Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Vágyakból valóság a Campus Hungary támogatásával

2014. 09. 08.

A Balassi Intézet 2012 ősze óta közel 8000 fő számára biztosított Campus Hungary ösztöndíjat a világ 90 országába. A BME országosan dobogós helyet szerzett a nyertes 600 pályázó számát tekintve.

 

Mintegy 18 hónap alatt összesen öt pályázati fordulóban vettek részt a BME hallgatói, a kiutazások augusztus 31-én fejeződtek be.

Moson Péter nemzetközi rektori megbízott, BME Campus Hungary intézményi koordinátor: Nagyon szépen szerepeltek a hallgatóink, hatszázan nyertek el ösztöndíjat.   Az elmúlt tanévben három-négyszáz millió forint között van az az összeg, amelyhez műegyetemi hallgatók jutottak. Ez nagyjából megegyezik az Erasmus Programon keresztül érkezett támogatással. A Campus Hungary (CH) Program újdonsága az egy-két szemeszteres külföldi tanulmányokat támogató Erasmushoz képest, hogy itt több kategóriában lehetett pályázni. A Műegyetem nemzetközi kapcsolatainak kifejezett célja, prioritása a hallgatói cserék támogatása. Így aktívan segítettük a sikeres Campus Hungary pályázást is.

Kopasz Károly, a Balassi Intézet Campus Hungary Programigazgatóság Ösztöndíjcsoport vezetője:
A Campus Hungary Program célja, hogy ösztöndíjakat biztosítson a világ összes országába rugalmasan tervezhető időtartamokkal.  A pályázók négy ösztöndíjtípus, féléves részképzés, szakmai gyakorlat, rövid és csoportos tanulmányút  közül választhattak. Ilyen rugalmas és széleskörű ösztöndíjrendszer nem létezett az országban. Nemcsak azt érdemes kiemelni, hogy a világ minden országába lehetett (a konvergencia régiókban még 2015 nyaráig lehet) pályázni, hanem azt is, hogy konkrét szakmai érdeklődéssel a partnerintézményeken kívül is tanulhatott és kutathatott a Campus Hungary ösztöndíjasa, ha volt iránta megfelelő fogadókészség. Ez utóbbiaknál az Erasmus-szal szemben a világ összes országába lehetett pályázni, intézményközi megállapodás nélkül is, míg az Erasmus csak Európában, bilaterális egyezmények megkötésével és konkrét témákban tud működni. A pályázáshoz be kellett szerezni egy angol nyelvű fogadólevelet melyben a fogadóintézménynek hivatalosan vállalnia kellett, hogy adott tevékenységre és időszakra a jelentkezőt fogadja, illetve a kint folytatott tevékenységet az ösztöndíjas időszak végén igazolja. A fogadólevelet a pályázónak önállóan – vagy a BME esetében gyakori, hogy intézményi segítséggel, hiszen pl. a tanszékeknek is nagyon kiterjedt kapcsolataik vannak – kellett intéznie. A Campus Hungary az elfogadott ösztöndíj kategória pályázat alapján keretösszeget fizet a pályázónak a célország és a kint töltött időtartam alapján.

Négy országcsoportra osztottuk a célországokat: olcsó, közepesen drága és drága európai országok, illetve az Európán kívüli országok. (Később az Erasmus is ebbe az irányba mozdult, hiszen ma már célországok szerint adandók az ösztöndíjak Európa-szerte – szerk.). Ha a tanulmányút során regisztrációs díjat, tandíjat kellett fizetni, arra külön lehetett pályázni.

Összességében ez egy sikertörténet. A BME nemcsak nagyon jól szerepelt, hanem partnerként is példamutató volt az együttműködésünk. Ez egy remek kezdet volt, örülök, hogy gyümölcsöző volt az együttműködésünk a Műegyetemmel.

Tehát, ha például egy svéd autógyár középvezetője a főnökeivel egyeztetve kiállított egy befogadó-levelet, és sikeresen pályázott Campus Hungary ösztöndíjra, akkor a műegyetemi hallgató már utazhatott is. Mekkora volt a sikerarány, azaz a pályázók hány százaléka kapott is támogatást a Campus Hungary Program keretében?

Moson Péter: A program 2012 őszén indult. Az első három körben 60-80%-os volt a nyerési arány a Műegyetemen (országosan 60-70% – szerk.). A 4-5. körben kevesebben nyertek, mert fogyott a vonatkozó uniós támogatás. Ekkor a BME-n a jelentkezők 20-25%-a kapott CH ösztöndíjat. (Országos szinten az utolsó két körben 10-15%-ban nyertek csak a pályázók – szerk.).  Az első fordulóban mintegy 70 nyertes pályázó volt, a másodikban kb. 130. A harmadik forduló már az elmúlt tanévre esett, előző nyáron volt a határidő és közelítőleg 320-an nyertek. A 4-5. fordulóban kb. 40-40-re tehető a sikeres pályázók száma.  A mintegy 7000 országosan támogatott diákból 600-an járnak vagy jártak a BME-re. A legnépszerűbb célországok Németország, Ausztria, Svájc, Franciaország, USA, Nagy-Britannia.

Eszterhai Viktor, a KTH Nemzetközi Tudományos és Oktatási Igazgatási Csoport (NTOCS) munkatársa: A KTH segítette a hallgatókat, ha nem volt egyértelmű nekik a kiírás. Jellemző gond volt még, hogy nem volt meghívólevelük, amiről azt gondolták, hogy pár nap alatt elintézhető, és a BME majd segíteni tud. Sokszor csak az országot tudták megnevezni, ahová menni szeretnének. Az a tapasztalat, hogy egy ilyen fogadólevél beszerzése egyúttal érettségi próba is. Valóban egyszerűbbnek tűnhetett, ha központilag segítettük a hallgatót, de jobb hatású, ha ő szerzett helyet magának, például tanszéki segítséggel, amikor az oktató vette fel a kapcsolatot egy külföldi egyetemmel és ő segítette a hallgatót. Ilyenkor az egyetem is gazdagodhatott egy-egy új szakmai kapcsolattal. Óriási lehetőség volt a hallgatóknak, hogy Európán kívülre, például az Egyesült Államokba is mehettek.

