Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

„Az E-tananyagok készítésének a tanszékek alaptevékenységévé kell válnia”

2014. 03. 05.

Az Építészmérnöki Kar Lakóépülettervezési Tanszéke két év alatt 14 témakör elektronikus feldolgozását valósította meg.

„Az építészmérnöki oktatás jelentős arányban alkotói munka, ezért a nyomtatott tankönyvekben az oktatási segédletek bizonyos részét nem vagy csak nehezen lehetett rögzíteni” – tudjuk meg a Lakóépülettervezési Tanszék vezetőjétől, aki a 2011-ben indult TÁMOP tananyagfejlesztési pályázat keretében megvalósult projekt szakmai vezetője. Perényi Tamás szerint az elkészült (képeket, videókat, animációkat és játékokat is tartalmazó) elektronikus tananyagok hatalmas előnye, hogy segítségükkel a fent említett gyakorlatorientált anyagrészeket is sikerült feldolgozni.

Az e-tananyagok másik jelentősége, hogy azok tartalmilag bármikor „könnyen” bővíthetők, illetve módosíthatók – emeli ki a Perényi Tamás, aki példaként elődje, Bitó János korábbi tanszékvezető könyvét említi. „A lakóépületek tervezése” című munka tíz éve jelent meg, s bár „az építészetben lassabban telik az idő, mint az informatikában, a mű bizonyos részei már felújításra szorultak. A módosításra most először, az elektronikus változatban nyílt lehetőségünk” – nyomatékosítja.

Kolossa József és Perényi Tamás

Kolossa József egyetemi docenstől, a projekt adminisztratív irányítójától megtudjuk, hogy korábban a tanszéken kevés kézzel fogható anyag állt az angol képzésben tanuló diákok rendelkezésére, ezért „az e-tananyagok kialakításakor tudatosan arra törekedtek, hogy a legfontosabbak a magyar mellett angol nyelven is elérhetővé váljanak.” A 14 e-tananyag közül kilenc magyarul, négy két nyelven, angolul és magyarul érhető el. Az „Energy Efficient Site Specific Planning” című tananyag az egyetlen, amit csak angol nyelven dolgoztak fel. „Lényegesnek tartottuk, hogy erről a nemzetközileg is fontos területről a hallgatók már eleve angolul szerezzék be a szükséges ismereteket” – fejti ki az oktató.

A megszületett 14 elektronikus-tananyag felépítésében a „könyveknél megszokott szerkesztési metódust követi”, de tartalmilag már egy-egy teljes szakterületet ölel fel. A feldolgozott könyvek, segédletek, és példatárak mellett az e-tananyagok „gazdag világát” jelzi, hogy az egyes témákhoz videók, animációk és interaktív játékok kapcsolódnak – mutat rá az oktató. Az egyetemi docens szerint a jövőben a felsőoktatásban is komolyabb szerepet kell kapjon a játék, hiszen „oktatáspszichológiai vizsgálatok bizonyítják, hogy az adatok memorizálására irányuló,  hagyományos képzési formákkal szemben a társasjátékok (ha az információ horizontális síkon hallgató-hallgató, nem pedig tanár-diák viszonyban hangzik el) akár 60-70%-kal is megnövelhetik a tanulási hatékonyságot.”

A LakoBOX elnevezésű, oktatássegítő memória játék karok közti együttműködéssel valósult meg. A Villamosmérnöki Kar lelkes hallgatói házi feladatként (kredit pontokért) 7-8 fajta játékot terveztek, amelyek közül egyelőre csak egy játéktípust fejeztek be teljesen – tudjuk meg. "A több pályából álló komoly témakörökre összpontosító játékok az alkotási folyamatokon túl a száraz, egzakt adatok rögzülését is segítik" – hangsúlyozza Perényi Tamás. A tanszékvezető példaként a lakóházakat emeli ki, amelyekhez kapcsolódó „adatokat (pl. mekkora lehet egy ablak vagy egy tér belmagassága) minden építészmérnöknek tudnia kell.”

Az e-tananyagfejlesztő projekt a „Tananyag-fejlesztés a lakóépületek tervezése tárgykörben, különös tekintettel a fenntartható és energiatudatos szemléletmódra” című tananyag-fejlesztési pályázat keretében valósult meg. A program különlegessége még, hogy „korábban a Lakóépülettervezési Tanszéken nem volt komoly hagyománya pályázatokon való indulásnak. Ezért alapvető kérdés volt, hogy össze tudunk-e rakni egy olyan anyagot, ami az országos mezőnyben is elismerést nyer” – fejti ki Kolossa József.

A munkában a Lakóépülettervezési Tanszék valamennyi munkatársa és több építészhallgató is aktív szerepet vállalt. A fejlesztés első szakaszában „felmértük, hogy melyek azok az anyagrészek, amelyek feldolgozásával önmagunk munkáját, a tanítást és a tanulást is segítjük” – magyarázza Perényi Tamás.

A létrejött tananyagok kinyomtathatók, valamint a beépített szűrők segítségével a tartalom a használati eszközre és formátumra optimalizáltan jelenik meg. A tananyagok a formai elfogadási vizsgálatokat követően (az elkészült e-tananyagok megfelelnek-e az előre meghatározott kritériumoknak), a pályázatban vállaltak alapján bárki számára ingyenesen hozzáférhetők lesznek a Tankönyvtár oldalán.

„Reméljük, hogy az elkészült e-tankönyvek az elkövetkezendő évek oktatásának meghatározó eszközei lesznek” – nyomatékosítja a tanszékvezető, aki a jövőbeni terveket firtató kérdésre nem határolódik el újabb pályázatoktól sem, bár első lépésként „az elkészült anyagok oktatásba történő integrálását” tartja megkerülhetetlennek.

A BME Lakóépülettervezési Tanszék tananyagainak fejlesztése a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0055 kódszámú projekt keretében valósult meg.

- MA -

Fotó: Philip János