Mivel foglalkozik egy kormánybiztos?

Aszódi Attilát, a BME Nukleáris Technikai Intézet korábbi igazgatóját nyáron nevezték ki a Paks II. beruházás fejlesztési munkálatainak igazgatására.

A Műhely ennek kapcsán kérdezte a Műegyetem oktatóját a kormánybiztosi címmel járó feladatokról, a pozíció kihívásairól és Egyetemünkhöz fűződő viszonyáról.

Mit jelent pontosan a kormánybiztosi cím, milyen feladatokat kell ellátnia?

A Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztosság a Miniszterelnökségen belül működik. Jelenlegi fő feladata, hogy koordinálja a Paksi Atomerőmű új blokkjaira vonatkozó három nagy szerződés előkészítését. Az egyik megállapodás az erőmű tervezésére, megépítésére és üzembe helyezésére vonatkozik. A másik a friss üzemanyag és a kiégett üzemanyag szállításával kapcsolatos kötelezettségeket rendezi. A harmadik megállapodás pedig az új blokkok üzemeltetésének, karbantartásának a feladatait tisztázza.

Első körben a kormánybiztosság célja tehát az, hogy ezeket az egyezségeket tető alá hozza, a szerződéskészítési folyamatot hatékonyan menedzselje. Ezen túlmenően kormánybiztosi teendőim közé tartozik az atomenergia békés célú felhasználását elősegítő kutatási programok, és további magyar-orosz nukleáris együttműködési programok kidolgozása.

Milyen hasonlóságok vannak a Nukleáris Technikai Intézet igazgatása és a jelenlegi feladatai között? Mely területeken jelent a mostani pozíció igazán nagy kihívást a korábbiakhoz képest?

Vannak hasonlóságok és jelentős különbségek is. Egyrészről szakmai munkáról van szó, amiben nagy szükség van a hazai nukleáris szakma és fő szereplői ismeretére. Ez hasonlóság a BME NTI igazgatói munkához. Másrészről ugyanakkor egy teljesen új csapatot kell felépíteni, államigazgatási környezetben, ami mindenképpen komoly kihívás, és új kompetenciákat igényel. Harmadrészről feladatom a magyar-orosz tárgyalások irányítása, ami szintén új aspektus. Eddig is sok nemzetközi projektben vettem részt, de ezek tudományos kutatási vagy oktatási projektek voltak. Itt pedig ipari beruházást kell nemzetközi környezetben előkészíteni, szerződéseket letárgyalni, így ez is új színt visz a munkámba.

Bár a BME Nukleáris Technikai Intézetének igazgatásáról lemondott az összeférhetetlenség elkerülése érdekében, kötődik még valamilyen módon az egyetemhez?

Továbbra is a Nukleáris Technikai Intézet állományában vagyok mint egyetemi tanár, és folyamatosan előadásokat, órákat tartok a következő időszakban is, ahogy hallgatók témavezetésével is foglalkozom. Szakmai munkámmal a jövőben is segíteni kívánom az intézetet.

Mennyire megterhelő az új pozíció és az egyetemi oktatói állás párhuzamos betöltése?

Hetente nagyjából 6-8 előadást fogok tartani, függően az egyes kurzusok létszámától és programjától. Mivel régóta tanítok, azt gondolom, hogy ez beilleszthető lesz a programomba.

A kormánybiztosi pozíció révén sokszor politikai csatározások kereszttüzébe kerül. Mennyire idegen terep ez Önnek?

A kormánybiztosi munkakörre a miniszterelnök kért fel, és szeretnék ennek a munkának a legjobb tudásom szerint megfelelni. Energetikai szakemberként az eddigi pályafutásom több évtizedes kutató-mérnöki múltja nagy segítségemre lesz. A politikai csatáktól – amennyire csak lehet – igyekszem távol tartani magam, elsősorban szakmai feladatnak tekintem ezt a megbízatást.

