„A kitartás elengedhetetlen az innováció kultúrájának kialakításához”

Őexcellenciája Ilan Mor, Izrael Állam rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete tartott előadást a BME-n „Israel as a start-up nation” címmel országa egyedi innovációs és vállalkozói környezetéről.

„Hogyan képes Izrael, viszonylag kis lélekszámú lakossága és a sok aspektusból nézve kevéssé ideális (üzleti) környezete ellenére is folyamatosan újabb és újabb start-up cégeket indítani és sikeresen működtetni? Melyek azok a tényezők, amelyek hozzájárulnak az izraeli start-upok sikerességéhez, amelyekből tanulni is lehet?” Ilan Mor nagykövet ezekre a kérdésekre adott választ előadásában. Az izraeli nagykövet méltatta országa magas színvonalú egyetemi oktatását, amelyben a kreatív, kézenfekvő feltételezések, a kereteket megkérdőjelező gondolkodás- és megközelítésmód, valamint az optimizmus a norma.

Ilan Mor véleménye szerint a fenti szemlélet elsajátíttatása a felsőoktatásban hozzájárul ahhoz, hogy az állandóan jelenlévő fenyegetések és kihívások légkörében is (túl)éljenek a kutatók-oktatók, sőt, virágzó üzleti lehetőségeket teremtsenek a folyamatos innováció segítségével. Kiemelkedő jelentőségűek ehhez a kulturális szempontból is elengedhetetlen, gondosan ápolt kapcsolati hálók és a proaktív magatartás. Ilan Mor a kitartást is létszükségletnek minősítette: „soha nem szabad feladni, még kudarc esetén sem, hiszen ez megkerülhetetlen az innováció kultúrájának kialakításában, valamit a sikeres start-upok létrehozásában.”

„Az egyénnek is felelősséget kell vállalnia az államért” – hangsúlyozta előadásában az izraeli nagykövet. Ilan Mor hozzátette, Izrael állampolgárai későbbi üzleti karrierjük során is meghatározónak tartják az említett hozzáállást, amelyet hadkötelezettségüket teljesítve és az egyéni felelősséget vállaló íratlan társadalmi szerződést elfogadva tesznek magukévá.

Az előadást a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Menedzsment és Vállalat-gazdaságtan Tanszék által oktatott Innovatív vállalkozások indítása és működtetése című tantárgya keretében tartották meg Kövesi János dékán kezdeményezésére. A rendezvényt Péceli Gábor rektor és Orbán Annamária, a GTK tudományos és nemzetközi dékánhelyettese nyitotta meg.

Az előadást az Innovatív vállalkozások indítása és működtetése című tantárgy alapító oktatója, Vecsenyi János, a European Foundation for Entrepreneurship Research ügyvezető igazgatója moderálta. A rendezvényt a tantárgy egyik társelőadója, Bedzsula Bálint szervezte.

A nagykövet egyúttal bemutatta Dan Senor és Saul Singer 2012-ben magyarul is megjelent „Startra kész nemzet – Izrael gazdasági csodájának története” című könyvét.