Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

„A TDK munka nem egy földtől elrugaszkodott fantazmagória”

2013. 11. 28.

A BME évente konferenciát rendez a TDK munka eredményeinek bemutatására. Villáminterjúk a műegyetemi TDK Bizottság tagjaival a novemberi rendezvény után.

„A TDK a kormányzati és oktatási szinten is, a kiemelten fontos tehetséggondozás egyik alappillére” – jelentette ki Veress Árpád, az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság (ETDB) elnöke. „A TDK munka nem egy földtől elrugaszkodott fantazmagória. A magasan kvalifikált dolgozatok elbírálásakor külön szempont, hogy a tudomány vagy az ipar számára hasznos legyen – tudtuk meg. A versenyen való eredményes szereplés a jelentős anyagi juttatás mellett más előnyökkel is jár. A hallgatók részvétele azonban az ezredforduló utáni lassú emelkedést követően az elmúlt pár évben újra stagnál vagy csökken. Az ETDB elnöke a probléma forrását a kommunikációban látja. „Az oktatóknak jobban kellene népszerűsíteniük a TDK-t a hallgatóik körében, nem csak kitenni a faliújságra” – nyomatékosítja. A TDK-n való részvétel plusz munka, de extra pontot jelent a mesterképzésre jelentkezéskor, kapu az OTDK-ra és a tudományos pályára. Eredményeit továbbfejlesztve a hallgató a diplomamunkájában is felhasználhatja TDK dolgozatában megszerzett tapasztalatait. A cégek sokszor előnyben részesítik a TDK-n szerepelt hallgatókat, hiszen a verseny jól mutatja a diákok alkalmasságát az önálló munkára.

 

Az Építőmérnöki Karon a „korábbi évek trendjéhez illeszkedően folyamatosan emelkedik a beadott dolgozatok száma” – tudtuk meg a kari Tudományos Diákköri Bizottság (TDB) elnökétől. Takács Bence szerint az előadásokat a fontos és divatos témák sokszínűsége jellemezte.

Kovács Ádám, a Gépészmérnöki Kar TBD elnöke bizakodóan néz a jövőbe. „Egyre erősebb az elkötelezett, kutatásban aktív, fiatal oktatói gárda, amelynek tagjai vonzzák a hallgatókat. A szakmai átlagszínvonal egyenletesen magas, karunkon egyre több a plusz munkát vállaló, jó képességű hallgató” – jelenti ki. A BSc-s hallgatókat elsősorban a TDK-val szerezhető extra pontok motiválják, de megfigyelhető, hogy nő az MSc-s dolgozatok száma is – hangsúlyozza.

„Az utóbbi években megerősödött a hallgatók elköteleződése, tudatosabban készülnek, jobban tisztában vannak a vállalt feladatok mennyiségével és komolyságával. A végigvitt dolgozatok minőségi és kidolgozottsági szintje magasabb. A tendencia pozitív” – összegzi Vukoszávlyev Zorán, az Építészmérnök Kar TDB elnöke. Az idei évtől a hazai és nemzetközi konferencia-gyakorlatban is jellemző szerzői korlátot építettek be. A kari TDB elnöke szerint egy-egy dolgozat elkészítésének ideje átlagosan 4-6 hónap. A hallgatók egy része ugyanakkor nem képes tartani a szoros határidőt és „lecsúszik a részvételről”. Vukoszávlyev Zorán tapasztalata, hogy a megoldást a felkészülési idő kiterjesztése jelentené, a „korai jelentkezéssel tudatosítani lehetne az elvégzendő feladat súlyát.”

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon idén nagy hangsúlyt kaptak a gyógyszeripari és biotechnológiai alkalmazásokkal, valamint a modern anyagtudományi kutatásokkal kapcsolatos témák. Hórvölgyi Zoltán kari TDB elnök a bme.hu kérdésére elmondta, a hallgatói részvétel a többciklusú képzés bevezetését követően jelentősen megemelkedett. Hórvölgyi Zoltán szerint a diákokra ösztönzőleg hat, hogy az MSc, valamint a PhD felvételinél beszámítják a TDK-n elért eredményeiket.