Kopasz Károly, a Balassi Intézet Campus Hungary Programigazgatóság Ösztöndíjcsoport vezetője: Az elején tartottunk tőle, hogy nehezen fog menni a fogadólevelek beszerzése és intézményi szinten jobban be kell avatkoznunk. De kiderült, hogy a pályázók nagyon jól megállták a helyüket. Olyan helyekre, olyan professzorok mellé szereztek fogadólevelet, mint a Harvard, a Yale,  a University of Oxford és még folytathatnám a sort, amelyekkel az adott intézménynek nincs is megállapodása. Ezek az ifjú kutatók többnyire doktoranduszok vagy mesterszakos hallgatók, akik nem akarnak vagy tudnak egy egész félévet külföldön tölteni, viszont kutatásaikhoz elengedhetetlen legalább egy-két hónapos külföldi tanulmányút, melynek eredményeit aztán itthon tudják felhasználni, kielemezni. Ki kell emelni, hogy a BME nagyon jó hátteret biztosított a jelentkezőknek, mert az intézményi együttműködések kiválóak, és ezeket mind a pályázók rendelkezésére bocsájtották. Volt egy kutatásunk, amelyben a sikeres pályázóktól a meghívólevél beszerzésének módját kérdeztük, és a megkérdezettek több mint fele válaszolta azt, hogy az anyaintézmény egyik professzora, kutatótársa, ismerőse révén tett szert a fogadólevélre, tehát a „networking”, a kapcsolati tőke felhasználása kiválóan működött.

Moson Péter: A hallgatói pályázatok része volt az intézményi jóváhagyás. Egyetemünk igyekezett ennél többet tenni, felajánlani nemzetközi kapcsolatrendszerünket. Az Erasmus mellett itt csak az ATHENS programot említeném. Ez 14 európai műegyetem szövetsége és a tagintézmények egyhetes kurzusokat hirdetnek évente kétszer, már 20 éve. Mintegy 2000-2500 hallgató mozog Európán belül ennek köszönhetően. Itt a CH által nyújtott támogatás megduplázta a BME hallgatóinak részvételét. Több mint 50 műegyetemi hallgató jutott ki csak erre a programra olyan városokba, mint Lisszabon, Madrid, Párizs, Delft, Varsó, Prága, Trondheim stb. Ilyenkor a fogadólevelet a kurzust szervező egyetem helyett a BME állította ki. Egyébként a BME is szervez ilyen kurzusokat, például az eddig legtöbbször előadásra került a BME ÉMK „Budapesti Duna-hidak” (Danube Bridges in Budapest) kurzusa, amelynek szakmai házigazdája Dunai László dékán úr.

A BME EHK is jelentős támogatást fejtett ki. Az összes hallgatónkat Neptun-üzenetben értesítették az összes fordulóról, készült egy műegyetemi tájékoztató honlap is.

Összességében többen mentek ki úgy, hogy saját maguk szerezték meg a fogadólevelüket, mint ahányan központi egyetemi szervezés vagy megállapodás segítségével jutottak a CH ösztöndíjhoz szükséges meghívólevélhez.

Medgyes Bálint okleveles villamosmérnök, okleveles mérnök-közgazdász, a BME Villamosmérnöki tudományok doktori iskolájának hallgatója és azóta már a Villamosmérnöki és Informatikai Kar oktatója is, a Campus Hungary program keretében féléves részképzési lehetőséget kapott Japánban. Tudományterülete az elektrokémiai migráció. A vele készült interjú ITT olvasható a bme.hu-n.

A hallgatói mobilitás mekkora hányadát fedte le a CH? Milyen következtetések vonhatók le most, hogy befejeződött a Központi Régióban tanulók számára?

Moson Péter: Nagyjából a felét. A nemzetközi vonatkozású támogatásokat a KTH mellett a hallgatói szervezetek és a tanszékek is szervezik, így általában nehéz pontos számot megadni. Összesen 5.1 milliárd forintnyi európai projektből 1.3 milliárdot lehetett erre és a program néhány további elemére (külföldi oktatási vásárok, képzések, tanulmányok, stb.) elkölteni, ez fogyott el. A Konvergencia Régióban, ahogy említettük is, még a jövő év nyaráig tart a támogatás. De nagyon értékes és jó volt a Campus Hungary, reméljük, hogy újra lesz. Jó lenne, ha számíthatnának a diákok rá, azaz a finanszírozásra, amennyiben van tervük és kutatási, tanulmányi elképzelésük.

A BME azon fogadóintézményei, amelyek legalább 10 hallgatót láttak vendégül
Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Departement of Hungarian Geographie 25
Karlsruhe Institute of Technology 28
City University London 19
Slovak University of Technology in Bratislava 19
U.S. Department of Energy Solar Decathlon 19
University of Rijeka, Faculty of Civil Engineering 18
European Center for renewable Energy Güssing 15
Swiss Federal Institute of Technology of Lausanne (EPFL) 15
 Graz University of Technology - Institute of Hydraulic Engineering and Water Resources Management 16
DVS - German Welding Society / iiw - International Institute of Welding 12
Austrian Chemical Society 10
UNESCO-IHE Institute for Water Education 10
University of Maribor 10
University of Wroclaw 10

-TJ -

Fotó: Philip János