Alapkutatási források új módszerekre és eljárásokra a BME-n

Műegyetemi oktató az idei OTKA pályázatok nyerteseinek közel egyötöde.

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) keretében olyan kutatások támogatására lehet pályázni, amelyek új tudományos törvényszerűségek felismeréséhez vezethetnek, vagy új módszerek, eljárások kidolgozását ígérik. A Műegyetem huszonegy oktatója kapott kutatói (K) vagy posztdoktori (PD) kutatási támogatást.
 

Támogatatás típusa

Vezető kutató (kar), téma címe

Futamidő (hó)

Javasolt támogatási összeg (EFt)

 

PD

Rapi Zsolt (VBK): Szénhidrát alapú koronaéterek szintézise és alkalmazása

36

        21 577

 

 

PD

Szaszák György (VIK): Automatikus fonológiai frázis és prozódiai eseménydetektálás szintaktikai, szemantikai és pragmatikai információ közvetlen kinyerésére a beszédből

36

8 976

 

PD

Szemerey-Kiss Balázs (ÉMK): Műemléki kőanyagok restauráló habarcsainak időállósága

24

13 972

PD

Bachrathy Dániel (GPK): Dinamikai rendszerek robusztus stabilitása

36

6 990

 

 

PD

Bálint Erika (VBK): Aminofoszfonát- és aminofoszfin-oxid-származékok szintézise és hasznosítása

36

11 988

 

 

PD

Bordács Sándor (TTK): Informatikában alkalmazható új anyagok infravörös spektroszkópiai vizsgálata

36

21 984

 

PD

Buza Krisztián Antal (VIK): BioMining: Gépi tanulás orvosbiológiai feladatokra

36

23 634

 

PD

Honti Márk (ÉMK): Sekély tavak anyagforgalmának nagy időbeli felbontású mérése és modellezése

36

8 048

 

PD

Demeter Gyula (TTK): Emlékezeti előhívás és végrehajtó funkciók kényszerbetegségben

 

36

 

6 549

PD

Kemény Ferenc (TTK): Multimodiális szekvenciatanulás

36

9 000

 

K

Mihály György (TTK): Töltésdinamika nanoszerkezetben

36

73 613

 

 

K

Tömösközi Sándor (VBK): Konzorcium, társ p.: Új szempontok a búzanemesítésben: a bioaktív komponens-összetétel javítása és annak hatásai

48

24 919

 

 

K

Vad János (GPK): Mikrofontömbös diagnosztikai módszer továbbfejlesztése axiális átömlésű ventilátorok zaj- és veszteségcsökkentésének támogatására

48

15 753

 

 

K

Marosi György (VBK): Új, környezetbarát égésgátolt biopolimerrendszerek – kontrolált előállítás és hatásmechanizmus kutatása

48

41 135

 

K

Mizsey Péter (VBK): Biogázok és ipari füstgázok CO2 tartalmának leválasztása

48

31 984

 

 

K

Pávó József (VIK): Konzorium, társ p.: Mágneses hiszterézis mérésén alapuló roncsolásmentes mérési módszer optimalizálása és anyagtudományi alkalmazása

 

48

 

10 439

 

K

Imre Sándor (VIK): Kvantumkommunikáció vizsgálata zajos környezetben

 

48

 

43 666

 

 

K

Jobbágy Ákos (VIK): Újgenerációs szekvenálási munkafolyamatok intelligens automatizálása és döntéstámogatása

48

43 884

 

K

Krähling János (ÉPK): Építészeti rajz és építészképzés – adalékok egy tudományág fejlődéstörténetéhez

 

36

 

17 783

 

K

Huszthy Péter (VBK): Koronaéter-származékok szintézise, molekuláris felismerőképességük tanulmányozása és alkalmazása

48

24 976

K

Szakadát István (GTK): A reciprocitás fogalmai és az érdemesség jelei

                        24

3 984