A munkálatok során mintegy negyven fő vezetéséért felel majd. Mikor történik meg az ő kiválasztásuk, és milyen szakemberekből áll majd a csapat?

Az emberek kiválasztása és a csapat felépítése még a kezdeti szakaszban van, az év végére érhetjük el a kitűzött létszámot. Műszaki, jogi, gazdasági, oktatás-, és kutatáspolitikai kérdésekkel is foglalkozni kell, tehát nagyon heterogén gárdával dolgozom majd együtt.

Számos helyen hallani arról, hogy az EU-s szabályozások esetleg gátakat gördíthetnek az újabb blokkok megvalósításának útjába. Melyek lehetnek ezek az akadályok?

Az Európai Unióban több bejelentési kötelezettség tartozik az ilyen nagy volumenű beruházásokhoz. Eleve már magát az erőműépítést, illetve annak a tervét is be kell jelenteni és jóvá kell hagyatni az Európai Bizottsággal. De ugyanígy jóvá kell hagyatni az üzemanyagokhoz kapcsolódó megállapodást és a tervezési, építési, üzembehelyezési szerződést is. Ezen kívül meg kell felelni az állami támogatásokat vizsgáló eljárásnak, illetve a villamosenergia-piac működésének ellenőrzését szolgáló eljárásnak. Ezeken mind túl kell esnünk ahhoz, hogy az összes európai uniós jóváhagyás meglegyen az új paksi blokkokhoz.

Aszódi Attila tavaly decemberben tartott előadást a Wigner Szakkollégium rendezvényén "A paksi atomerőmű bővítése, az atomenergia jövője – műszaki és energiapolitikai szempontok" címmel, a bme.hu erről szóló beszámolója itt olvasható

Több helyen nyilatkozta, hogy valószínűleg nem befolyásolják az ukrajnai események az erőmű jövőjét. Hogyan látja most a helyzetet?

Közvetlen befolyással az ukrán események továbbra sincsenek a projektre. Ugyanakkor az nyilván nem jó hír, hogy jelenleg az eszkaláció felé tűnik haladni az orosz-ukrán válság. Most a paktumok előkészítési szakaszában vagyunk, hogy ha ezeket az év végén megkötjük, akkor utána egy 2-3 éves tervezési szakasz indul. Sem most, sem pedig a műszaki tervezési szakaszban nincsenek olyan jellegű tevékenységek, amelyeket közvetlenül érinthetne az orosz-ukrán konfliktus. Reméljük, hogy amire a nagyobb összegű hitel kihelyezésre kerül, és a nagyobb léptékű beruházási tevékenység elindul, rendeződik a helyzet.

A mostani blokkok a 2030-as évek közepéig, végéig üzemelnek. Szükség lesz-e valamilyen kiegészítő biztonsági intézkedésre a régi blokkok utolsó éveiben?

Semmilyen kiegészítő biztonsági intézkedésre nincsen szükség, mivel a mai magyar szabályozási rendszerben 10 évente van időszakos biztonsági felülvizsgálat. Azaz csak akkor kapnak a blokkok a következő 10 éves periódusra működési engedélyt, hogyha ebben a 10 éves időszakban a biztonságos működés minden feltétele biztosított. Tehát az utolsó üzemi évben is ugyanolyan biztonsági kritériumoknak kell, hogy megfeleljenek, mint előtte. Folyamatosan gondos karbantartási programokkal biztosítják a berendezések rendelkezésre állását és biztonságos működését.

Végezetül hol tart most a Paks II. projekt előkészítési folyamata? Melyek lesznek a következő lépések?

Jelenleg a három, fent említett szerződés előkészítésén dolgozunk, ezeknek a műszaki-jogi-gazdasági egyeztetése zajlik, mivel az év végéig szeretnénk ezeket a paktumokat készre munkálni.

 

A cikk a Műhely XII/9. számában jelent meg.

Írta: Szőke Anita

Fotó: Helfrich Máté