Gyógyszerhatóanyagok szilárd fázisainak kutatása

„Kiváló Vegyészmérnöki Tanulmányokért” elismerésben részesítette a Magyar Vegyipari Szövetség a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar vegyészmérnöki MSc szakon végzett hallgatóját.

 „A hazai vegyiparban alkalmazott új technológiákhoz új gondolatokra, új fiatalokra van szükség, akikkel versenyképesek lehetünk” – hangsúlyozta a díjat átadó Klement Tibor igazgató, a Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ) alelnöke a kar diplomaosztó ünnepségén. Az ipar kitárja a kapuit és várja Önöket – hallhatta a 282 frissdiplomás vegyészmérnök.

A MAVESZ elnöksége a magyar vegyipar számára kiemelkedően fontos, egyebek között a BME-n folyó vegyészmérnökképzés támogatására alapította meg tavaly a „Kiváló Vegyészmérnöki Tanulmányokért” díjat, amelyet minden évben egy-egy vegyészmérnöki MSc szakon végzett hallgatónak ad át, az egyetemek javaslata alapján. Olyan hallgatókat kívánnak elismerni, akik az egyetemi évek alatt folyamatosan jó tanulmányi eredményt mutattak fel, pozitívan értékelést kaptak vállalati-üzemi gyakorlaton végzett munkájukra, kiemelkedő színvonalú diplomamunkát készítettek, valamint aktívan részt vesznek az egyetem kutatás-fejlesztési tevékenységében és/vagy a tudományos diákköri munkában.

Tieger Eszter két hónapja záróvizsgázott 5,00 átlaggal. Az MSc képzés 4 féléve alatt elért kumulált tanulmányi átlaga szintén kiemelkedő: 4,96. MSc hallgatóként több hónapot töltött Prágában Campus Hungary ösztöndíjjal, a ZENTIVA k.s. - A SANOFI COMPANY gyakornokaként. TDK dolgozatával 2011-ben intézményi II. helyezést ért el. 2012-ben Köztársasági Ösztöndíjban részesült. Jelenleg a BME-VBK Oláh György Doktori Iskola PhD hallgatója, doktori tanulmányai felét Prágában, felét pedig a BME-n tölti majd.

Tieger Eszter nagyon megtisztelőnek érzi, hogy rá gondoltak a díj odaítélésekor. Kutatási területét ismertetve a bme.hu-nak a gyógyszeriparban különösen fontos jelenség, a polimorfia vizsgálatáról beszélt. A gyógyszer-törzskönyvezési hatóságok megkövetelik a hatóanyag szilárd formáinak jellemző leírását, és egy adott hatóanyag kizárólag abban a polimorf módosulatban hozható forgalomba, amelyre a hosszadalmas biológiai, biokémiai, toxikológiai, klinikai vizsgálatokat elvégezték. „Az az igazság, hogy a véletlenek összjátékaként csöppentem a polimorfia világába még BSc-s koromban, és úgy magával ragadott, hogy azóta sem tudok, és nem is szeretnék menekülni tőle” – fogalmazott a BME doktorandusz hallgatója.

Polimorfiának azt a jelenséget nevezzük, amikor egy anyag azonos kémiai szerkezet mellett egynél több szilárd formában képes kristályosodni. A polimorf módosulatok az eltérő kristályszerkezetből eredően eltérő fizikai-kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek. Az olvadáspont, oldhatóság, alakíthatóság, stabilitás terén tapasztalható különbségek jelentősen befolyásolják a hatóanyag formulálását, hatékonyságát, végső soron a biológiai hasznosulást. Mindez rendkívül jelentős gazdasági vonzattal bír, hiszen ezen alapulnak a szabadalmak (és a szabadalmi perek), a generikus verseny pedig nagy nyomást gyakorol a gyógyszergyárakra.

Tieger Eszter doktori kutatási témája a gyógyszerhatóanyagok hidrát/szolvát formáinak vizsgálata. „Ha a hatóanyag kristályrácsába víz épül be, hidrátnak nevezzük, míg ha egyéb koordinált oldószer található a rácsban, a hatóanyag szolvát formájáról beszélünk” – magyarázta a fiatal kutató. „A hatóanyagok működési folyamatainak megértéséhez a kristályszerkezetet befolyásoló kinetikai és termodinamikai tényezők átfogó ismerete szükséges” – érzékeltette a kutatás nehézségét. A frissdiplomás vegyészmérnök tervei szerint a kutatása kiterjedne a hidrát-/szolvátszűrés gyakorlati megvalósítására, az előállított szilárd fázisok – eltérő rácsszerkezetű hidrátok/szolvátok – típusának meghatározására is. „Fázisdiagramok szerkesztése révén a szilárd fázisok stabilitási határai kijelölhetők, ez alapján megelőzhetők a nem kívánt fázistranszformációk, így biztosítható, hogy a hatóanyag a készítményformulációt követően (például tablettában) is a kívánt kristályszerkezetben legyen jelen” – fejtette ki a doktoranduszhallgató.

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar diplomaosztó ünnepségén több diplomamunka-díjat is átadtak. A Pro Progressio Alapítvány és a Richter Gedeon Nyrt. díjában részesült Farkas Tamás MSc gyógyszervegyész-mérnök szakos hallgató, a Pro Progressio Alapítvány és a Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt. Sanofi Csoport díjában részesült Boros Gábor Norbert MSc gyógyszervegyész-mérnök szakos hallgató, valamint a Pro Progressio Alapítvány és az Egis Nyrt. díjában részesült Földesi Tamás MSc gyógyszervegyész-mérnök szakos hallgató. A Hallgatói Képviselet által adományozott kari Pro Juventute-díjat idén Bak Péter műanyag és száltechnológiai mérnökhallgató kapta.

-BK-

Fotó: Philip János