Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Űrkutatók seregszemléje a BME-n

2015. 03. 02.

A Műegyetemen először megrendezett nemzetközi H-SPACE 2015 űrkonferencián a jövő tudósai is bemutatkoztak.

„Talán meglepő, hogy a Föld iránti érdeklődésem alapozta meg az űrkutatás iránti lelkesedésemet is” – válaszolta a bme.hu kérdésére Kemény Márton, aki a BME Építőmérnöki Kar Általános- és Felsőgeodézia Tanszékének doktorandusza, de földtudományi és geofizikai előképzettségét az ELTE-n szerezte.

A fiatal tudós a H-SPACE 2015 konferencián a kar és a tanszék űrkutatással kapcsolatos projektjeiből adott ízelítőt. „Ha a Föld fizikai rendszereinek működését vizsgáljuk, a legtöbb nagyskálájú, az egész Földre kiterjedő jelenség megismeréséhez a műholdas eszközök biztosítják a legkorszerűbb technológiai alapot” – ecsetelte a fiatal kutató, prezentációjában ismertetve azokat a méréseket, amelyek a Föld nehézségi erőterének meghatározását célozzák, és egyúttal összefüggenek a Föld elméleti geometriai alakjának leírásával. Ez az ún. geoid alak, amely egybeesik a közepes tengerszinttel. Szabálytalanságai kimutatásának legjobb eszközei a műholdas graviméterek. Kemény Márton a geoid minél hatékonyabb meghatározásának algoritmusával foglalkozik. „Az MSc szakomon a geofizika egészen más területével, alkalmazott geofizikával foglalkoztam – vallotta –, de sikerrel jelentkeztem a BME doktori képzésére. Minél többféle tudományterülettel szeretek foglalkozni, hogy szélesedjen a látóköröm.”

A doktorandusz a jövőben akár külföldi ösztöndíjasként szívesen foglalkozna a témával. „Nehéz megjósolni azt, hol leszek, mit csinálok egy, két, vagy tíz év múlva. Az ESA tagságunktól azt várom, hogy fellendítse az itthoni űrkutatást. Az ESA a kisebb államok fokozatos bevonásával lehetővé teheti a jobb tanulmányi és munkavállalási átjárhatóságot, ami űrnagyhatalommá teheti Európát. Úgy látom, hogy az ESA célja éppen az, hogy minél több embert, kutatóintézetet mozgósítson, hiszen az űrkutatásban csak népes tudóscsoportok lehetnek versenyképesek.”

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Egyesült Innovációs és Tudásközpontja nemzetközi űrkutatási konferenciát szervezett a Magyar Asztronautikai Társasággal (MANT) együttműködve. A találkozó védnöke Vajta László, a BME VIK dékánja és Almár Iván, a MANT örökös tiszteletbeli elnöke, a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia tagja volt.

A hagyományteremtő szándékkal kezdeményezett „1st International Conference on Research, Technology and Education of Space (H-SPACE 2015)” az űrkutatás és az űrtevékenységek tudományos, technológiai és oktatási kérdéseivel foglalkozott. Időszerűségét az Európai Űrügynökséghez történő magyar csatlakozásból adódó bővülő lehetőségek, valamint a Műegyetemen folyó űrtevékenységek közös megjelenítésének igénye adta. A nemzetközi konferenciát Vajta László, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja, Solymár Károly Balázs, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára és Solymosi János, a Magyar Asztronautikai Társaság elnöke nyitotta meg. A rendezvényen angol és magyar nyelvű előadások hangzottak el tudományos, űrtechnológiai, oktatási és ismeretterjesztési témakörben. A konferencia kiadványa itt megtekinthető.

A tervek szerint a jövő évi konferenciát az ENSZ támogatásával működő Space Generation Advisory Council (SGAC) nemzetközi űrkutatási szervezet európai űrkutatási workshopjával párhuzamosan szervezik Budapesten.

Energiaellátás, adatgyűjtés és rádiókommunikáció – íme a VIK Űrkutató Csoport kiemelkedő jelentőségű területei, különös tekintettel az űreszközök energiaellátásával kapcsolatos tevékenységre. A csoport projektjeiről Bakos Asztrik, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar negyedéves mérnökinformatikus hallgatója beszélt. Utóbbi szakterület a műholdak fejlesztésére összpontosít, és a magyar kutatók szakértelmét a Rosetta-program is bizonyította.

