Vegyészgenerációk mesterét köszöntötték kollégái és tanítványai

95 éves Rusznák István, a Szerves Kémia és Technológia Tanszék professzor emeritusa.

„Egy rektor életében is különleges pillanat olyan nagy idők tanúját köszönteni, akinek élete és munkássága hosszú időn át fonódott össze a Műegyetemmel” – hangsúlyozta Péceli Gábor, a BME rektora a Rusznák István professzor emeritus tiszteletére rendezett ünnepségen.

„Rusznák professzor múlhatatlan érdemeket szerzett nemcsak a Szerves Kémia és Technológia Tanszék, hanem dékánhelyettesként a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar felvirágoztatásában is” – emelte ki az ünnepeltet köszöntő Faigl Ferenc dékán, aki egykor a Rusznák professzor által vezetett tanszéken kezdte pályafutását.

Dr. Rusznák István 1920-ban született és a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen végzett vegyészként, majd 1944-ben doktorált. 1942 és 1950 között a Goldberger Textilművekben dolgozott. 1950-ben az akkor alakult Textilipari Kutató Intézet kémiai osztályának vezetője, valamint az Állami Műszaki Főiskola Kémiai Tanszékének tanszékvezetője lett.
1954-ben Bonkáló Tamás gépészmérnökkel közösen pamutszövet-előkészítő és -fehérítő gépsort tervezett, amelyért Kossuth- díjjal tüntették ki.

1964–1965-ben közreműködött az egyiptomi textilipari kutató intézet létrehozásában. Hazatérése után a TKI kémiai főosztályán főosztályvezető, egyidejűleg a BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék docense, majd 1971 és 1985 között a tanszék vezetője volt. Csűrös Zoltán professzortól nemcsak a tanszék, hanem az MTA kutatócsoportjának vezetését is átvette (1971-1990).

Rusznák professzor kutatási területe elsősorban a cellulózkémia. Ebben a témában írta egyetemi doktori disszertációját, kandidátusi disszertációját (1959) és az akadémiai doktori disszertációját (1975) is. Kutatásai kiterjedtek a gyapjúra és több más textilkémiai, textilkikészítési és papíripari témára is.

Mintegy 500 publikációja jelent meg – könyvek, jegyzetek, tanulmányok és cikkek –, és közel 60 szabadalom fűződik a nevéhez.

Egyik alapító tagja a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesületnek, amelynek 1974-től 1985-ig elnöke, majd 1990-ig tiszteletbeli társelnöke volt. 1980–1982 között a Kolorista Egyesületek Nemzetközi Szövetségének elnöki, majd 1990-ig alelnöki tisztét töltötte be. Számos más hazai és külföldi szakmai testület tagja. Rusznák professzort 1990-ben aranyéremmel tüntette ki az Angol Színező és Kolorista Egyesület.

„Akkoriban, amikor Rusznák professzor volt a tanszékvezető, a tanszék létszáma – ma már szinte hihetetlen – oktatókkal, kutatókkal, technikusokkal, adminisztrátorokkal együtt a száztíz főt is elérte” – idézte fel Keglevich György egyetemi tanár, tanszékvezető. „Rusznák professzor találmánya volt a szerves vegyipari alapfolyamatok kiscsoportos oktatása. Ez forradalmi újítás volt, jól hasznosultak az adjunktusi kar erőfeszítései, hatékony képzést folytattak. Rusznák tanár úr a textilipari ágazat oktatásában vett részt, nagyon szerették a hallgatók” – emlékezett a tanszékvezető, hozzátéve, hogy az ünnepelt véleménye még mindig fontos számára.

„Az értekezleteken hallott hozzászólásainál mindig rácsodálkoztunk intelligenciájára, jól felépített, kristálytiszta mondataira, amelyek hihetetlen bölcsességet tükröztek. A professzor úr képes kritikáját olyan finom stílusban közölni, hogy az ember ahelyett, hogy megbántódna, megköszöni azt.”

„Mindannyiunk számára ismert tény, hogy Rusznák professzor ars poeticája: carpe diem!” – emlékeztetett Víg András, a Szerves Kémia és Technológia Tanszék egyetemi magántanára. „Többféleképpen fordítják és értelmezik e mondást: „ragadd meg a napot, tépd le a nap virágát”, egyesek értelmezésében „élj a mának”. Rusznák professzor úr értelmezésében: „használd ki a napot, tehát dolgozz!” Víg András bemutatta azokat az utóbbi években elért eredményeket, amelyeket Rusznák professzor aktív részvételével értek el. 2010-ben a tanszék a papíripari szennyvizek algás tisztítását megcélzó közös projektben vett részt a Papíripari Kutatóintézettel. Rusznák professzor segített algát szerezni az MTA tihanyi kutatóintézetéből. A Papíripari Kutatóintézettel a közelmúltban zárult le egy másik, részben uniós forrásokra épülő közös projekt, amely az EcoPaperLoop nevet viseli. Ennek keretében a kutatók a papír visszaforgathatóságának eldöntését segítő analízist dolgoztak ki. Rusznák professzor tevékenyen részt vett egy cérnaipari gyártási probléma megoldásában és a biofinomítás analitikai módszereinek kidolgozásában is.

„Talán azzal háláltuk meg a leginkább Rusznák professzortól átvett szellemiséget, hogy még ma is áll a Textilipari Kutató Intézet és a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület. Mindkettő vezetésében egykor oly nagy szerepet vállalt” – összegezte Pataki Pál, a TMTE elnöke.

Gombkötő János, a Kispesti Textilgyár volt főmérnöke az értékes munkakapcsolatot köszönte meg, tolmácsolva German Kricsevszkíj, az Oroszországi Koloristák és Textilvegyészek Szövetségének Elnöke és az Oroszországi Nanotechnológiai Egyesület elnökhelyettese üdvözletét is.

„Nagyon hálás vagyok azért a szeretetért, amit itt most kaptam” – üdvözölte az ünnepség megszervezését Rusznák István professzor. „Óriási szerencse, hogy az ember nem tudja, meddig tart és hogyan ér véget az élete. Fiatalon döbbentem rá, hogy minden egyes nappal az életem is rövidül, és egyre több múlik el. Hogyan lehetne ezeket a napokat a lehető leghasznosabban eltölteni, hogy a családomnak is, a környezetemnek is megfeleljek, és magam is egy picivel több legyek, mint amikor reggel felkeltem? Egész életemben próbáltam úgy élni, hogy értelmes munkával használjam ki a rám szabott időt.”

A professzort dédunokája köszönti

- HA -

Fotó: Philip János