„Nem kell a legjobbnak lenned, de akarnod kell”

A Matematika Intézet legújabb kezdeményezése, a „KecsAp – Catch Up” a BME-re felvett középiskolásokat segíti a beilleszkedésben, a nulladik zárthelyi dolgozat sikeres teljesítésében.

„A Műegyetemre nemcsak a jeles tanulók nyerhetnek felvételt” – szögezi le Lángné Lázi Márta, a Matematika Intézet egyetemi docense, hozzátéve, hogy éppen ennek a tudatában szervezték a felzárkóztató tanfolyamot. „A Matematika A1 és Analízis1 tantárgy ugyanakkor a BME szinte valamennyi elsőéves hallgatója számára kötelező. Teljesítéséhez megfelelő ismeretek szükségesek. Alapprobléma, hogy a diákok változó tudásszinttel érkeznek a középiskolából, és többségük csak a szeptemberi matematika zárthelyin szembesül hiányosságaival” – világít rá. „Az öt éve bevezetett, középszintű matematikai tudást számon kérő kritériumfelmérőt átlagosan a hallgatók 60%-a  teljesíti elsőre 40% fölött ” – fűzi hozzá Szilágyi Brigitta, a Matematika Intézet egyetemi docense. „Teljesítése szükséges, pótlásra évközben két alkalommal van lehetőség” – tudjuk meg.

„A KecsAp – Catch Up-pal azokat a diákokat tudjunk segíteni, akik nem a legjobbak, de motiváltak”– nyomatékosítja Lángné Lázi Márta. Az egyetemi docens kifejti, hogy a Természettudományi Karon már korábban is próbálkoztak hasonló, kari szintű kurzussal.  A megszerzett tapasztalatok alapján a mostani Szintre hozó tanfolyam több újdonságot is tartalmazott. „A diákok a tudásszintjüknek megfelelő kiscsoportos (maximum 20-25 fő) bontásban tanultak, valamint a kéthetes kurzus mellett egyhetes intenzív tanfolyamot is indítottunk. A több turnusos, délelőtti és délutáni foglalkozásokkal pedig nagyobb mozgásteret tudtunk biztosítani a diákoknak.”

„Elsősorban azoknak a leendő elsősöknek ajánlom a felkészítő tanfolyamot, akik kicsit is bizonytalanok a tudásukban” – jelentette ki az elsőéves Nagy Lajos. „A felkészítő táborban alaposabban elmagyarázták az egyes összefüggéseket, így sikerült több középiskolai hiányosságomat is pótolnom. A szintre hozón megírt teszten csupán 50% -os eredményt értem el, a tanfolyam után a nulladik zh-t pedig 80%-nál jobb eredménnyel sikerült megírnom” – tárja elénk a kézzelfogható tényeket.

„Ezen a tanfolyamunkon megpróbáltuk rendszerezni és a helyére tenni mindazt, amit a középiskolában tanultak a diákok. Az egyetemi hallgatói véleményezésen legjobb minősítést kapott oktatókat kértük fel a tanításra, valamint hangsúlyt fektettünk az elméleti összefoglalás mellett a ’begyakorlásra’ is. Kéthetes kurzusainkon például napi három óra gyakorlat volt és házi feladatot is adtunk” – ismertette a részleteket Szilágyi Brigitta. Az egyetemi docens szerint „a kezdeményezés abszolút sikeres volt”, amit a napi 100%-os látogatottság bizonyít a legjobban. „ A csoportbeosztás elkészítéséhez megírt teszt eredményét összevetettük a szeptemberi nulladik zh eredményével és azt tapasztaltuk, a hallgatók teljesítménye átlagosan 20-30%-kal javult.” – jelenti ki.

A TTK több kezdeményezése segíti az első éves diákok matematika, fizika tárgyakban való felkészülését, felzárkózását.

„Leendő hallgatóink a BME Alfa honlapon tesztelhetik tudásukat” – magyarázza Szilágyi Brigitta. Az egyetemi követelményekre felkészítő matematika és fizika teszteket tartalmazó gyakorlófelület két-három éve indult. Jelentőségét hamarosan a karok is felismerték, fejlesztése ma összegyetemi finanszírozással történik. A BME Alfa azonban több mint matematika- vagy fizikatesztek gyűjtőhelye. A látogatók részletes felvilágosítást olvashatnak a nulladik zh-ról, a kialakított fórumfelületen pedig megvitathatják az őket foglalkoztató kérdéseket vagy az egyes feladatok helyes megoldását. „A tudásukat tesztelő diákok többsége visszatérő” – hangsúlyozza Lángné Lázi Márta. A honlapnak elindítása óta közel 6 ezer regisztrált látogatója volt. „Szeretnénk, ha a BME Alfa segítségével az ország legtávolabbi szegletében élő hallgatójelöltek és középiskolai tanáraik is napi kapcsolatot teremthetnének a BME-vel, egyetemünk oktatóival” – mutat rá az irányelvre.

A nulladik zh-val egy időben szintén a Matematika Intézet kezdeményezésére, összegegyetemi együttműködéssel indult a „Bevezető matematika” kurzus. „A két kreditpontos, a középiskolai tananyagot feldolgozó tárgy segítségével a hallgatók az első szemeszter alatt behozhatják lemaradásukat. Felvétele nem kötelező, sikeres teljesítésével kiváltható a nulladik zh” – magyarázza Lángné Lázi Márta, aki szerint „az elmúlt évek eredményei alapján kimutathatóan nagyobb sikerrel végzik el a reguláris matematika kurzusokat azok a diákok, akik ugyan nem túl alapos tudással érkeztek a Műegyetemre, de végigküzdötték a Bevezető matematikát”.

Az idén első alkalommal megszervezett KecsAp – Catch Up ra összesen 250-en jelentkeztek. Szilágyi Brigitta szerint „a korábbi tapasztalatok függvényében, ez igazán jó eredmény. A felvett diákok megkeresésében és az adminisztráció lebonyolításában rengeteg segítséget kaptunk a KTH-tól” – tudjuk meg. A szervezők számára külön öröm volt, hogy „a programot sikerült egyeztetni az egyes karokkal és a kari hallgatói képviseletekkel is. Az órarend kialakításakor például figyelembe vettük a regisztrációs hét programjait. Így a tanfolyamunk igazi műegyetemi összefogás eredményeként jöhetett létre” – erősíti meg Lángné Lázi Márta. „Tapasztalatainkat igyekszünk hasznosítani. Remélem jövőre még több diáknak tudunk segíteni!”

-MA-

Fotó: Philip János