Az oktatás kiemelten lényeges a kari űrprogramban: a diákok az Űrügynökség BEXUS, valamint REXUS projektjébe kapcsolódhatnak be. Előbbi egy sugárzásdózisokat mérő ballonkísérlet, utóbbi keretében rakétákat bocsátanak fel az ionoszférába hasonló célból. Emellett a csoport foglalkozik a hallgatói ESEO műhold energiaellátó rendszerének fejlesztésével és az Alphasat műhold navigációs kérdéseivel is.

„Mindig érdekelt a csillagászat és vonzottak az extrém körülmények, amelyek között az ember csak a technika segítségével tud életben maradni” – válaszolta a bme.hu kérdésére a hallgató. „A kettőből már következett, hogy az űrről szeretnék megtudni minél többet. Elsősorban az űrtechnológia foglalkoztat: mérnöki szempontból nagy kihívás olyan eszközt tervezni, amely javítás nélkül üzemel az élettartama végéig. Emellett persze néha nagyon erős késztetést érzek arra, hogy elhagyjam a bolygót – akár így, űrtechnológiával.”

Asztrik tanulmányai alatt az Alphasat műholdas projekt egy részében vesz részt az önálló labormunka keretében. Az Alphasat ún. geostacionárius műhold, tehát elméletileg mindig a Föld ugyanolyan pontja felett tartózkodik, ám valójában akár egy foknyi eltérést is mutathat ingadozása a pályáján. A hallgató társaival olyan forgató-vezérlő szoftver írásában vesz részt a különféle pályaadatok felhasználásával, amely segíti, hogy a kommunikációhoz nélkülözhetetlen antenna mindig a lehető legpontosabban mutasson a műhold irányába.

„Eredetileg kommunikációs hálózatok szakirányon tanultam. Az Űrkutató Csoportról úgy gondoltam, hogy csak egy szűk rétegnek szólhat, mivel űrtechnológiai területen tényleg csak a legjobbak tudnak elhelyezkedni” – idézte vissza Asztrik. „A szakdolgozat után azonban felötlött bennem, hogy talán most van utoljára lehetőségem az álmom megvalósítására, ráadásul most még szinte tét nélkül – végül ez győzött meg arról, hogy felkeressem Csurgai-Horváth László csoportvezetőt, aki azóta az önállólabor-konzulensem is lett.”

A hallgató távlati terveit előnyösen befolyásolhatja a magyar ESA-tagság. „A megnyíló lehetőségek nekem azt jelentik, hogy az elképzeléseim valóra válhatnak, és informatikusként, az űrtechnológiában hasznosíthatom a tanultakat, ahelyett, hogy egy multinál járnám végig a ’szokásos’ utat – ami persze szintén értelmes jövőkép. Remélem, hogy az Űrkutató Csoport tagjaként sok lehetőséget kaphatok részvételre projektekben. Tanulni és bizonyítani szeretnék, hogy később, hosszú távon is ezzel a területtel foglalkozhassak. Egyelőre az MSc képzés a legközelebbi célom.”

A Stépán Gábor, a Műszaki Mechanikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára elnökletével zajló tudományos szekcióban szinte kizárólag BME-s kutatási eredményekről hangzottak el beszámolók. Így többek között a Rosetta űrszonda leszállóegységén, a Philaen helyet kapó két magyar fejlesztésű kísérlet előzetes eredményeiről hallhattunk. Mint ismeretes, a leszállóegység energiaellátó-rendszerét a BME Űrkutató Csoportja fejlesztette (a bme.hu korábbi cikke a témában itt olvasható – a szerk.).

Az elektromos meghajtású űrszondák optimális röppályaszámításáról Varga Gábor István (BME Gépészmérnöki Kar, ESA) beszélt, míg a globális műholdas helymeghatározó rendszerek használhatóságáról a földi légkör vizsgálatára Rózsa Szabolcs egyetemi docens, az Általános- és Felsőgeodézia Tanszék vezetője adott elő. A szekció záró előadását Váradi Zsolt, a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék doktorandusza tartotta, aki a MASAT−1 repülési adatainak elemzésében rejlő lehetőségekről számolt be.

A jövő kihívásai című szekcióban technológiai fejlesztési eredményeiket mutatták be az előadók, köztük Dudás Levente, a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék tanársegédje, aki a Masat-1 műhold rádiókommunikációs rendszerének újszerű megoldásairól számolt be.

