Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Fókuszban a kreativitás és a korszerű gazdálkodás

2013. 11. 04.

Az innovációmenedzsment területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó doktoranduszokat és MSc hallgatókat díjaztak a Műegyetemen.

Megtisztelő kötelességünk megemlékezni a BME meghatározó professzorairól – hangsúlyozta Péceli Gábor rektor azon az ünnepségen, amelyet Harsányi István születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett a Manager Képzés Alapítvány, a Pro Progressio Alapítvány, valamint a Heller Farkas Alapítvány. Harsányi István élete egybeforrott a mérnökök gazdasági, szervezési és vezetési ismereteinek oktatásával, publikációi ma is időtállók a vezetéstudományi oktatásban.

Ha nincs Harsányi professzor, talán ma Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar sincs a Műegyetemen – fogalmazott Kövesi János, a kar dékánja, egyben a Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék vezetője. 1948 után a BME-n nem volt intézményesített szervezete a korszerű gazdálkodás és az ipari vezetés diszciplínáinak, csak néhány magántanár tartott ilyen tárgyú előadásokat, ezért egyre sürgetőbben jelentkezett az igény önálló gazdasági tanszék létrehozására – ismertette Kövesi János. Ezt a szükségszerűséget ismerte fel Harsányi István, aki 1949-ben kezdeményezte az Üzemi Tervgazdaságtan Tanszék létrehozását, amelyet kétszer is vezetett és ahol haláláig dolgozott. Olyan oktatási formákat honosított meg a Műegyetemen, amelyek évtizedeken át jelentették a mérnökök gazdasági-szervezési-vezetési továbbképzésének országosan elismert bázisát, majd a műszaki menedzser képzéshez is mintául szolgáltak.

Harsányi István tudományos kutatói tevékenysége fókuszában a hazai ipari, vállalati vezetéstudomány kifejlesztése és elméleti megalapozása állt – mutatott rá Kövesi János. Bátran fordult új témakörök felé: az ő nevéhez fűződnek a vezetéstudományi oktatásban bevezetett szociológiai, pszichológiai, ergonómiai, jogi és egyéb humán témák – tette hozzá a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar vezetője.

Pakucs János, a Pro Progressio Alapítvány kuratóriumi elnöke a széleskörű szakmai összefogást méltatta beszédében. Az emlékülésen a munkatársak nevében Gyökér Irén egyetemi docens (BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék), a volt tanítványok nevében Gaál Zoltán egyetemi tanár (Pannon Egyetem) emlékezett a tudós professzorra, aki kortársait megelőzve kezdett foglalkozni a szellemi munka értékével, a kreativitás és az innováció szerepével a vállalati vezetésben. Munkatársai, tanítványai úgy emlékeznek rá, mint aki mindig erősítette elhivatottságukat, és akinek céltudatossága példaként áll előttük. Lánya, Talyigás Judit pedig az életvidám, sokat kiránduló apáról emlékezett meg.

Az emlékére alapított díjat 2013-ban 3 PhD hallgató és 6 egyetemi hallgató vette át. A BME rektora azt kérte a fiatal kutatóktól, hogy tartsák szem előtt a professzor szellemiségét, értékrendjét további pályájuk során. Dobák Miklós, a Budapesti Corvinus Egyetem intézetigazgatója, a Manager Képzés Alapítvány kuratóriumi elnöke „sikersztorinak” nevezte a díjat, hiszen az elmúlt két évtizedben több mint 400 pályázat érkezett be, amelyek elbírálásakor a zsűri mindig az innovációt állította középpontba. A díjnak ma már rangja van – fogalmazott.

HARSÁNYI ISTVÁN PH.D DÍJ
Bak Árpád (Szent István Egyetem, Műszaki Tudományok Doktori Iskola): A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitásának vizsgálata
Uzonyi-Kecskés Judit (BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék): Termelés-szimulációs játék kiértékelésének újszerű megközelítése relatív hatékonyságvizsgálat alkalmazásával
Király András (Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola, Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék): Döntéstámogató rendszerekben alkalmazható számítási intelligencián és adatbányászaton alapuló algoritmusok

HARSÁNYI ISTVÁN HALLGATÓI DÍJ
Nagy Nikolett (Pannon Egyetem, Szervezési és Vezetési Tanszék): Scrum módszertannal működő TransportX szoftverfejlesztési projekt kiadási folyamatának racionalizálása Kanban módszertani elemekkel
Dr. Keserű Barna Arnold (Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar): Védjegyátruházás és iparjogvédelem hazai és nemzetközi viszonylatban
Kocsi Péter Gábor (Pannon Egyetem, Szervezési és Vezetési Tanszék): Projektek kockázatelemzése és érzékenységvizsgálata egy pénzügyi szolgáltatónál
Nyikos Annamária (Pannon Egyetem, Szervezési és Vezetési Tanszék): Termelési folyamat racionalizálása egy nyomdaipari vállalatnál
Keresztesi Luca Éva (Budapesti Corvinus Egyetem): A növekedési cikluson túl: Revitalizáció egy érett szervezetben
Kurbucz Marcell Tamás (Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar): Emberi erőforrások optimális kiválasztásának vizsgálata a projekttervezésben.

B.K.

Fotó: Philip János