Akadémikus lett Czigány Tibor, a BME Gépészmérnöki Kar dékánja

A professzor Kompozit szerkezeti anyagok tönkremenetele, avagy az anyag hal(l)hatatlan hangja címmel tartott akadémiai székfoglalót.

Napjaink meghatározó szerkezeti anyagai a polimer kompozitok, köszönhetően azok kiváló mechanikai tulajdonságainak, kis sűrűségüknek, korrózió- és vegyszerállóságuknak, jó csillapító és szigetelő képességüknek. További előnyük az a mérnöki szabadság, amelynek köszönhetően akár szélsőséges méretű termékek is készíthetők belőlük. Ezt a kiváló szerkezeti anyagot nemcsak sporteszközöknél alkalmazzák, és nemcsak a járműipar használja előszeretettel, hanem alkalmazza az építőipar, az elektrotechnika, az energetika, az orvostechnika, és szinte az élet valamennyi területén megtalálhatóak. A polimer kompozitok olyan összetett szerkezetei anyagok, ahol a szívós mátrix és a nagyszilárdságú erősítőanyag között kiváló adhéziós kapcsolat van. Hallatlan előnye ennek a szerkezeti anyagnak, hogy az erősítőszálak megfelelő irányításával szinte tetszőleges tulajdonságú anyag készíthető belőle. Ugyanakkor mind a mátrixnak, mind az erősítőanyagnak meghatározott funkciója van, a mátrix védi és összetartja a szálakat, valamint közvetíti a terhelést, míg a szálak felveszik a terhelést. Ez a hatékony funkciómegosztás akadályozza meg a kompozit szerkezeti anyagok hirtelen tönkremenetelét.

Az előadásban bemutatásra kerülnek a polimer kompozitok alkalmazási lehetőségei, a jellemző tönkremeneteli módok és formák, valamint a határfelületi adhézió jelentősége. Bemutatásra kerül továbbá az akusztikus emissziónak, mint roncsolásmentes anyagvizsgálati módszernek a szerepe a polimer kompozitok minősítésében. A szerkezetek igénybevételekor, az alakváltozási-, a repedésterjedési- és a törési folyamatok következtében energia szabadul fel, amelynek során akusztikai kisugárzás lép fel, amelyet az anyagon végighaladó ultrahang tartományú hanghullám kísér. Ezeket az emberi fül számára nem hallható hanghullámokat detektálva tudjuk becsülni a szerkezetek állapotát és várható élettartamát.

Forrás: mta.hu
 

Czigány Tibor gépészmérnöki diplomáját 1988-ban a Műegyetem Gépészmérnöki Karán szerezte. A tanársegéd éveket követően 1991 és 1997 között több alkalommal az Universität Kaiserslautern, Institut für Verbundwerkstoffe meghívott vendégkutatója. A Gépészmérnöki Kar Polimertechnika Tanszékének 2001-től vezetője. A Kar dékáni tisztjét 2012-től tölti be. Megjelent publikációinak száma meghaladja a kétszázat.

Kutatási területei:

 • Üveg-, szén-, bazalt-, len-, kender- és kerámiaszál erősítéses polimerek vizsgálata
 • Környezetben lebomló és szervezetben felszívódó polimerek és kompozitjaik
 • Fém gépszerkezeti elemek helyettesítése polimer kompozittal
 • Repedés keletkezés és terjedés körülményeinek vizsgálata kompozitokban
 • Kompozitok akusztikus emissziós vizsgálata
 • Polimerek hegesztése és hegeszthetősége
 • Hibridkompozitok kifejlesztése
 • Polimerek és kompozitjaik újrahasznosítása
 • Új kompozit anyagok és technológiák

Tudományos fokozata és címei:

 • 1994 Egyetemi doktori értekezés, Budapesti Műszaki Egyetem: Erősített polimerek tönkremenetelének vizsgálata (summa cum laude)
 • 1997 PhD értekezés, Budapesti Műszaki Egyetem: A károsodási zóna kialakulása és a repedésterjedés erősített polipropilén rendszereknél
 • 2002 Habilitáció, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: Polimer és polimer kompozit szerkezeti anyagok tönkremeneteli folyamatai
 • 2005 MTA doktori értekezés: Bazaltszálas hibridkompozitok
 • 2013 MTA levelező tagja

Díjai, elismerései, ösztöndíjai:

1998 Rektori Dícséret
1998 Magyar Tudományos Akadémia, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2000 Oktatási Minisztérium, Széchenyi Professzori Ösztöndíj
2001 Gépipari Tudományos Egyesület, Műszaki Irodalmi Díj
2003 TDK Munkáért Emlékplakett
2003 Oktatási Minisztérium, Széchenyi István Ösztöndíj
2004 Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Ösztöndíj
2005 Mestertanár Aranyérem kitüntetés (OTDT)
2005 Pro Progressio Alapítvány Oktatói TDK különdíj
2005 Oktatási Miniszter elismerő oklevele a 2005 évi Ifjúsági Bolyai díjas témavezetéséért
2006 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Öveges József ösztöndíj
2009 Gépipari Tudományos Egyesület, Egyesületi Érem Kitüntetés a Technika Fejlesztéséért
2010 MTA levelező tagjelölt
2011 MTA elnökének és Nemzeti Erőforrás Miniszternek elismerő oklevele a 2011. évi Pro Scientia Aranyérmes diák témavezetésért
2011. évi Pro Scientia Aranyérmes diák témavezetésér
2011Pro Progressio Alapítvány OTDK Oktatói Ösztöndíj
2011 Gépipari Tudományos Egyesület, Egyesületi Érem Kitüntetés tudományos társadalmi munkáért
2012 Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj
2012 Ipolyi Arnold Díj (OTKA)
2012 Gépészkar Kiváló Oktatója Díj
2013 Gépipari Tudományos Egyesület, Egyesületi Érem Kitüntetés tudományos társadalmi munkáért

Fotó: Philip János
- MA -