A konferenciát záró szekcióban az általános, középiskolai és egyetemi felsőoktatási oktatási módszerek és tapasztalatok, valamint iskolán kívüli képzési és ismeretterjesztési formák mutatkoztak be. Az előadók közül Horváth Gyula, az Elektronikus Eszközök Tanszék tanársegédje a Masat-1 műholdnak az ismeretterjesztésben való küldetéséről beszélt. Gchwindt András, a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék adjunktusa azt mutatta be, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az űrtevékenység iránt érdeklődő hallgatók számára az űrtechnológiák és – alkalmazások elsajátítására és a kutatómunkába való bekapcsolódásba. Utóbbi élő példáiként Kemény Márton, Bakos Asztrik és Pölöskei Tamás „Hallgatóként űrkutatási projektekben” címmel osztották meg tapasztalataikat.

Pölöskei Tamás, a Gépészmérnöki Kar másodéves MSc hallgatója a kar alkalmazott mechanika specializációját végzi. Előadásában a Műszaki Mechanikai Tanszék által meghirdetett Projektfeladat kurzus első félévi teendőit vázolta fel.

Tamás a hallgatók azon csoportjába tartozott, amely a tárgyfelvételt követően a Villamosmérnöki és Informatikai Kar felkérésére a Masat-1 műhold hat szabadságfokú, merevtest-dinamikai modelljét fejlesztette, és numerikus szimulációkat hajtott végre az elkészített modellen. A félév végén minden diák lehetőséget nyert arra, hogy a továbbiakban folytassa a félév alatt megkezdett munkáját az űrkutatással kapcsolatosan.

„Mivel a kurzus idején elsajátítottuk az elméleti tananyagot, majd sikeresen alkalmaztuk a szükséges járulékos ismereteket, úgy döntöttem, szívesen foglalkoznék továbbra is az űrkutatással” – válaszolta Pölöskei Tamás a bme.hu kérdésére. „Ez után egy kamerával ellátott földmegfigyelő kisműhold felvételező manőverét vizsgáltam Várhegyi Zsolt doktorandusz segítségével. Az eredményeket az előző félévi TDK konferencián ismertettem.”

A hallgató diplomatémaként ugyan nem folytatja az előző félévben elkezdett űrkutatási projektet, de szándéka, hogy a záróvizsgák után visszatérjen az űrkutatás területére. „A magyar csatlakozás az Európai Űrügynökséghez derűlátással és bizakodással tölt el, mert így több lehetőséget látok, hogy kutató-mérnökként helyezkedjek el” – összegezte.

Magyarország február 24-én teljes jogú tagként csatlakozott az Európai Űrügynökséghez, ezzel az űrtevékenységen alapuló tudományos és technológiai fejlődés az értékteremtés egyik legfontosabb húzóerejévé válhat – jelentette ki Kara Ákos infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár a csatlakozási szerződés aláírása alkalmából rendezett budapesti ünnepségen, ahol a BME képviseletében többek között Vajta László (VIK) és Varga István (KJK) dékánok vettek részt.

A belépéssel egy időben az ESA összes ipari, oktatási és tudományos tendere megnyílik a magyar vállalatok előtt. A becslések szerint a foglalkoztatottság 2020-ra akár meg is ötszöröződhet a szektorban. Jean-Jacques Dordain, az ESA főigazgatója hangsúlyozta: a csatlakozott tagállamok egyenrangúak, egyenként egy szavazattal rendelkeznek, valamint minden ország ipara az ország hozzájárulásával arányos mértékben vehet részt a programokban. A szervezet továbbá garantálja, hogy a befizetett hozzájárulás arányos része pályázatok útján visszaáramlik a tagországba. Az ESA tavaly végzett felmérése azt mutatja, hogy jelenleg legalább 41 űriparhoz köthető vállalkozás, egyetemi és akadémiai kutatóintézet működik Magyarországon, amely az elmúlt tíz évben úgynevezett "európai  együttműködő állam" státuszban működött közre a nemzetközi szervezet munkájában. Ezalatt a hazai cégek és intézmények közel száz különböző – főként kutatóműszerek, alapvető fedélzeti elemek fejlesztésével kapcsolatos – ESA projektben vettek részt. 

- HA -

Fotó: Pintér Erik, SPOT