„Minden újdonságra nyitott és gyorsan lép, ha szükséges”

Jubileumi ünnepséget rendezett a BME 75 éves Mérnöktovábbképző Intézete.

„A Mérnöktovábbképző Intézet, amely jelenleg az ország egyetlen ilyen intézménye, stabilitást és az értékmegőrzést jelent, ugyanakkor ismeretek olyan bázisa, amely rugalmasan alkalmazkodott és alkalmazkodik a világ rendkívül gyorsan változó tudományos és technikai igényeihez. Története rengeteg kiváló elképzeléssel fonódik össze, ezekre ma is büszkén emlékezhetünk” – hangsúlyozta az ünnepséget megnyitó beszédében Péceli Gábor, a Műegyetem rektora. Trautmann László, a Budapesti Corvinus Egyetem dékánja köszöntésében a műszaki és a gazdálkodási kultúra összhangjának jelentőségét emelte ki. Reményei szerint a két egyetem közötti szoros szakmai együttműködés kereteihez az intézet nagymértékben hozzájárulhat.

Benedek András, az Intézet igazgatója előadásában az alapító elődök előremutató gondolkodását méltatta az „élethosszig tartó tanulás” jelentőségéről. „A kor nagyjai, Pattantyús Á. Géza, Mihailich Győző, Bay Zoltán, Heller Farkas, Imre Sándor felismerték, hogy az új technológiák megjelenése további ismeretek elsajátítását igényli” – hangsúlyozta Benedek András. A gondolat jegyében létrehozott Mérnöktovábbképző Intézet úttörő szerepet töltött be nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi összehasonlításban is. „Sajnos a jelen nem ennyire fényes” – figyelmeztetett az igazgató. „A továbbképzések területén Magyarország az európai országok között az utolsók között kullog. Sokat kell még tennünk e helyzet javításáért, nyilvánvaló ugyanis az összefüggés a gazdasági teljesítőképesség és az ilyen típusú oktatási formák között. Különösen az utóbbi évtizedben tapasztalható, hogy újabb, nem feltétlenül a műszaki diszciplínákhoz kötődő tudáselemeket kell integrálnunk a képzésbe. Ilyenek a kommunikáció, a válságkezelés és a menedzsment. E mellett módosulnak a képzési formák is, olyan újdonságokkal kell számolnunk, mint az e-learning. A Mérnöktovábbképző minden újdonságra nyitott és gyorsan lép, ha szükséges” – ígérte az intézet vezetője.

Az ünnepséget pódiumbeszélgetés zárta Simai Mihály akadémikus, Tamás Pál professzor és Vámos Tibor akadémikus részvételével. A „Globális társadalmi transzformációk: válságok, utak és útvesztők” című beszélgetés tapasztalt és széles látókörrel rendelkező meghívottai mélyreható ismeretek birtokában vázolták fel a technológia és a társadalom egymásra hatásából fakadó ellentmondásokat, szóltak a közeli és a távoli jövő veszélyeiről és lehetőségeiről.

Fotó: Philip János