Interjúk az ünnepen díjazott műegyetemi oktatókkal 2. rész

A március 15-ei nemzeti ünnepen állami kitüntetéseket adományozott Áder János köztársasági elnök a BME oktatóinak, kutatóinak.

„Tettem a dolgom, mint mindig” – jelentette ki Tarnai Tibor, aki kimagasló kutatási eredményei, valamint iskolateremtő oktatói munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült. „Az elismerés átvételekor a családom és a pályafutásomat segítő nagy elődök, Csonka Pál, Szabó János, Fejes Tóth László, Kollár Lajos jutottak eszembe” – nyilatkozta az Építőmérnöki Kar Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék egyetemi tanára. A Széchenyi-díjas mérnök munkájában a látszólag egymástól távoli területeket a rokon összefüggések feltárása révén próbálja összekapcsolni. „Részben matematikus, részben mérnök vagyok” – magyarázta az egyetemi oktató, aki jelenleg is több projekten dolgozik. „Egy drezdai muzeológus kollégával késő reneszánsz, kora barokk-kori esztergályozott elefántcsont-műalkotásokat tanulmányozunk, amelyek készítői alkotói korukat meghaladó geometriai ismeretekkel rendelkeztek. A leggömbölyűbb poliéderek meghatározására és alkalmazására irányuló vizsgálatokban is részt veszek” – tudtuk meg.

Fotó:marcius15.kormany.hu

Dévényi László kiemelkedő kutatói és iskolateremtő oktatói tevékenységének elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át a március 15-ei ünnepségen. „Az állami kitüntetés megtiszteltetés és munkásságom legnagyobb erkölcsi megbecsülése” – jelentette ki a Gépészmérnöki Kar Anyagtudomány és Technológia Tanszék korábbi vezetője. Kutatóként továbbra is műszaki károsodás analízissel, törési folyamatokkal szeretne foglalkozni. Kötelességének tekinti oktatói tevékenysége folytatását és a fiatalok kutatásainak támogatását, „hiszen a felnövekvő generációk életpályájának segítése az idősebb nemzedékek alapvető feladata” – nyomatékosította.

Fotó: mta.hu

A Magyar Köztársasági Elnök a Magyar Ezüst Érdemkeresztet adományozta Mátyási Gyulának oktatói és kutatói tevékenysége, valamint a BME Gépészmérnöki Karán végzett több évtizedes munkája elismeréseként. A számítógépes technológiai tervezés, az automatizált gyártás, az NC (Numerical Control) technológia, a gyors prototípus-készítés, és a mesterséges intelligencia technológiai alkalmazásainak nemzetközileg elismert oktatója és kutatója hangsúlyozta, „a kitüntetés nagy megtiszteltetést jelentett, de ez az elismerés mindazon kollégáimnak is szól, akikkel hosszabb-rövidebb ideje, akár néhány évtizede együtt dolgozom.” A Gépészmérnöki Kar Gyártástudomány és -technológia Tanszék volt vezetője szerint adottságainkat nem szabad a saját érdemünknek tekintenünk, éppen ezért kötelességünk, hogy munkánkat mindig úgy végezzük, hogy attól a világ jobbra forduljon. „A másik emberben a legjobbat lássuk meg, és nyújtsuk is neki, hogy érdemes legyen a követőknek a lábunk nyomába lépniük, ahogy mi is követünk valakit.” Az egyetemi docens a betöltött 65. életévét határkőnek tekinti, „remélem, a jövőben még sokáig segíthetem a fiatalok szakmai fejlődését és tudományos kutatómunkájukat.”


Fotó: mta.hu

Takács János Gábor a járműgyártás területén az oktatás és kutatás meghonosításában és továbbfejlesztésében folytatott iskolateremtő tevékenysége elismeréseként kapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje elismerést. A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék egyetemi tanára 22 éven át volt a tanszék vezetője. Ebből az időszakból több fontos stratégiai feladatra is emlékszik: a tanszék oktatási tevékenységének korszerűsítése a járműgyártás szakirány kialakításával, a BSc és az MSc tantervek kidolgozása és bevezetése, számos szabadalom és tudományos publikáció megalkotása. „A munkatársakkal folytatott közös munka jó alkalmat adott arra, hogy a tanszék fiatal és idősebb kollégái közötti együttműködés erősödjön.” Tanszékvezetőként végzett feladatai közül leginkább arra, a magyar felsőoktatásban azóta is egyedülálló labor megteremtésére emlékszik szívesen, amely nagy jelentőséggel bír a nagy-energiasűrűségű megmunkálások (teljesítménylézerezés, plazmaszórási technológiák) területén végzett kutatásokban és oktatásban. Takács János Gábor jelenleg járműgyártási kutatásokban vesz rész: csapatával legutóbb az AUDI-val közösen zártak egy projektet. A közös munka sikerét követően az AUDI elindította a szabadalmaztatását annak a BME kutatói által megtervezett berendezésnek, amely a tömítőanyag bőrösödési idejét vizsgálja. A kitüntetett műegyetemi oktató mindemellett témavezetője egy OTKA támogatású alapkutatásnak, amelynek témája a „sugárvezetés szempontjából transzparens polimer és fém anyagú alkatrészek lézersugaras kötése”. Jövőbeli tervei között szerepel, hogy a gyorsprototípus gyártási technológiák fejlesztésében is további kutatásokat indít. „Megtiszteltetésnek tartottam a jelölést, amit a csapat elismerésének is tartok, mert csak az együttes munka, a közös eredmények adhattak erre alapot” – mondta a nemzeti ünnepen átadott díjról a Műegyetem oktatója.

Fotó: EMMI, Bartos Gyula

„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk” – idézte Penninger Antal Márai Sándor gondolatát azzal, hogy e szerint igyekszik a saját életét élni. A Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék egyetemi tanára a BME hazai és nemzetközi tudományos és ipari kapcsolatainak kiépítéséért és fejlesztéséért, valamint a jövő műszaki értelmisége nevelésében vállalt szerepe elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át. „A kitüntetés meglepetésként ért, de örömmel fogadtam. Úgy éreztem, hogy mindaz, amit az oktatás, a tudományos kutatás, valamint a fiatalabb nemzedékek nevelése területén tanárként és dékánként végeztem, azt mások is kiemelkedőnek tartják.” A műszaki tudományok doktora számos hazai és nemzetközi szervezet munkájában tevékenykedik. Fő kutatási területei az égésfolyamatok stabilitása, az égési zajforrások, a termoakusztikai lengések és a speciális tüzelőanyagok környezetbarát tüzelésének vizsgálata, valamint a biomassza energetikai hasznosítása.

Fotó: mta.hu

- MA, TZS -