Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

„Magyarország csak ésszel és munkával kerülheti el a leszakadást”

2013. 10. 16.

A Pro Progressio Alapítvány idei díjazottjai a BME kiemelkedő diákjai, az élen járó középiskolák és a műszaki-természettudományi tárgyakat oktató pedagógusok.

„A Műegyetem számára meghatározó jelentőségű annak ébren tartása, hogy itt magas színvonalú a képzés, és az itt végzettek a szakma legkiválóbbjai. Önök egytől egyig megmutatták azt, hogy ezen az úton járnak” – jelentette ki a már hagyományosnak mondható díjátadó ünnepségen a Műegyetem rektora. Péceli Gábor köszöntőjében annak a reményének adott hangot, hogy „a megkapott elismerés tovább lendíti a díjazottakat azon az emelkedő pályán, amelyen elindultak.”

Az elmúlt években komplex ösztöndíjrendszerré fejlődött Pro Progressio Alapítványt 1996-ban a Műegyetem Baráti Köre indította útjára. Mindenkori céljuk a tehetséggondozás és az innováció támogatása. Az BME rektorának szavai szerint „a tehetségek elismerésének lehetőségei  nem mindig adottak az egyetem falai között”, ezért is tartja fontosnak az alapítvány és a „nagyszerű vállalati partnerek” segítségét az intézmény törekvéseinek megvalósításában és a hallgatók támogatásában. A diákok mellett az alapítvány fontosnak tartja azon középiskolák és tanárok támogatását, akik jelentős mértékben járulnak hozzá a műszaki és a természettudományi tárgyak népszerűsítéséhez.

A jutalmazott középiskolák és pedagógusok munkája azt az egyszerű üzenetet hordozza, hogy „ők megtették az országért, a jövő műszaki értelmiségének a felneveléséért, amit meg kell tenniük”– fogalmazta meg Hoffmann Rózsa közoktatási államtitkár, aki üdvözlő levelében a „társadalom bíztató példájának” nevezte az alapítvány kezdeményezését.

„Megfelelő szintű középiskolai oktatás nélkül a felsőoktatás „csupán félkarú óriás lenne” – hangsúlyozta ünnepi beszédében Jobbágy Ákos rektorhelyettes, aki hallgatóságát a Magna Charta Universitatum iránymutatására emlékeztette: „az egyetemeknek ma már a társadalom egészét kell szolgálniuk.” (A nyilatkozatot 388 egyetemi rektor írta alá 1988-ban Bologna-ban – a szerk.) Az „elefántcsonttornyot” elhagyva együtt kell működniük a leendő munkáltatókkal, a megrendelőkkel és a középiskolákkal. „A tanítás hivatás és nem munka, ezért tesszük örömmel, míg a munkánkat csak kötelességként” – fogalmazta meg a BME oktatási rektorhelyettese, aki azt kérte a jelenlévő pedagógusoktól, hogy „hagyják diákjaikat önállóan felfedezni és megoldani a körülöttük lévő problémákat”, foglalkoztassák őket csoportmunkában és tudatosítsák bennük az emelt szintű érettségi fontosságát. Csak így lehet az egyetemi tanulmányokra felkészülni – vélekedett. Jobbágy Ákos arra bíztatta a középiskolásokat, hogy a felvételi jelentkezés kitöltésekor első helyre az „álmaikat” írják be. „Ide nemcsak a csillagos ötösök tudnak bejutni” – nyomatékosította.

Az alapítvány nem életműdíjakat ad, olyan fiatal pedagógusok jutalmazása a célunk, akik „ledöntenek minden tanári pályával kapcsolatos előítéletet” – jelentette ki Pakucs János, a kuratórium elnöke az ünnepségen. Elmondta: a jelenlévő pedagógusok az ország különböző pontjairól, a legkülönfélébb típusú intézményekből érkeztek. A díjazottak között egyetemi gyakorlóiskola, gimnázium, egyházi intézmény mellett az elmaradottabb régiókból érkezett intézményt is találni.

A hátrányos helyzetű diákok segítésében elengedhetetlen az intézmények közötti együttműködés. „A tehetség, a tudás, a lehetőség úgy jelenjen meg, hogy ebben a választás legyen a döntő és nem a sors” – hangsúlyozta Vajta László, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja. „Mi akkor tudunk jó egyetem lenni és jó szakembereket képezni, ha az Önök tanítványaiból minél többen, minél jobban előkészített tudással érkeznek az intézmény falai közé” – figyelmeztetett a BME VIK vezetője a középiskolai oktatás jelentőségére.

Az alapítvány a BME „legkiválóbb” 31 hallgatóját a Pro Progressio, a HUAWEI, a Siemens és a Csiby Sándor emlékére alapított ösztöndíjakkal jutalmazta a felajánlók képviselőinek jelenlétében. A díjazottak között 13 középiskola és 10 pedagógus kapott helyet, akik a középiskolások műszaki és természettudományi érdeklődésének erősítésében végeztek kiemelkedő szakmai munkát.

