Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Jobbágy Ákos: a Műegyetem partnerei vagyunk a társadalom egészének szolgálatában

2014. 05. 28.

A BME VIK Méréstechnika és Információs Rendszer Tanszék 60. születésnapján a fiatal munkatársak is véleményt mondtak a tanszék jövőjéről.

Hatvan év hosszú idő, de vannak olyan értékeink, amelyek kiállták az idő próbáját. Ilyen az oktatás, a hallgatók minőségi kiszolgálása, ilyen a jó tanszéki légkör és ilyen ma is erős együttműködési készségünk, valamint igényes elméleti kutatásaink mellett a megvalósítás képességének fenntartása, hiszen még mindig mérnöktanszék is vagyunk – e szavakkal nyitotta meg a BME VIK Méréstechnika és Információs Rendszer Tanszék jubileuma alkalmából tartott ünnepi ülést a tanszék vezetője. Jobbágy Ákos professzor a tanszék alapításának 60. évfordulóján az állandó értékek mellett a változásokat is sorolva azt mondta, szélesebb lett (a karéval párhuzamosan) a tanszék kompetenciaköre. Az utazás könnyebbé vált a mai oktatók-kutatók számára, akik így a nemzetközi konferenciákon és munkákban is megjelennek.

A BME VIK MIT jelentős méreteire utalva úgy fogalmazott, hogy négyszer annyian vannak a tanszéken, mint a Műegyetem által megkövetelt szakmai (tanszéki) minimum (az előírás egy egyetemi tanár, öt minősített oktató és tíz oktató munkatárs – szerk.). Jobbágy Ákos, aki egyúttal ma a BME oktatási rektorhelyettese is, emlékeztetett az 1988-ban 388 egyetem vezetői által Bolognában aláírt Magna Charta Universitatumban leírtakra. „Ma az egyetemeknek a társadalom egészét kell szolgálniuk” – áll a dokumentumban, amelyhez mára több mint 700 felsőoktatási intézmény csatlakozott. „A tanszék munkatársai partnerek ebben” – jelentette ki, arra bíztatva a tanszék barátaiként jelenlévőket is, hogy adják jelét támogatásuknak és küldjék el építő javaslataikat.

A MIT munkatársai úgy őrzik a tanszékalapító Schnell László professzor emlékét, mint a részletekre is odafigyelő, gondos vezetőét – hangsúlyozta Jobbágy Ákos. A létrehozó első utódja volt két évtizeden át a BME jelenlegi rektora. Péceli Gábor az egyetem valamennyi munkatársa nevében köszöntötte az ünneplőket, felidézve a Kari Tanács legutóbbi, ünnepi ülését, a diplomájukat sok évvel ezelőtt átvettek egymás iránt megnyilvánuló szeretetét. „Hihetetlenül fontos, hogy az egyetem nehéz anyagi körülményei között is így tudunk működni mind összegyetemi szinten, mind az egyes karokon” – tette hozzá, gratulálva a tanszéknek kiemelkedő szakmai teljesítményéhez.

A tanszék olyan, mint egy meghitt család – osztotta meg a Műszertanszéken (a MIT belső, informális megnevezése korábbi nevének, a Műszer- és Méréstechnika Tanszéknek rövidítésével – szerk.) gyakran hallható gondolatot az ünnepi közönséggel a BME VIK dékánja. Vajta László úgy vélekedett, hogy a családhoz hasonlatos formációknál nem a méret számít meghatározónak, hiszen a létszám növekedésével elkerülhetetlen, hogy kisebb csoportok alakuljanak ki. „Az összetartást az jelzi, ha közösen beszélik és oldják meg a gondokat, majd egy közös úton képesek továbbhaladni. Ez az évről évre változó tanszék összetartást mutat és itt életképes barátságok köttetnek. Ez a közös siker záloga is” – összegezte Vajta László, „még egyszer ugyanennyi” termékeny évet kívánva a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéknek.

A BME MIT kompetenciái

A Tanszék alapvető szakterületei a Beágyazott információs rendszerek, az Intelligens rendszerek és a Szolgáltatásbiztos rendszerek kutatása és fejlesztése. A tanszéki munkatársak nemzetközileg is elismert szakértők az alábbi területeken: méréstechnika, digitális technika, elektronika, orvostechnika, számítástechnika, információtechnológia és mesterséges intelligencia mindazon eszközei, elméleti és gyakorlati vonatkozásai, amelyek szoftverek, berendezések és rendszerek tervezéséhez, megvalósításához, működtetéséhez és alkalmazástechnikájához szükségesek.