A Műegyetem hallgatói összesen 72 szekcióban indultak az idei TDK versenyen. A statisztikai adatok feldolgozása jelenleg is tart. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a beiratkozott hallgatók átlagosan 3,3%-a vesz részt később a rangos megmérettetésen.

A Villamosmérnöki és Informatikai Karon az elmúlt években a hallgatói részvétel szintén folyamatosan emelkedik, de a kétciklusú képzés bevezetése előtti 120 dolgozatszámtól még messze vagyunk – számolt be Németh Géza kari TDB elnök. Az oktató szerint az emelkedő tendencia a motiváltabb BSc hallgatók mellett az erősödő MSc képzésnek köszönhető.

A Járműmérnöki és Közlekedésmérnöki Kar jövőbeni stratégiai célként „a hallgatók által kevésbé ismert vagy preferált területek megismertetését, a TDK dolgozatok magas színvonalának megtartását és növelését” tűzte ki – tudtuk meg Kovács Gábor kari TDB elnöktől. Az oktató hozzátette, a benyújtott dolgozatok és pályázó hallgatók számában idén kismértékű emelkedés tapasztalható náluk.

Természettudományi Kar TDK Bizottsága idén teljesen megújult, de a változások nem befolyásolták a rendezvényt. „Idén jóval kevesebb hallgató versenyezett, mint tavaly” – tudtuk meg Erdei Gábortól, a kari TDB elnökétől. Az okok között az OTDK két éves ciklusa szerepel, a két OTDK közötti évben jellemzően alacsonyabb az érdeklődés.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon az elmúlt évekhez képest szintén enyhén csökkenő tendencia figyelhető meg a TDK-ban résztvevők számát tekintve. A dolgozatok jellege és színvonala továbbra is kiemelkedően – tudtuk meg Topár Józseftől, a kari TDB elnökétől. A kar idén első alkalommal várta angol nyelvű Sustainability Economics and Management szekciójában a kutatni vágyó külföldi hallgatókat is (az erről szóló beszámoló szintén olvasható a bme.hu-n – a szerk.). A kar diákjai mellett idén összesen 31 mérnökhallgató is adott be a GTK tématerületéhez tartozó dolgozatot. A PhD szekció tudományos műhelyének résztvevői „versenyen kívül” indultak, díjazásban nem részesültek – hívta fel a figyelmet Topár József.

A Műegyetem az 1952-es kezdetektől rész vesz országos tudományos diákköri mozgalomban. Az idők során a szervezeti felépítésben, az irányítási rendszerben, az anyagi elismerések módjában bekövetkezett változások nem érintették az eredeti célkitűzést. A megmérettetésre bármelyik BSc-s és MSc-s hallgató önként jelentkezhet, de tanári jóváhagyás szükséges. A konzulens feladata a szakmai irányvonal kijelölése,  a tudományos kritériumok meghatározása. A műegyetemi TDK tevékenység karonként eltérő, „a szakmai jelleghez idomulva”.

A BME évente konferenciát rendez a TDK munka eredményeinek bemutatására. A dolgozatokat független bíráló minősíti kötött szempontok alapján. A hallgatók a kari szervezésű szekciókban előadást tartanak zsűri előtt az elkészült pályaműről. Az Egyetemi Hallgatói Képviselet dolgozatonként 20.000 Ft-tal támogatja a TDK Konferenciát. Az első három helyezett mellett rektori különdíj (karonként 1 hallgató), valamint alapítványi (Pro Progressio Alapítvány, Gábor Dénes Alapítvány) különdíjakat is osztanak. A hallgatók mellett karonként egy, „a legsikeresebbnek” minősített oktató munkáját emlékplakettel jutalmazzák.

M.A.

Fotó: Pintér Erik