Pro Progressio Diplomaterv ösztöndíj - Msc hallgatók

Lukács András - Építőmérnöki Kar. Diplomaterv címe: Zajcsökkentő hatású kopóréteg típusú aszfaltkeverékek tervezése, vizsgálata

Lehotzky Dávid - Gépészmérnöki Kar. Diplomaterv címe: Digitally controlled cutting processes

Zsigmond Ármin - Építészmérnöki Kar. Diplomaterv címe: Ostrom – Művészeti alkotóház, Eger, belváros

Maróti Árpád Tamás - Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Diplomaterv címe: Navigációs algoritmusok valós roboton vizsgálata

Capras Dávid - Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar. Diplomaterv címe: A budapesti városi közösségi közlekedés járműfenntartási rendszermodelljéhez szükséges paraméterek meghatározása alrendszerek vizsgálatával

Fényes Gergő László - Gazdasági és Társadalomtudományi Kar. Diplomaterv címe: A világ kávépiacának elemzése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro Progressio Szakdolgozat ösztöndíj - Bsc hallgatók

Sági Szilvia - Építőmérnöki Kar. Szakdolgozat címe: Bitumenek gyártás, beépítés hatására történő öregedésének vizsgálata

Kunsági-Máté Éva - Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar. Szakdolgozat címe: Új, xantphos típusú ligandummal rendelkező arany(I) komplexek lumineszcendiájának vizsgálata

Tomis Zsolt - Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Szakdolgozat címe: Vivado szintézis alkalmazása

Széky Krisztina - Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar. Szakdolgozat címe: A légi áruszállítás folyamatai és fejlesztési lehetőségeinek kialakítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro Progressio doktorjelölti ösztöndíj

Juhász Péter - Építőmérnöki Kar, Építőanyagok és Mérnökgeológiai Tanszék, BME Vásárhelyi Pál Doktori Iskola doktorjelöltje. Kutatási terület: Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem – Kőzetek időállósági tulajdonságainak változása mikrobiológiai szilárdítás hatására

Kolumbán Sándor - Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék, Informatikai Tudományok Doktori Iskola doktorjelöltje. Kutatási terület: Rendszer identifikáció, paraméter becslés és sorbanállási modellek analízise

Kling Sándor - Gépészmérnöki Kar, Géptervező Tanszék, Pattanyús Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola doktorjelöltje. Kutatási terület: Üreges üvegszál erősítő polimer kompozitok

Steiner Henriette – Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Irányítástechnikai és Informatikai Tanszék, Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola doktorjelöltje. Kutatási terület: Optikai követéses vizsgálatok lefolytatása különösen az emberi mozgás, biomechanika területén

 

HUAWEI ösztöndíjasok: Brájer Attila (villamosmérnök MSc), Czimer Kristóf (villamosmérnök MSc), Dóczi Miklós (villamosmérnök MSc), Gombor Tamás (villamosmérnök MSc), Horváth Bálint Péter (villamosmérnök MSc), Horváth Róbert (villamosmérnök MSc), Karkus Péter (villamosmérnök MSc), Kiss Dóra (villamosmérnök MSc), Seller Bálint (villamosmérnök MSc), Szabó Gábor (villamosmérnök MSc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csibi Sándor ösztöndíjas: Csikor Levente – Villamosmérnöki Kar Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

 

Siemens Diplomaterv ösztöndíjasok:

Antali Máté – Gépészmérnöki Kar (MSc): Dynamics of rolling railway wheelsets (Vasúti kerekek gördülésének dinamikája)

Gyömbér Alexandros Zoltán – Villamosmérnöki Kar (MSc): Az optikai vevőkészülékek tulajdonságainak és méréstechnikájának vizsgálata

Andrejszki Tamás – Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (MSc): Rugalmas közlekedési rendszer költség-haszon elemzése kinyilvánított preferencia vizsgálat alapján

Siemens Szakdolgozat ösztöndíjasok:

Szakállas Anna - Gépészmérnöki Kar (BSc): Vegyes hálózatok csillagpontkezelési alternatívái

Féderer Balázs – Villamosmérnöki Kar (BSc): Automatizált mérőrendszer fejlesztése búza mikotoxin tartalmának meghatározásához

Siemens támogatás hallgatói szakmai szervezeteknek:

BME Mechatronikai Szakosztály – Gépészmérnöki Kar: Mechatronikai laborfejlesztés és szabályozástechnikai demo rendszer fejlesztés

Közlekedésésmérnöki Szakkollégium – Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar: Könnyűszerkezetes vasúti jármű építése – villamos motor

Energetikai Szakkollégium - Gépészmérnöki Kar/Villamosmérnöki: A szakkollégium munkájának támogatása a rendszeres szakmai és vitafórumok megrendezésében

Simonyi Károly Szakkollégium – Villamosmérnöki Kar: LEGO Irányítástechnikai labor fejleszté

 

Pro Progressio díjak 2013

Középiskolák

Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, Békéscsaba
Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest
Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium, Vác
Dobó István Gimnázium, Eger
ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, Budapest
József Attila Gimnázium, Makó
Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma, Kiskunhalas
Lovassy László Gimnázium, Veszprém
Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon, Gödöllő
Szent István Gimnázium, Budapest
Tiszavasvári Középiskola Váci Mihály Gimnázium Tagintézmény, Tiszavasvári
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa
Városmajori Gimnázium, Budapest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro Progressio díjak 2013

Pedagógusok

Bíró István (fizika) Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
Gilicze Tamás (matematika-informatika) Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola a Csongrádi Oktatási Központ Tagintézménye, Csongrád
Kiss Gergely Botond (matematika -fizika) Piarista Gimnázium, Budapest
dr. Koncz Gábor (biológia) Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, Kisvárda
Kovács Attila Andrásné (matematika -fizika) Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
dr. Krakomperger Zsolt (biológia-környezet) Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, Debrecen
Szilágyi Balázs (matematika -fizika) NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely
Szittyai István (matematika -fizika) Németh László Gimnázium és Általános Iskola, Hódmezővásárhely
Tóth Edina (matematika -kémia) Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola, Budapest
Veizer Valéria (matematika -kémia) Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Aszód

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MA -

Fotó: Philip János