Meghatározó az ország versenyképességének növelésében és hozzáadott-értéket teremt

Ünnepi ülést tartott a BME VIK Kari Tanácsa, amelyen mások mellett kitüntették Dale A. Martint, a Siemens elnök-vezérigazgatóját, Henk Tamás tudományos tanácsadót és Rencz Márta professzort.

„Hiszünk abban, hogy a Villamosmérnöki és Informatikai Kar az innovatív karok közé tartozik kutatási tevékenységéből, oktatási színvonalából, szervezeti felépítéséből és gazdálkodásából ítélve, így a jövőben is meg fog felelni az előtte álló kihívásoknak – ezt a gondolatot ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a BME VIK Kari Tanácsa ülésén a kar dékánja. A Vajta László vezette ünnepi rendezvény a Kari Tanács utolsó idei ülése volt, amelyen számos kitüntetést és dékáni dicséretet vettek át oktatók és diákok egyaránt.

A kar által adományozható legmagasabb elismerésben, Pro Facultate díjban részesült Dale A. Martin, a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója is. Meglepetés nekem, hogy ilyen kitüntetésben részesülök – fejtette ki köszönetnyilvánításában az elnök-vezérigazgató. A Siemens magyarországi első embere hangsúlyozta, hogy az elismerés elsősorban a vállalatnak szól, de kiemelte, hogy a meglevő személyes kapcsolatok plusz energiát jelentenek a kapcsolatok ápolásában.

A VIK 2009-ben alapította meg a kar 60 éves jubileuma alkalmából a Pro Facultate díjat. A díj a Kar érdekében végzett kiemelkedő kutatói, oktatói, szervezői és közéleti tevékenység elismerése. A kari tanács ebben az évben 3 Pro Facultate díjat adományoz.

Pro Facultate elismerést kapott rajta kívül Henk Tamás, BME VIK Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke tudományos tanácsadója, egykori tanszékvezetője, valamint Kerecsen Istvánné Dr. Rencz Márta, a BME Elektronikus Eszközök Tanszékének vezetője.

Dr. Henk Tamás több évtizedes munkásságát az alaposság, a következetesség, a lelkiismeretes és pontos felkészülés jellemezte. Oktatóként, oktatásszervezőként, tanszékvezetőként és kari bizottságok elnökeként egyaránt nagy odaadással és felelősséggel végezte munkáját, jelentősen hozzájárult az egyetemi oktatás színvonalának emeléséhez, az egyetem hírnevének öregbítéséhez.

Dale A. Martin 2010-ben lett a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója. 2013-tól a Német - Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke. Vezetése alatt tovább erősödött a Siemens elkötelezett szerepvállalása Magyarországon, innovatív technológiai megoldások szolgáltatójaként adva választ a XXI. sz. kihívásaira. Közvetlen személyisége, nyitottsága jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a BME VIK szoros kapcsolatokat tudott kiépíteni nemcsak a hazai, de az anyavállalat megfelelő részlegeivel is.

Kerecsen Istvánné Dr. Rencz Márta 2013 szeptembere óta a Tallinni Műszaki Egyetem díszdoktora. Kutatási területe az elektronikai, mikroelektronikai és mikro elektromechanikai rendszerek termikus problémáinak tág körét öleli fel, az eszköz szintű modellezés és szimuláció kérdéseitől a termikus tranziens méréseken át termikus anyagminősítés problémaköréig. Vezetése alatt a BME Elektronikus Eszközök Tanszéke jelentősen megfiatalodott és az elektronika-mikroelektronika termikus kérdéseinek területén világszinten jegyzett kutatóhellyé vált.

(Forrás: BME VIK)

A Műegyetem legnagyobb karának teljesítménye mindig is imponáló volt, ez a mai alkalom és áttekintés jól illeszkedik a kiváló benyomások és eredmények sorába – mondta zárszavában a BME rektora. Péceli Gábor annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a Dale A. Martin által említett energia birtokában van a kar tagjainak: a Műegyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának hozzájárulása meghatározó az ország versenyképességének és hozzáadottérték-teremtésének növelésében – fejtette ki a rektor. Felelősök vagyunk, hogy a jövőben is megálljuk a helyünket – figyelmeztetett, és „sok-sok megújuló energiát” kívánt a jövő évhez a BME VIK munkatársainak.

-tj-

Fotó: SPOT Fotókör