BMe Kutatói Pályázat - Ismeretterjesztés és nemzetköziség

A díjazott pályaművek betekintést nyújtanak a sikeres doktori témákba és széles körben jelenítik meg a Műegyetem kutatási területeit.

Ez a pályázat elősegíti mind a hazai ismeretterjesztést, mind pedig a BME kutatási témáinak nemzetközi szinten történő nívós megjelenítését –  fejtette ki Mihály György, az Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság (EHBDT) elnöke a bme.hu kérdésére. A professzor közölte: a BMe kutatói pályázat felhívására idén 28 doktorandusz hallgató nyújtott be internetes anyagot.

Az EHBDT 2010 óta hirdet pályázatot évente egyszer a kutatási eredmények szélesebb körű megjelenítésére, az egyes kutatási területek bemutatására az interneten keresztül. Első alkalommal 19 hallgató és 6 tudományos műhely pályázata érkezett be.
2011-ben 24 hallgató és 4 tudományos műhely/labor pályázott. Tavaly pedig már 42 hallgató nyújtott be pályaművet. A BMe Kutatói Pályázat pénzzel is jutalmazza a sikeres doktori témák művelőit, valamint a BME portálján közvetlenül láthatóvá teszi az eredményeiket.

Idén az első díjat két doktorandusz hallgató érdemelte ki.

Simonovics János a Gép- és Terméktervezés Tanszék doktorandusza, pályázatának címe: Teherviselő állcsont rekonstrukció végeselemes modellezése. Pályaműve összefoglalója szerint a legtöbbször tumoros betegségekből eredő állkapocs és állcsont repozíciója és fixálása valamilyen implantátumos rögzítési technológiával az orvosi gyakorlatban gyakori probléma. A fiatal kutató célja az egyenes csonton történő rekonstrukciós megoldások előzetes vizsgálata részleges, tetszőleges geometriájú rezekciók kialakításával. Kutatásának fő témájaként az állkapocs-rekonstrukcióknál legtöbbször használt általános rekonstrukciós lemezes technikákat vizsgálja végeselemes módszerrel.

Tarcsay Ákos a Richter Gedeon Nyrt. kutatója, a BME Oláh György Doktori Iskola hallgatója, pályázatának címe: Számításos modellek a gyógyszerkutatás támogatására. A gyógyszerkutatás alapvető célja olyan hatékony és biztonságos vegyületek előállítása, amelyek egy-egy adott betegség gyógyításával jelentősen hozzájárulnak az emberi életminőség javításához. A fiatal kutató számítási módszerek kidolgozását és jellemző összefüggések feltárását tűzte ki célul a sokdimenziós optimalizálási feladatot jelentő gyógyszerkutatásban a gyógyszer-jelölt vegyületek hatékony és racionális tervezésének segítésére.

Második díjban hárman részesültek:
Kiss Nóra Zsuzsa a Szerves Kémia és Technológia Tanszék doktorandusza, pályázatának címe: Környezetbarát szintézismódszerek kidolgozása mikrohullámú technika alkalmazásával.

Szabó Áron Dénes a Távközlési és Médiainformatikai Tanszék doktorandusza, pályázatának címe: Optikai távközlő rendszerek nemlineáris eszközeinek matematikai modellezése és kísérleti vizsgálata.

Zsarnóczay Ádám a Hidak és Szerkezetek Tanszék doktorandusza, pályázatának címe: Kihajlásbiztos merevítőrudak tervezési eljárásának értékelése kísérleti és numerikus eredmények alapján.
 
A harmadik díjat négy doktorandusz kapta:
Bagi Péter, a Szerves Kémia és Technológia Tanszék doktorandusza, pályázatának címe: Újszerű platina-katalizátorok szintézise és alkalmazása enantioszelektív hidroformilezési reakciókban

Csapó Tamás Gábor, a Távközlési és Médiainformatikai Tanszék doktorandusza, pályázatának címe: Statisztikai parametrikus beszédszintézis kiegészítése irreguláris zönge modellel

Farkas Dávid, a Kognitív Tudományi Tanszék doktorandusza, pályázatának címe: A rugalmasság szintjei: a percepciótól a személyiségig 

Juhász Péter, az Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék doktorandusza, pályázatának címe: Biomineralizáció hatása porózus mészkőre 

A bírálóbizottság ezen kívül hat pályázó munkáját javasolta nyilvános megjelenésre. A pályázók témájának részletes bemutatása a BME Doktori honlapon olvasható.