Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

„Egyre inkább érték a mérnök-tanári diploma”

2014. 05. 08.

Közel 140 millió forintos uniós támogatásból fejleszti a BME új rendszerű mérnöktanár-képzését, a műszaki szakoktató-képzést és a humán szakterület osztott rendszerű tanárképzését.

„Ez a feladat messze túlmutat azon, hogy megfelelő-e a pedagógus, a módszertan és a szakmai program” – jelentette ki a bme.hu kérdésére Péceli Gábor rektor a projektnyitó konferencia előtt. A BME vezetője emlékeztetett a pedagógusok meghatározó szerepére a műszaki-természettudományos pályák iránti érdeklődés katalizálásában. Péceli Gábor utalt a szakképzés korszerűsítése mellett szóló, országszerte megfogalmazódott érvekre és igényekre, hozzátéve, hogy ez a fajta képzés Műegyetemen tradicionálisan fontos szegmens. A BME rektora végül felhívta a figyelmet a szakképzés támogatása mellett a kutatás-fejlesztés-innováció további szintjein folyó munka jelentőségére.

„A Műegyetem elkötelezettsége meghatározó a szakmai tanárképzés iránt ” – jelentette ki Benedek András, a 2013-ban létrejött BME Tanárképző Központ igazgatója. A 2011-2013 közötti időszak jogszabályi rendelkezései nyomán lényegi változások kezdődtek a szakmai tanárképzésben, érintve típusait, a képzési struktúrát, a szakok rendszerét, a tanárszakok számát és a szakirányok elnevezéseit, a képzések idejét. Megváltozott a szakmai tanárképzési körbe sorolt tanárképzési szakok rendszere is – sorolta a most induló projekt szakmai vezetője. Benedek András a bme.hu kérdésére beszámolt a képzési kimeneti követelmények megalkotását megelőző intenzív vitákról, amelynek nyomán teljes körűen áttekintették és elemezték a magyar felsőoktatás szakképzéseit és pedagógusképzéseit. „Nagyon fontos, hogy a kulcspozíciókat betöltő szaktanárok, mérnöktanárok, közgazdásztanárok, szakoktatók milyen új ismerteket kapnak, és intenzív továbbképzéssel (e-learning képzések, elektronikus tankönyvek) próbálunk megfelelni a digitális kihívásnak is” – tette hozzá az igazgató.

A BME Tanárképző Központja az Óbudai Egyetemmel konzorciumban nyert 138.280.760,- Ft uniós támogatást a műszaki és human szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztésére az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív program keretében. A projekt célja a műszaki szakképzésben oktató tanárok és az egészségügyi, a gyógypedagógia és pedagógia szakos tanárok új típusú képzéseinek tartalmi és módszertani fejlesztése, a Szakmai Pedagógusképző és Szolgáltató Központ szolgáltatásainak kiszélesítése, a pedagógusképzők országos hálózati együttműködésének továbbfejlesztése.

A képzések szakmai háttere rendkívül differenciált: elektronika, informatika, bio-vegyipar, építő-építész, környezetvédelem-vízgazdálkodás, közlekedés, gépészet-mechatronika, könnyűipar, nyomdaipar, polgári és biztonságvédelem területeken egyaránt kínálnak műszaki szakoktató vagy műszaki-gazdasági tanári szakirányt. A humán szakterületen új elem a gyógypedagógiai továbbképzés, és dinamikusan fejlődnek az egészségügyi ellátási szakágak is – hívta fel a figyelmet Benedek András.

A duális szakképzési rendszerek is változásokat indítottak el, és különösen igénylik a képzők közötti hálózati együttműködést – tette hozzá. Az igazgató kiemelte, hogy az új típusú pedagógiai kihívások (pl. a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése) hozzájárultak a szakoktatásban is korszerű pedagógiai követelményrendszer megalkotásához.

Fotó: Philip János