Elhunyt Szepesváryné Tóth Klára, a BME nemzetközi hírű professzora

Az egyetem saját halottjának tekinti a kémikus professzort, akinek végső búcsúztatása 2013. december 18-án, szerdán 12 órakor lesz az Óbudai temető ravatalozójának nagytermében.

Az életének 75. évében, 2013. december 9-én elhunyt Szepesváryné Tóth Klára az MTA Széchenyi és Akadémiai Díjas rendes tagja, a turkui Abo Akademi díszdoktora volt. A kémiai szenzorok kutatása terén nagy nemzetközi hírnévre szert tett tudós 1975-től volt a BME egyetemi docense, 1991-től egyetemi tanára. 2003 és 2006 között az MTA-BME Műszaki Analitikai Tanszéki Kutatócsoport vezetője, 2007-től ennek kutatóprofesszora volt. Az MTA Analitikai Kémiai Bizottságának, valamint az OTKA Élettelen Természettudományi Kuratóriumának elnökeként jelentős szerepet töltött be a hazai tudományos közéletben.

Közel háromszáz tudományos publikáció és számos tanítvány, munkatárs és barát őrzi meg emlékét. Tóth Klára akadémikust a Magyar Tudományos Akadémia és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem saját halottjának tekinti.