A MIT kutatócsoportjai

Beágyazott rendszerek

Digitális Jelfeldolgozás Laboratórium

A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéken és jogelődjein a jelfeldolgozás a kezdetektől művelt terület volt. A nyolcvanas évek végén a Tanszéken is megjelentek az első jelfeldolgozó processzorok, és ezzel az algoritmusok valós idejű megvalósításának eszközei.

FPGA laboratórium

A nyitott architektúrájú rendszerek kutatócsoport tevékenysége az extrém nagyteljesítményű digitális jelfeldolgozás, képfeldolgozás, valós idejű videó alkalmazásoktól indulva, az összetett, alkalmazás specifikus újrakonfigurálható multi- és sok-processzoros nagyteljesítményű számítási rendszereken át az átlagos felhasználási területeket lefedő, hagyományos követelményeket kielégítő beágyazott rendszereket is magába foglalva igen széles alkalmazástechnikai körbe tartozó területeket ölel át.

Hálózatba Kapcsolt Beágyazott Rendszerek Laboratórium

A Hálózatba Kapcsolt Beágyazott Rendszerek Laboratórium (Network Embedded System Laboratory) elsődleges célja olyan kutatásokban történő részvétel, amelyek szorosan kapcsolódnak a beágyazott rendszerek vezetékes és vezeték nélkül kommunikációjához, és azok információs rendszerekhez, vagy akár az Internet-hez történő illesztéséhez.

Orvostechnika Laboratórium

A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéken és jogelődjein orvostechnikával az 1970-es évek óta foglalkozunk. Biológiai eredetű jelek feldolgozására számos készüléket fejlesztettünk (EEG, Labordiagnosztikai modul, Légzésfunkciós vizsgálókészülék, Vérgázanalizátor, Elektromiográf stb.). Új kutatási területek: az emberi mozgások diagnosztikai célú analízise és a vérnyomásmérés pontosságának növelése.

Hibatűrő rendszerek

Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport

A BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék keretein belül működő Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport 1994-ben alakult. A csoport létszáma jelenleg 22 fő (beleértve a doktoranduszokat), amelyből 6 fő rendelkezik tudományos fokozattal.

Intelligens rendszerek

A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék az 1970-es évek második felétől kezdve foglalkozott komplex mérőrendszerek tervezésével. E rendszerekre jellemző volt az összetett funkcionalitás, a komplex döntések meghozatalára való képesség, illetve a szakterülethez, szakértő felhasználókhoz igazodó, rugalmas felhasználói felület kialakítása.

Intelligens Rendszerek Kutatócsoport

A Tanszék mérőrendszerekkel foglalkozó csoportjából a kilencvenes években alakult meg az Intelligens Rendszerek kutatócsoport, melynek célja - küldetése - olyan informatikai rendszerek elemzése, szintézise, és integrálása, amelyek nagybonyolultságú, heterogén tudás reprezentációját és .szervezését igénylő feladatmegoldást támogatnak vagy akár teljesen automatizálnak. (forrás: www.mit.bme.hu)

A tanszék számos érdekes projektjét ismerhetette meg a hallgatóság a jubileumi rendezvényen.

Beágyazott rendszerek csoport:  Járműhangok osztályozása, Zongora rezonánslapok elemzése, Aktív zajcsökkentő szék, Számításigényes algoritmusok kémiai informatikai gyorsítása (génszekvenálás, molekula-adatbázisok stb.), Mérésadatgyűjtő rendszer, Mobil radar központi jelfeldolgozó egysége, hálózati kommunikációhoz kapcsolt rendszerek fejlesztése, nagypontosságú óraszinkronizáció.

Hibatűrő rendszerek csoport: Kritikus beágyazott rendszerek (pl. repülőgépeknél), IT infrastruktúra, üzleti folyamatok (felhő alapú szolgáltatások stb.). Érdekesség: a kari köztársasági ösztöndíjak egynegyedét 2013-ban e csoport hallgatói kapták!

Intelligens rendszerek csoport: Gépi tanulás és tanulórendszerek, (az emberi életminőség javítását célzó) Környezetükbe ágyazott intelligens rendszerek (pl. mozgásérzékelők), Agy-számítógép közötti interfészek, Bioinformatikai kutatások (nagy orvosbiológiai adattömegek, személyre szóló medicína, orvosidöntés-támogatás)

A rendezvénysorozat második napján a hatvan éves tanszék történetének nemcsak küzdelmes és felemelő, hanem könnyedebb napjaira is emlékezett Selényi Endre egyetemi tanár, aki – rekorderként – több mint 47 évet töltött a tanszék munkatársaként, valamint skype-on Bánsági László docens, korábbi tanszékvezető-helyettes, aki a megalakulástól kezdve kísérhette figyelemmel a tanszék kezdeti, időnként botladozó lépéseit. „A bennünket egységbe forrasztó olvasztótégely legfontosabb elemei a mérőhidak, a hibrid számítórendszerek, a Zagyva-Tarna telemechanikai rendszer, az MMT rendszer és a Schnell-könyv voltak" – sorolta a Schnell-korszak legjelentősebb projektjeit Selényi tanár úr. „Ez utóbbinak, a Schnell László szerkesztésével megszülető Jelek és rendszerek méréstechnikája című könyvnek huszonegy szerzője volt, mind a tanszékhez kötődtek és kiváló művelői voltak szakterületüknek.”

