3D modellek a geotechnikai vizsgálatok támogatására

Az Építőmérnöki Kar Fotogrammetria és Térinformatika Tanszéke a Geotechnikai Tanszék munkatársaival együttműködve lézerszkenneres ellenőrző méréseket végzett a Budavári Sikló támfalairól.

A vizsgálatok elsődleges célja a megközelítőleg 90 méter hosszú támfalak felszínmodelljének előállítása volt, illetve a helyesen megválasztott 13 álláspontból indított mérésekkel az űrszelvény teljes felületét is sikerült modellezni. A támfal felmérésére azért volt szükség, hogy a geotechnikus és szerkezettervező szakértők számára láthatóvá váljanak a nagy kiterjedésű felületek egyenlőtlenségei és geometriai eltérései. Ezeken a felületeken szabad szemmel nehezen szűrhetők ki olyan kis, akár deciméteres különbségek, amelyek a szakértés és a tervezés szempontjából kiinduló információul szolgálhatnak. A geometria eltérések kimutatásával azonosítani lehet a kritikus helyeket, valamint a szakemberek következtetni tudnak a károsodások eredetére és típusára is.

További részletek a mérésekről a kari honlapon olvashatók.