professzor a Néprajzi Múzeumban vette át. Az ünnepségen annak örült a legjobban, hogy „a díjazottak között egy másik matematikus, Kérchy László barátom is ott volt.” Utólag is jóleső érzéssel gondol a rengeteg gratuláló e-mailre is, amit a kollégáktól, a tanítványoktól és a barátoktól kapott.

Fotó: Burger Zsolt

 

Petz Dénes 1977-ben az ELTE TTK-n szerzett matematikus diplomát. Érdeklődése hamarosan a kvantumelmélet felé fordult. 1982-ben a Neumann-algebrák redukcióelméletéről írta meg kandidátusi disszertációját. Számos külföldi egyetemen dolgozott, ám saját bevallása szerint a Leuveni Egyetemen töltött idő volt rá a legnagyobb hatással. Itt jelent meg első könyve is An invitation to the algebra of the canonical commutation relation címmel 1990-ben. „A külföldön szerzett tapasztalatok nagymértékben befolyásolták a látásmódomat” – utalt arra, hogy hazatérve számos egymással és a matematikával is kapcsolatban álló, folyamatosan fejlődő új kutatási területet honosított meg Magyarországon. Ezek a kvantumelmélet matematikai megalapozásában fontos mátrix-függvények elmélete és az ezek vizsgálatával foglalkozó mátrix-analízis, valamint a kvantumrendszerek számítástechnikai és információs technológiai alkalmazásainak matematikai alapjait magában foglaló nem-kommutatív (nem felcserélhető mátrixok feletti) és szabad valószínűségelmélet, továbbá az ezekre épülő kvantum-statisztika és a kvantum-információelmélet.

A professzor folyamatosan oktat, diákjai a mátrixokkal és a kvantumelmélettel ismerkedhetnek meg az óráin, PhD hallgatók számára pedig külön szemináriumot is tart. Eddigi munkássága részeként több mint 140 tudományos dolgozatot publikált. Hamarosan megjelenik legújabb könyve, amely az Introduction to Matrix Analysis and Applications címet viseli. (A professzor által képviselt tudományterületnek hazánkban csupán néhány követője van, könyvei éppen ezért angol nyelven, többségében külföldi kiadók gondozásában jelennek meg – a szerk.)

Petz Dénes aktív a matematika népszerűsítésében is, ezt jelzik a Természet Világában, a Polygon folyóiratban és vezető napilapokban megjelent írásai. "A zsenialitásnak megvannak a maga határai, a hülyeség azonban nincsen korlátok közé szorítva" – fogalmazta meg hitvallását saját honlapján is. Petz Dénes a szakmai sikereken túl a magánéletében is új szerepre készül: feleségével, Hangos Katalinnal, a rendszer- és irányításelmélet professzorával hamarosan nagyszülőként debütálnak.

M.A.