Péceli Gábor egykori tanszékvezetőként a tanszék történetét a rendszerváltással jelentkező feladatokra összpontosítva fűzte tovább. „A ’88-tól ’98-ig tartó átmeneti időszak folyamatos kihívást jelentett számunkra, mert a korábbi nagy műszeripari vállalatok megszűntek” – hangsúlyozta a BME rektora. „Kinyílt a világ, így egyszerre kellett megtartani a tanszék fiatal oktatóit, megfogalmazni az új kompetenciákat és megismerni a legmodernebb, nemzetközileg ismert technológiákat. Nekem, akinek az a feladat jutott, hogy közreműködjek a tanszék vezetésében, mindig megható és örömteli tapasztalat volt, hogy a tanszék iránti elkötelezettség, bármilyen gondunk, feszültségünk volt, úrrá lett az akadályokon, és minden problémát meg tudtunk beszélni.”

A tanszék vonzereje egyebek között az önálló munkavégzés, a jó munkatársak, az okos hallgatók, a változatos kutatási témák és a nagy szakmai szabadság – ez már abból a kérdőíves felmérésből derült ki, amelyet a tanszék fiatal kutatója, Eredics Péter végzett munkatársaival – Gönczy Lászlóval és Lazányi Jánossal – a tanszék doktoranduszainak és fiatal kutatóinak körében. A kérdésekre közel negyven anonim válasz érkezett fiatal kutatóktól, akik többek között a munkaidő beosztásáról, a doktori fokozatszerzésről, az oktatás és a kutatás kapcsolatáról, a kutatási témák egységesítéséről, a doktoranduszok miniszimpoziumainak hasznáról, a források felhasználásáról és a fizetésről mondtak véleményt. A tanszéki belső kutatást összegezve a fiatalok árnyalt jövőképe rajzolódott ki.

”Örök kérdés, hogy miért nyögvenyelős a doktori fokozatszerzés és miért nincs mindenkinek három év után doktorija?” – fogalmazta meg a fiatal kutató a legtöbbeket foglalkoztató kérdések egyikét. A doktori megszerzésének kiszámíthatóbbá tétele volt az a terület, amelyen a legtöbb segítséget várták a megkérdezettek. A válaszadók nagy része szerint „nincs elég idő rá”, van, aki úgy véli, „nincs technologizálva a fokozatszerzés, sokszor nem látszik az íve a kutatásnak, és sok a felesleges adminisztráció”. Úgy tűnt, hogy ez részben összefügg az oktatás és a kutatás kapcsolatát vizsgáló kérdésekkel: sokan kevesebb időt tudnak publikálással és kutatással tölteni, mint amennyit szeretnének, „részben azért, mert többet kell oktatniuk.”

A jövőbeli változásokról szólva a válaszadók nagy része a hallgatók felkészültségének csökkenését jósolta. Elhangzott, hogy a tanszéknek – és az egész magyar felsőoktatásnak – már nemcsak a hazai versenytársakkal kell számolni, hanem a külföldiekkel is. „Tíz éve, amikor érettségiztem, nem gondolkodtam a külföldi továbbtanuláson, ma szinte minden érettségizőtől ezt hallani” – számolt be Eredics Péter, hangot adva a fiatalok körében általános meglátásnak, hogy a tanszéknek nagyobb hazai és nemzetközi láthatóságra, kiemelkedően jó ipari projektekre, komoly publikációkra és kiváló marketingre lesz szüksége a jövőben, ha helyt akar állni az élesedő versenyben.

„A tanszék számára rendkívül hasznos eredményeket láthattunk, az itt bemutatott kérdéseket komolyan kell vennünk, nem szabad elfelejtenünk, hanem operatív értekezleten kell azokat megvitatni" – hívta fel a figyelmet a felmérés értékeire zárszavában Jobbágy Ákos, aki minden érintettnek megköszönte a tartalmas ünnepség megszervezését és a részvételt.

TJ-HA

Fotó: Philip János